Katalog

Marzena Ozdoba, 2010-05-17
Przedecz

Bożena Faryńska
Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

PROGRAM FERII ZIMOWYCH 2010.

- n +

PROGRAM FERII ZIMOWYCH 2010
„ NIE NUDZĘ SIĘ”
OPRACOWAŁY: Marzena Ozdoba i Bożena Faryńska

Ferie zimowe to czas wypoczynku i przyjemności. Najbardziej wskazany byłby wypoczynek tych dzieci poza miejscem zamieszkania, jednak niewiele dzieci z naszej szkoły może pozwolić sobie na wyjazd. Większość uczniów spędza czas wolny od nauki w domu, nudząc się i błąkając po ulicach.
Nasza szkoła posiada warunki lokalowe i bazę materialną umożliwiającą prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i sportowych. Program adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły spędzających ferie w domu. Dobra, bezpieczna zabawa pozwoli na rozwój własnych zainteresowań. Czas zajęć – tydzień ferii zimowych 18 – 22 stycznia 2010 r. Zajęcia odbywać się będą w godzinach : 9.00 – 13.00.
Przed rozpoczęciem ferii zimowych nauczyciele prowadzący zajęcia na gazetce informacyjnej umieszczą szczegółowy harmonogram zajęć przewidziany na poszczególne dni oraz obowiązujący uczestników regulamin. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Nauczyciele prowadzący zajęcia pracują nieodpłatnie.

CELE PROGRAMU:
- wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolego,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
- ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego,
- ukazywanie wartości płynących z rozwoju własnych
zainteresowań,
- wyrabianie postawy wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu,
- poznawanie, przestrzeganie i stosowanie zasad bezpieczeństwa,
- integrowanie się z innymi dziećmi w zabawie;

ZADANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELÓW PROGRAMOWYCH ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH :
Zajęcia sportowe:
1.Rozgrywki w tenisa stołowego.
2.Mistrzostwa w unihokeja.
3.Mistrzostwa w kwadranta.
4.Aerobik oraz ćwiczenia wzmacniające – pilates.
5.Wyjazd na basen do Ozorkowa.
6.Wyjazd do Multikina do Włocławka.

TREŚCI PROGRAMOWE:
- dbałość o zdrowie, higienę własną i otoczenia,
- bezpieczeństwo,
- zabawy i gry ruchowe,
- przestrzeganie reguł w zabawach i grach ruchowych,
- działalność plastyczna,
- dziecko jako uczeń, kolega, przyjaciel;

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
METODY:
- zadań stawianych do wykonania
- mini wykład
- wycieczka
- pokaz
- projekcje plastyczne
- rundka niedokończonych zdań

FORMY:
- praca w grupach
- indywidualna
- w parach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- materiały plastyczne,
- sprzęt sportowy,
- sprzęt audio i płytoteka,

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ:

Dzień pierwszy: mistrzostwa w „kwadranta”.

1.Integracja zespołu. Powitanie w kole. Spisanie kontraktu grupowego.
2.Mini wykład na temat zdrowego stylu życia.
3.Aerobik.
4.Podział na grupy – mistrzostwa w kwadranta.
5.Pilates – wzmacnianie poszczególnych partii mięśniowych.

Dzień drugi: wyjazd do Multikina we Włocławku.

1.Uzyskanie pisemnej zgody Rodzica na wyjazd do kina.
2.Spotkanie w ustalonym czasie i przejazd autokarem
do Włocławka.
3.Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas przejazdu autobusem oraz bezpiecznego poruszania się po wyjściu z autobusu.
4.Powrót do domu.

Trzeci dzień: mistrzostwa w unihokeja.

1.Aerobik.
2.Omówienie zasad gry
3. Podział na grupy.
4. Turniej.
5.Ogłoszenie wyników.
6.Wykonanie pamiątkowych zdjęć.

Czwarty dzień : wyjazd na basen do Ozorkowa.

1.Uzyskanie pisemnej zgody Rodzica na wyjazd na basen.
2. Spotkanie w ustalonym czasie i przejazd autokarem na basen do Ozorkowa.
3.Omówienie zasad bezpiecznego pobytu na basenie, kąpiel w wodzie, bezpieczne poruszanie się po obiekcie.
4. Zabawy w wodzie – pływanie, doskonalenie swoich umiejętności pod okiem opiekunów i ratowników, korzystanie z jacuzzi.
5. Suszenie po wyjściu z wody.
6. Powrót do domu.

Piąty dzień: tenis stołowy.

1.Aerobik.
2.Turniej tenisa stołowego- podział na grupy.
3.W czasie trwania turnieju, dzieci oczekujące, wykonują prace plastyczne, będące podsumowaniem zajęć „ Nie nudzę się”.
4.Spotkanie w kręgu – ewaluacja programu.

RUNDKA PYTAŃ:
Jak spędzałeś ferie zimowe?
Czy lubisz aktywnie spędzać czas wolny?
Czy podobały ci się zajęcia organizowane w szkole?
Czy chciałbyś w przyszłym roku uczestniczyć w podobnych zajęciach?
Gdybyś mógł, co byś zmienił w programie „Nie nudzę się”?
DOKOŃCZ ZDANIE:
CIESZĘ SIĘ………………
UWAŻAM, ŻE ZAJĘCIA ……………………………….
NA ZAJĘCIACH PODOBAŁO MI SIĘ…………………………
NA ZAJĘCIACH NIE PODOBAŁO MI SIĘ………………….
W CZASIE ZAJĘĆ DOWIEDZIAŁEM SIĘ…………………..
PODCZAS ZAJĘĆ NAUCZYŁEM SIĘ………………………..
5.Podziękowanie za udział we wspólnej zabawie.
6.Zilustrowane najciekawsze zajęcia będą zaprezentowane na wystawce przed wywiadówką.
Wyświetleń: 1910


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.