Katalog

Marta Synowiec, 2010-05-17
Sosnowiec

Geografia, Plany pracy

CELE KOŁA GEOGRAFICZNEGO.

- n +

CELE KOŁA GEOGRAFICZNEGO

Program skierowany jest do uczniów gimnazjum szczególnie zainteresowanych przedmiotem-geografia. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami, zmuszają one uczniów do samodzielnego myślenia, zdobywania i weryfikowania informacji. Gimnazjaliści uczą się podejmować decyzje, funkcjonować w grupie, odpowiadać za własne posunięcia.
Zajęcia koła geograficznego mają również za zadanie przygotować uczniów do udziału w konkursach geograficznych i ekologicznych.CELE PROGRAMU

Budzenie i rozwijanie zainteresowań ucznia geografią jako nauką przez uświadomienie jej przydatności w życiu i gospodarczej działalności człowieka
Uczenie dostrzegania, obserwowania, rozumienia i wartościowania zjawisk oraz procesów przyrodniczych zachodzących w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym
Wyjaśnienie przyczyn i skutków zróżnicowania przyrody oraz życia i działalności człowieka
Lokalizowanie obiektów i zjawisk oraz ocena ich z różnych punktów widzenia: moralnych, patriotycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych
Diagnozowanie przydatności środowiska dla potrzeb człowieka, a także przewidywanie kierunków zmian, jakie zachodzą w wyniku działalności człowieka
Dostrzeganie piękna przyrody i tkwiących w niej wartości, oraz odczuwanie potrzeby oszczędnego wykorzystania zasobów naturalnych Ziemi
Stwarzanie uczniom warunków do samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł
Wszechstronne kształtowanie osobowości uczniów, ich sprawności umysłowych i praktycznych
Wyświetleń: 1476


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.