Katalog

Karolina Myk-Szczepińska, 2010-05-13
Koronowo

Język niemiecki, Program nauczania

Program naprawczy z języka niemieckiego.

- n +

Gimnazjum nr 1 w KoronowieProgram naprawczy – j. niemiecki

klasy III

rok szkolny 2009-2010Opracowała
mgr Karolina Myk-Szczepińska
nauczyciel języka niemieckiego


I. Cel główny:

podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka niemieckiego

II. Słabe strony kształcenia w zakresie języka niemieckiego
(poprawność <50%)


1. Rozumienie ze słuchu

- określenie głównej myśli tekstu
- właściwe reagowanie w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania lub odmowy informacji; rozpoczęcia, podtrzymania
i zakończenia rozmowy

2. Reagowanie językowe

- właściwe reagowanie w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania lub odmowy informacji; rozpoczęcia, podtrzymania
i zakończenia rozmowy
- przetwarzanie treści w materiale ikonograficznym i wyrażanie ich w języku obcym

III. Zadania ogólne do realizacji

- wprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych
- motywowanie nauczycieli do zdobywania uprawnień egzaminatora
- rozwiązywanie testów przygotowujących do egzaminu z języka niemieckiego
- przeprowadzenie testów diagnozujących na początku klasy I
- sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności opierających się na standardach wymagań egzaminacyjnych
- wiązanie wiadomości teoretycznych z praktycznym działaniem
- kształcenie w równym stopniu sprawności receptywnych i produktywnych w nauce języka
- systematyczna kontrola nabytych wiadomości i umiejętności
- zapoznanie uczniów ze standardami wymagań egzaminacyjnych i konstrukcją testu gimnazjalnego z języka niemieckiego

IV. Odpowiedzialni: nauczyciele języka niemieckiego
V. Termin realizacji: wrzesień 2009 - czerwiec 2010


CELE SZCZEGÓŁOWE

Podniesienie efektywności procesu dydaktycznego związanego z przygotowaniem uczniów do egzaminu gimnazjalnego z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych

ZADANIA

ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO

1) zwiększenie ilości ćwiczeń polegających na rozumieniu tekstu słuchanego

2) określenie głównej myśli tekstu słuchanego, jego kontekstu sytuacyjnego
oraz wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji

3) wprowadzenie większej ilości ćwiczeń wzbogacających słownictwo uczniów

4) częstsze używanie języka niemieckiego podczas lekcji w każdym możliwym procesie komunikacyjnym, tak aby stworzyć uczniom jak najwięcej sytuacji umożliwiających tzw. osłuchanie się z językiem obcym, jego specyficznymi zwrotami i wyrażeniami

5) motywowanie uczniów do samodzielnej pracy w domu

6) sprawdzanie opanowanych wiadomości i umiejętności poprzez testy uwzględniające standardy egzaminacyjne
NARZĘDZIA

*zadania zawarte w podręczniku, zeszycie ćwiczeń oraz dodatkowe zadania opierające się na standardach

*zadania zawarte w podręczniku, zeszycie ćwiczeń, przykładowe zadania egzaminacyjne, programy audio-wizualne

*ćwiczenia zawarte w podręczniku i ćwiczeniach, dodatkowe ćwiczenia, zadania egzaminacyjne

*posługiwanie się językiem niemieckim w czasie wydawania poleceń czy tłumaczenia słownictwa, ćwiczenia polegające na pogadankach i dyskusjach

*udostępnianie uczniom testów do samodzielnej pracy w domu,

*zgromadzenie testów zawierających zadania egzaminacyjne


ZADANIA

ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO

1) zwiększenie ilości ćwiczeń polegających na rozumieniu tekstu czytanego

2) stosowanie większej ilości ćwiczeń wzbogacających słownictwo

3) motywowanie do samodzielnej pracy w domu

4) sprawdzanie opanowanych wiadomości i umiejętności poprzez testy uwzględniające standardy egzaminacyjne

NARZĘDZIA

*zadania zawarte w podręczniku i ćwiczeniach, zadania uwzględniające standardy egzaminacyjne

*zadania zawarte w podręczniku, ćwiczeniach, ćwiczenia dodatkowe

*udostępnianie uczniom testów do samodzielnej pracy w domu

*zgromadzenie testów zawierających zadania egzaminacyjne


ZADANIA

REAGOWANIE JĘZYKOWE

1) stosowanie większej ilości zadań ćwiczących reagowanie językowe ze szczególnym uwzględnieniem udzielaniem, przekazywaniem, uzyskiwaniem informacji, umiejętności rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy oraz wyrażania treści przedstawionych w materiale ikonograficznym

2) zwiększenie ilości ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych

3) motywowanie uczniów do samodzielnej pracy w domu

NARZĘDZIA

*ćwiczenia zawarte w podręczniku i ćwiczeniach, udostępnienie uczniom dodatkowych zadań

*zadania zawarte w podręczniku i ćwiczeniach, dodatkowe zadania i ćwiczenia doskonalące poprawne używanie struktur gramatyczno-leksykalnych

*dobór ćwiczeń kształcących umiejętności posługiwania się językiem niemieckim
w określonych sytuacjach


Monitorowanie podjętych działań

1) przygotowanie testów sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności uczniów klas pierwszych gimnazjalnych (test diagnostyczny)

2) badanie kompetencji językowych uczniów klas pierwszych i drugich (testy opracowane dla poszczególnych poziomów z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych)

3) przeprowadzenie próbnego egzaminu gimnazjalnego w klasach trzecich (test egzaminacyjny)

Ocena podjętych działań

1) analiza wyników nauczania uzyskanych przez uczniów oraz testów kompetencji i egzaminu próbnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010

2) kontekstowa analiza porównawcza wyników egzaminu gimnazjalnego 2010 próbnego
i właściwego

3) prezentacja i omawianie wyników na spotkaniach zespołu języków obcych

Wyświetleń: 12270


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.