Katalog

Anna Najbuk, 2010-05-13
Białystok

Język rosyjski, Konspekty

Konspekt lekcji "С гриппом шутки плохи".

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Klasa: IG gr. 1
Prowadzący: Anna Najbuk
Data: 17.III.2010

Temat: С гриппом шутки плохи.

Cele:
1.Uczeń określa swoje samopoczucie przy użyciu konstrukcji typu: чувствовать себя, у меня болит.
2.Uczeń stosuje poznane nazwy chorób.
3.Uczeń łączy podane wyrażenia w logiczna całość.
4.Uczeń prowadzi dialogi informując rozmówcę o symptomach swojej choroby.

Materiały dydaktyczne: podręcznik, płyta CD, kartki domina.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, w parach.
Metody i techniki pracy: podająca, ćwiczenia w mówieniu, ćwiczenia w pisaniu, ćwiczenia w czytaniu.

Przebieg lekcji:
1.Początek lekcji:
Przywitanie się z uczniami i sprawdzenie obecności.
Zapoznanie uczniów z celami lekcji.
Zapisanie tematu lekcji.

2.Dominanta lekcji:
Rozumienie tekstu słuchanego i wyselekcjonowanie z niego informacji (ćw. 1 str. 58).
- Wypisanie na tablicy nieznanych słów i zwrotów: простудиться, чувствовать себя, насморк, вызвать врача на дом.
- Przeczytanie i wyjaśnienie pytań do tekstu słuchanego.
- Słuchanie dialogu (w razie potrzeby dwukrotne).
- Odpowiedź na pytania do tekstu.

Rozumienie tekstu czytanego i określenie głównej myśli tekstu (ćw. 2 str. 58).
- Wypisanie na tablicy nieznanych słów i zwrotów: осмотреть, лёгкие, осложнения, выписать справку.
- Wysłuchane nagrania.
- Czytanie tekstu.
- Określenie głównej myśli tekstu.
Wprowadzenie słownictwa związanego z podstawowymi schorzeniami, ich objawami oraz ich leczeniem (str. 59).

Układanie kartek domina.
Wprowadzenie słownictwa używanego podczas rozmowy telefonicznej.
- Układanie dialogów w parach (ćw. 4 str. 60).

Układanie wypowiedzi na podstawie obrazków (ćw. 6 str. 60).

Utrwalenie wyrażeń poznanych na lekcji.
- Nauczyciel wskazując na ucznia, pyta go o dane wyrażenie.

3. Zakończenie lekcji:
Zadanie pracy domowej.
- Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: 1 str. 50; 3 str. 52.
Wyświetleń: 4014


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.