AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Fido
Uroczystości, Scenariusze

"Szkolna Wigilia" - scenariusz inscenizacji dla dzieci ze szkoły podstawowej.

- n +

Cel: Przybliżenie tradycji Świąt Bożego Narodzenia obchodzone w polskich domach. Uwrażliwienie na ducha pokoju i miłości, której oczekują od nas ludzie na co dzień.

Dekoracja: wnętrze domu - kuchni i pokoju
- obraz kuchenny, ozdoby, okno - firaneczka, 1-wsza gwiazdka na tle okna, kuchenka elektryczna, na środku stół przykryty białym obrusem, udekorowany świątecznie, obok ustawione trzy krzesła, Pismo Św., wstążka, siano, karteczki z wróżbami,
- choinka wraz z ozdobami: łańcuch, światełka, gwiazda, jabłka, prezenty,
- obok szopka ze żłóbkiem,

W oddali blade, niebieskie tło, duża srebrna betlejemska gwiazda

Napis:

"Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny,
W miłości jest poczęty."
(Jan Kasprowicz)


(ilustracja przedstawiająca Bożą Rodzinę stojącą obok stołu wigilijnego) .
- podkład muzyczny, melodia.

Narratorzy: Serdecznie witamy wszystkich zebranych na szkolnej wigilii. Witamy tych, którzy przyszli do nas, by dokładniej poznać tradycję nocy wigilijnej oraz w miłej i serdecznej atmosferze spędzić czas, podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia świąteczne.
Ostatni raz w tym tysiącleciu przeżywać będziemy Święta Bożego Narodzenia, które najczęściej kojarzą nam się z wieczorem wigilijnym, choinką, kolędami...
Ponieważ szkoła ma być dla nas drugim domem chciejmy dzisiaj razem przeżyć ten dzień w wigilijnej atmosferze.

Na początek naszego spotkania proponujemy wspólne zaśpiewanie, powstałej w XVII wieku, kolędy pt. "Przybieżeli do Betlejem pasterze"

- podkład muzyczny - wersja instrumentalna.

Narratorzy: Wigilia rozpoczyna Święta Bożego Narodzenia - rodzinne święta, pełne pięknych tradycji i podniosłego nastroju.
Wieczór wigilijny jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku, wieczorem wzajemnego zbliżenia, lekcją miłości, zadumy i refleksji.
Gromadzi nas tu Boże Narodzenie. Stajemy przy żłóbku Boga - Człowieka, my ludzie XX wieku.

Stajemy u skromnej kolebki Boga, by na klepisku ziemi złożyć Mu pokłon staropolski.

Dla Polaków był to zawsze dzień szczególny, z najdalszych zakątków świata podążali do gniazda wspólnego, do domu położonego na europejskich równinach. Brali do ręki biały opłatek - skarb ołtarza, ale także własny kęs chleba i łamiąc się nim z miłością czuwali przy narodzonej Dziecinie.

Pójdźmy ich śladem do Betlejem, niech w naszych sercach zamieszka Bóg. A obecność Boga - Człowieka w dziurawej szopie, wśród bydląt i pasterzy niech zaprzecza tym, co uważają, że trzeba WSZYSTKO MIEĆ, ŻEBY NIE PRZESTAĆ BYĆ.

Przekazanie Dyrekcji przez harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju

Tak jak Pasterze, również my harcerze pragniemy oddać pokłon Bożej Dziecinie i u źródła zapalić Betlejemskie Światło Pokoju jako symbol Najwyższego Dobra.
W tym roku już po raz dziesiąty światło z Betlejem otrzymali polscy harcerze od Skautów Słowackich, przekazanie światła, jak co roku, nastąpiło na granicy polsko - słowackiej na Łysej Polanie. Następnie zostało przeniesione do Krakowa jako, że Kraków jest pierwszym miastem na odcinku polskiej sztafety.

Pani Dyrektor

Kontynuując tą piękną tradycję na ręce Pani przekazujemy Betlejemskie Światło Pokoju, które wprowadzi nas w Trzecie Tysiąclecie.

- Podkład muzyczny "Cicha noc" - wersja instrumentalna
(Dziewczyna z chłopcem ubierają choinkę, matka przygotowuje kolację)

Narrator: Wigilia...Dziwny urok kryje się dla nas w tym jednym prostym słowie - Wzrusza i rozrzewnia, czarem wspomnień przemawia do duszy. Wspomnienia... Ileż w tym dniu wigilijnym ciśnie się ich razem do głowy. Oto przed nami staje cichy dom wiejski. Wewnątrz widno i ciepło. Duży pokój, pośrodku stół pięknie nakryty. Przed oczyma śnieżnej białości opłatek z rąk do rąk przechodzi, a echa życzeń i błogosławieństw gdzieś rozbrzmiewają w oddali.

Dziewczyna: Wiesz w ten wigilijny wieczór otwiera się wnętrze ziemi i jasnym płomieniem świecą ukryte w nim skarby, woda w źródłach, potokach i rzekach zmienia się na chwilę w wino i miód, a nawet w płynne złoto.

Chłopiec: Nie wiem czy wiesz, że jedną z najmłodszych tradycji wigilijnych jest strojenie choinki.
Zielone drzewko wg symboliki kościelnej ma oznaczać wieczną zieleń, nadzieję nieba, światełka na drzewku mają przypominać przyjście na świat Jezusa, który rozjaśnia ciemności naszego życia.

Dziewczyna: Ach tak, tak przypominam sobie, a ozdoby drzewa dary łaski Bożej: Ozdobne łańcuchy - węża kusiciela, a jabłka - owoce grzechu.

Chłopiec: a na czubku gwiazda - gwiazdę betlejemską.

Dziewczyna: Zapalmy świece, bo ogień w dniu wigilijnym to bardzo stara tradycja. W wielu okolicach palono światło, a w domach trzymano ogień w piecach przez całą noc, aby zziębnięte dusze mogły się przy nich ogrzać.

(zapalają świece i lampki na choince)
(wchodzi ojciec z wiązką siana)

Ojciec: Stary zwyczaj w tym mają chrześcijańskie domy na Boże Narodzenie po izbie słać słomę na znak, że w stajni Święta Panna leżała połogiem.
(ustawiają z synem w kącie snop)

Dziewczyna: I po kątach snopy stawi
I coś z cicha błogosławi

(kładą siano pod obrus, ojciec kładzie kolorowy opłatek, resztę rozsypują po podłodze, matka rozstawia talerze, dziewczyna i chłopiec ustawiają krzesła)

Chłopiec: A trzy krzesła polskim strojem
koło stołu stoją próżne
i z opłatkiem każdy swoim
idzie do nich spłacać dłużne
I pokłada na talerzu anielskiego chleba kruchy...
Bo w tych krzesłach siedzą duchy.

Dziewczyna: Przygotujmy jedno dodatkowe nakrycie dla przygodnego gościa, zabłąkanego wędrowca, ubogiego.

(dostawiają krzesło)

Ojciec: Maryś, moja żono, już wzeszła pierwsza gwiazdka na niebie, już czas rozpocząć kolację.
Dzieci chodzcie czas dzielić się opłatkiem.

Dziewczyna: Tato, mama w kuchni śle delicję za delicją, sutą ucztę pilnie czyni, uważając za tradycję.

(córka z matką wnoszą potrawy)

Jest więc szczupak po żydowsku,
kapusta z grochem i grzybami,
lin w śmietanie, racuchy, a także kompot z suszu.

Matka: Tak, tak, bo na wieczerzę wigilijną potrawy powinny składać się ze wszystkich płodów pola, sadu, ogrodu, lasu i wody. A też powinna być nieparzysta liczba potraw, bo zapewnia urodzaj w przyszłym roku.
Dziewczyna: Do wieczerzy powinna zasiąść parzysta liczba osób, gdyż liczba nieparzysta oznacza śmierć jednego z biesiadników.
Ojciec: Jest cicho, choinka płonie, przeżegnajmy się i wznieśmy myśli do Boga, niech popłynie kolęda.

(czynią znak krzyża św., "Lulajże Jezuniu...")

Ojciec: (bierze Pismo Św. i odczytuje - Łk. 2, 1-6 "W owym czasie...")
Ojciec: Chrystus nam się narodził, toteż połammy się tym chlebem świętym.

(rozdaje opłatki)

Ojciec z córką: Łamię się z Wami dziś opłatkiem białym, Wy wszyscy, moi dalecy czy bliscy, Wy, co za błędnej gwiazdy ideałem po świecie się rozproszyli całem, Łamię się z Wami dziś opłatkiem białym...

Matka z synem: Pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu - I nikt z nimi słowa nie zamieni, nie zaprosi do swego domu. Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić i życz szczęścia całemu światu: niech się wszystkie serca rozweselą...

(łamią się opłatkiem, słychać kolędę - podkład muzyczny)

Ojciec: Kiedy będziemy siadać do stołu, dmuchnijmy na krzesło, aby broń Boże nie przysiąść ducha przodków, który przybył do nas w gości.

(spożycie kolacji)

Matka: Stary zwyczaj nakazuje skosztować każdej potrawy, w przeciwnym wypadku tego czego nie spróbujemy, zabraknie w przyszłym roku,

Ojciec: a i przegryzajcie każdą potrawę chlebem.

(po chwili)

Z każdej potrawy odłóżcie po łyżce dla bydła, weźmiemy później opłatek zabarwiony i pójdziemy do obory, by wszystko darzyło nam się lepiej, jednak pamiętajcie, że psu w wieczór wigilijny opłatka dawać nie wolno.

(po spożyciu kolacji, żegnają się)
(po chwili)

Dziewczyna: Po kolacji pani domu powinna zebrać wszystkie łyżki, związać je i zostawić na noc nie umyte, dzięki temu rodzina zawsze będzie razem.

(matka zbiera łyżki, związuje je wstążką i zawiesza)

Matka: No to teraz czas wróżb, zgodnie z staropolskim zwyczajem.
Dziewczyna: Przygotowaliśmy dla wszystkich wróżby uniwersalne

(rozkłada karteczki z wróżbami)
(Prosimy 7 osób o wyjście na środek i odczytanie wróżb)

1. Pierwszy gość jaki zjawi
się u nas w dzień wigilii
powinien być mężczyzna

2. Pamiętaj, jaki kto w wigilię, taki
cały rok. Biorąc To pod uwagę,
staraj się rano nie zaspać, nie
być leniwy, cieszyć się życiem,
unikać zatargów i konfliktów z otoczeniem.

3. Łuski karpia wróżą pieniądze,
Włożone do portfela będą przyciągać pieniądze

4. Jeśli zgrał się do ostatniego grosza,
nie płacz! Powiedziane jest bowiem, że kto szczęścia w kartach nie ma,
w miłości posiada je w dwójnasób. A to ważniejsze.

5. Wigilia jest dla wielu osób dniem podejmowania szlachetnych postanowień:
- Rzucę papierosy
- Przestanę pić
- Spełnię codziennie przynajmniej jeden dobry uczynek!

6. Dała Ci Bozia wygrać w karty podczas wigilii,
ciesz się więcej niż w razie pomyślności innego dnia,
albowiem odtąd przez cały rok wygrywać będziesz.

7. Szczęściarz, kto znajdzie bodaj jeden grosz w wigilię.
Może się spodziewać, że pieniądze będą mu się walić drzwiami i oknami.

(podkład muzyczny)

Narratorzy: No cóż niewiele dzisiaj zachowało się z prastarych obyczajów. Dziś nawet śmieszą nas te wierzenia i przesądy, ale pamiętajmy, że ludzie traktowali je jako zabawę nawet jeśli w jakąś część przepowiedni w skrytości wierzyli.

Postarajmy się w ten wieczór ubrać choinkę, zapalić świeczki, przykryć stół śnieżnym obrusem, wybaczyć nieprzyjaciołom, być sercem i myślą z bliskimi i pomimo zmęczenia bądźmy w tym dniu dla siebie mili i uśmiechnięci, bo kontynuowanie tych tradycji jest największą potrzebą ludzką.

Pamiętaj nie tylko ty pragniesz miłości, inni oczekują jej także od Ciebie. Dlatego Bóg się rodzi w twoim sercu, abyś nauczył się kochać.

Dziękujemy państwu za uwagę, pragniemy złożyć Wam życzenia, wierząc, że przyniosą Wam szczęście. Dlatego też pragniemy połamać się opłatkiem z naszymi przełożonymi.

(podchodzą do dyrekcji)

Droga Dyrekcjo, nauczyciele życzymy Wam, aby spokój i pokój ogarnął Wasze serca i nastrój świąteczny zagościł w nich także. Byście mogli w ten cichy wieczór wziąć opłatek biały. Serdecznie go przełamać z tym bliskim i kochanym.

I daru miłości też Wam życzymy i sobie także, bo ci są szczęśliwi, którzy dar ten znają.

Niech przy żywicznym zapachu strojnej choinki upłyną nam piękne chwile polskiej wigilii ze wspólnie śpiewaną kolędą, upragnionym gościem przy stole w kochającym rodzinnym kole.

(kolęda "Jest taki dzień", wręczenie stroików Dyrekcji i nauczycielom świątecznych kartek z życzeniami)

A Wam koleżanki i koledzy miłych i serdecznych Świąt Bożego Narodzenia, wiele pomyślności i radości z upominków.

By nas jak najmniej dzieliło, a jak najwięcej łączyło. Życzymy sobie najwięcej zwykłego ludzkiego szczęścia.

Góral: Na szczęście na zdrowie, na Boże Narodzenie, coby się Wam darzyło, mnożyło syśko stworzenie, cobyście mieli telo koników, kielo w płocie kuliców, po sopach krowicek kielo w lesie jedlicek. W każdym kątku, po dziesiątku, a w kiesonce sto tysiącków, byście zdrowi, weseli i byście się wse mieli, jako w niebie Janieli.

Narrator: A teraz chwila refleksji, prosimy o wysłuchanie piosenki pt. "To był rok"

Dziękujemy za uwagę. Do siego roku.

Opracowanie: na podstawie
materiałów źródłowych i własnych
przez mgr Annę Ewę Fido
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Matejki 8
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 15375


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.69Ilość głosów: 16

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.