AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Dobosz, 2010-05-17
Chełm

Lekcja wychowawcza, Plany metodyczne

Program wychowawczy dla klasy III liceum ogólnokształcącego.

- n +

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE


PROGRAM WYCHOWAWCZY

DLA KLASY III C LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009

OPRACOWANIE:
AGNIESZKA DOBOSZ

CHEŁM, 2008
Ogólna charakterystyka programu

Program ma na celu ochronę ucznia przed zagrożeniami, reagowanie na zaistniałe i wskazanie sposobów realizacji najważniejszych celów życiowych.
Spotkania z uczniami raz w tygodniu dają możliwość przyjrzenia się ich problemom i pomoże rozwiązać różnorodne problemy wychowawcze.
W programie priorytetowe będą obszary:
- człowiek – jego prawa
- czas wolny – jak umiejętnie go wykorzystać
- autorytety wśród młodzieży oraz wybór drogi życiowej
- zagrożenia ze strony sekt


Adresaci programu

Program adresowany jest do uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego. Młodzież ta ma przed sobą trudne i decydujące decyzje na temat przyszłej drogi życiowej. Musi odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, znaleźć wzory do naśladowania i nie ulegać złym pokusom.


Cele programu

- przekazanie informacji na temat zagrożeń ze strony sekty i podejrzanych ruchów religijnych
- wyjaśnienie pojęcia tolerancji
- przekazanie informacji na temat efektywnego spędzania czasu wolnego
- wskazanie nowych wartości i celów w życiu
- przekazanie informacji na temat praw człowieka i jego miejsca w społeczeństwie
- wyjaśnienie pojęcia autorytet i wskazanie potrzeby posiadania pozytywnych wzorów do naśladowania
-próba poznania preferencji zawodowych i efektywnego przygotowania do egzaminu dojrzałości


Procedury osiągania celów

- organizowanie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- organizowanie spotkań z przedstawicielem Szkolnego Ośrodka Kariery
- projekcja filmów
- wyszukiwanie informacji w różnych źródłach
- udział w akcjach ogólnoszkolnych
- wspólny udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych

Metody pracy

- pogadanki
- ankiety
- filmy video
- referaty
- zajęcia z pedagogiem, psychologiem i przedstawicielem SZOK-u

Termin realizacji

Wrzesień 2008 – kwiecień 2009

Przewidywane osiągnięcia

Uczeń:
- ma poczucie przynależności grupowej, lokalnej i narodowej
- zna swoje prawa jako człowiek i potrafi z nich w pełni korzystać
- potrafi dokonać wyborów życiowych
- efektywnie potrafi spożytkować swój czas wolny
- staje się świadomy własnej godności i jest bardziej tolerancyjny dla innych
- zna swoje możliwości intelektualne
- potrafi wzorować się na swoich autorytetach


Realizacja programu

ZAGADNIENIA
PROGRAMOWE
CELE
SZCZEGÓŁOWE TREŚCI UWAGI O REALIZACJI
Czas wolny – jak
go umiejętnie wykorzystywać Uczeń:
-świadomie dąży do ochrony, utrzymania i poprawy własnego zdrowia
- potrafi prawidłowo zagospodarować swój wolny czas - kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec własnego zdrowia
- zagospodarowanie czasu wolnego jako warunku istotnego dla zdrowia i rozwoju psychicznego Wykład
Burza mózgów
Pogadanka

Człowiek – określenie tożsamości i wielowymiarowości. Uczeń:
- rozumie konieczność wielostronnego spojrzenia na człowieka
- dostrzega potrzebę poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytanie: ”kim jest człowiek?
- pamięta podstawowe prawa człowieka i prawa dziecka - określanie własnej tożsamości i ocena funkcjonowania w różnych rolach
- kształcenie umiejętności krytycznego myślenia
- zapoznanie uczniów z prawami człowieka
- rozumie potrzebę ochrony prawnej dobra dziecka Pogadanka z elementami dyskusji
Zagrożenie ze strony sekt Uczeń:
- zna niebezpieczeństwa „nowej wiary”
- poznaje przyczyny zainteresowania sektami - wyjaśnienie mechanizmu działania sekty Projekcja filmu
Autorytety i świadome podejmowanie decyzji Uczeń:
- potrafi dokonać samooceny
- rozumie potrzebę podejmowania dojrzałych decyzji, dotyczących wyboru drogi życiowej
- umie ocenić własny stosunek do osoby, która mu imponuje
- umie określić cechy człowieka będącego autorytetem w jakiejś dziedzinie - rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących podejmowania decyzji o wyborze drogi życiowej
- określenie przykładowych wzorów osobowych
- rozumienie roli autorytetu w kształtowaniu drogi życiowej młodych ludzi Praca z tekstem
Dyskusja
Praca w grupach
Ankieta
Spotkania z przedstawicielem SZOK-u


Zagadnienia obowiązkowe - dokumenty szkolne, ich respektowanie
- prawa i obowiązki ucznia
- przeciwdziałanie absencji Wykład
Dyskusja
Spotkania szkolnym z pedagogiemEwaluacja

W celu dokonania oceny całości programu wychowawczego oraz skuteczności podjętych działań zostanie przeprowadzona ewaluacja końcowa. Skierowana do uczniów ankieta posłuży jako narzędzie badawcze, dzięki któremu młodzież wypowie się na poniższe zagadnienia:
-atmosfera na zajęciach
- użyteczność zdobytej wiedzy i umiejętności
- sposobu prowadzenia zajęć.


Załączniki
- ankieta
- harmonogram godzin z wychowawcą

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCĄ


WRZESIEŃ

1. Wybór Samorządu Klasowego.
2. Najważniejsze dokumenty szkolne – przypomnienie.
3. Przed nami egzamin dojrzałości – wybór przedmiotów.
4. Moja postawa wobec obowiązku szkolnego.

PAŹDZIERNIK

1. Sensowne spędzanie wolnego czasu, czyli nie marnuję życia.
2. Nasze wartości i style życia.
3. Udział w Święcie Edukacji Narodowej.
4. „Carpe diem „, czyli o kulturze wolnego czasu.
5. Prawa człowieka – zapoznanie z dokumentem.

LISTOPAD

1. Pamięć o zmarłych.
2. Udział w obchodach rocznicy odzyskania niepodległości.
3. Mam prawo do życia – poszanowanie praw człowieka.
4. „Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce.”

GRUDZIEŃ

1. Ochrona dobra dziecka w obliczu prawa.
2. Czy jesteśmy tolerancyjni?
3. Tradycje świąteczne – opłatek klasowy.

STYCZEŃ

1. Rzetelna samoocena i ocena innych – wystawianie ocen z zachowania za semestr I.
2. Omówienie spraw związanych ze Studniówką.
3. Kim będę – moje preferencje zawodowe.
4. Moja przyszłość w globalnym ujęciu.

LUTY

1. Skutki wysokiej absencji – spotkanie z pedagogiem.
2. Czy we współczesnym świecie potrzebne są autorytety?
MARZEC

1. Mój wzór osobowy – czyli kto mi imponuje.
2. Autorytety – kogo warto słuchać.
3. Umiejętność podejmowania słusznych decyzji.
4. Niebezpieczeństwa „nowej wiary”.

KWIECIEŃ

1. Sekty – zagrożenie psychiczne i fizyczne.
2. Matura – omówienie spraw organizacyjnych.
3. Podsumowanie pracy w semestrze II – wystawienie ocen z zachowania.


ANKIETA DLA UCZNIA

Prosimy o anonimowe odpowiedzi na poniższe pytania:1. Czy uważasz, że przeprowadzone zajęcia były dla Ciebie:
a) przydatne
b) nieprzydatne
c) nie mam zdania

2. Czy uważasz, że takie zajęcia powinny odbywać się częściej?
a) zdecydowanie tak
b) od czasu do czasu
c) nie

3. Czy potrafisz podzielić się zdobyta wiedzą z kolegami?
a) tak
b) nie jestem pewien
c) nie

4. Czy przeprowadzona lekcja podobała Ci się?
a) tak
b) raczej tak
c) nie
Uzasadnij dlaczego?...................................................
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Dziękujemy!


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3796


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.