AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wioletta Bujak, 2010-05-13
Secemin

Fizyka, Konkursy

KONKURS FIZYCZNY „Z FIZYKĄ NA CO DZIEŃ ”.

- n +

KONKURS FIZYCZNY
„Z FIZYKĄ NA CO DZIEŃ ”

Cele dydaktyczne:
• zapoznanie uczniów z różnymi problemami fizycznymi obserwowanymi w życiu codziennym,
• kształtowanie u uczniów umiejętności poprawnego stosowania języka fizyki do opisu różnych zjawisk fizycznych,
• wyrabianie właściwych postaw uczniowskich-kultura zachowania podczas konkursu.

Cele operacyjne:
• potrafi rozpoznać w życiu codziennym zjawiska poznane na lekcjach fizyki,
• uczeń rozwija swój światopogląd na temat zagadnień poruszanych w pytaniach konkursowych,
• uczeń pogłębia swoje zainteresowania fizyką,
• uczeń potrafi przekształcić wiedzę teoretyczną na praktyczne sytuacje.

Metody kształcenia:
• metoda poszukująca-samodzielne rozwiązywanie problemów o charakterze poznawczym,
• dyskusja.
Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa.

Środki dydaktyczne:
• zestaw pytań i zadań związanych z programem nauczania fizyki
• przyrządy fizyczne oraz przedmioty kojarzące się z tymi przedmiotami (np. maszyna elektrostatyczna, kalorymetr, luneta, kompas, elektroskop
oraz balonik, pluszowe serce, zdjęcie pięknej kobiety, globus, rysunek błyskawicy),
• kartki z wymyślonymi przez uczniów nazwami drużyn, hasła do skandowania, plakaty, tabliczki z literami A, B, C dla każdej drużyny, tablica do zapisywania
punktacji.
Przewidywany przebieg zajęć

Część wstępna
• powitanie przybyłych uczniów i wychowawców klas oraz zaproszonych
gości,
• zapoznanie uczniów z przebiegiem i celem zajęć,
• zaproszenie do rywalizacji reprezentantów poszczególnych klas,
• powołanie komisji konkursu,
• przedstawienie regulaminu konkursu.

Część zasadnicza
• I kategoria - test wyboru
Nauczyciel głośno czyta pytania testowe. Drużyny podnoszą tabliczkę z literą wskazującą prawidłową odpowiedź: A, B lub C.
• II kategoria - sprawne liczenie
Jeden z zawodników losuje zadanie tekstowe-takie samo dla wszystkich zespołów. Drużyny dokonują obliczeń. Nad przebiegiem liczenia, sprawdzeniem zadań i ich oceną czuwa jeden z nauczycieli. Drugi w tym czasie prowadzi rywalizację wśród publiczności, zadając pytania typu „Dlaczego klej klei?”. Uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi poprzez podniesienie ręki.
• III kategoria - „Młody Einstein”
Na stoliku znajdują się zestawy składające się z jednakowej liczby przyrządów fizycznych oraz różne przedmioty. Każda drużyna losuje swój zestaw. Zadanie polega na podaniu nazwy przyrządów z wylosowanego zestawu, określeniu ich zastosowania oraz skojarzeniu każdego z nich z dokładnie jednym przedmiotem.
• IV kategoria - „Bystry obserwator”
Ta część turnieju to odpowiedzi na pytania związane z problemami fizycznymi obserwowanymi w życiu codziennym. Udzielane odpowiedzi wymagają poprawnego stosowania języka fizyki.
Wybrane przez zespół pytania czyta nauczyciel. Każda drużyna odpowiada na taką samą liczbę pytań.


Część końcowa
Po zliczeniu punktów komisja ogłasza wyniki. Nagrodą dla zwycięskiej klasy może być bardzo dobra ocena z fizyki dla każdego (obecnego na konkursie) ucznia tej klasy. Na zakończenie należy poprosić uczniów aby podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat przeprowadzonego konkursu.
ZAŁĄCZNIKI:
• propozycja regulaminu konkursu,
• przykładowe pytania konkursowe,
• odpowiedzi do pytań.


PRZYKŁADOWY REGULAMIN KONKURSU

1. Każdy zespół rozwiązuje zadania z 5 kategorii.
2. W pierwszej kategorii można zdobyć maksymalnie 5 punktów ( po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź ).
3. Za prawidłowe rozwiązanie zadania tekstowego 5 punktów.
4. Poprawne nazwanie przyrządów fizycznych, określenie ich zastosowania oraz skojarzenie z odpowiednimi ( spośród wcześniej przedstawionych ) przedmiotami to 4 punkty.
5. Poprawne odpowiedzi na 5 pytań praktycznych to 5 punktów.
6. Dodatkowe punkty może zdobyć publiczność odpowiadając na pytania praktyczne. Punkty te mają wpływ na wynik konkursu.
7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają prowadzący zmagania drużyn nauczyciele wraz z dwoma osobami wybranymi spośród publiczności.

PRZYKŁADOWE PYTANIA KONKURSOWE

Test wyboru

1. Na gałęzi siedzi psotny Jaś, który waży 30kg. Nagle gałąź pęka i Jaś zaczyna swobodnie spadać. Jego ciężar wynosi:
a) 0 N,
b) 30 N,
c) 300 N.

2. Spadek swobodny zachodzi pod wpływem:
a) przyciągania ziemskiego,
b) odrzutu,
c) tarcia.

3. Samochód przejechał 120km w czasie 2h.Jaka była średnia szybkość tego samochodu:
a) 240 km/h,
b) 60 m/s,
c) 60 km/h?

4. 10 Celsjusza to ile Kelwinów?
a) 283 K,
b) 263 K,
c) 273 K.

5. Ciśnienie normalne, czyli wywierane przez słup rtęci o wysokości 760mm
w temperaturze 0 C ma wartość:
a) 760 hPa,
b) 1013 Pa,
c) 1013 hPa.Przykładowe pytania

1. Dlaczego nie słychać lotu motyla?
2. Dlaczego klej klei?
3. Na czym polega zjawisko tęczy?
4. Jaki kolor miałoby nasze niebo gdyby nie było atmosfery?
5. Dlaczego planety świecą?
6. Co to jest ozon?
7. Dlaczego kolarze jadą pochyleni?
8. W naczyniu wypełnionym po brzegi wodą pływa kawałek lodu. Czy po stopieniu lodu woda wyleje się z naczynia?
9. Dlaczego najpierw widać błyskawicę, a potem słychać grzmot?
10. Co powiesz o masie paczki mąki na Ziemi i masie tej samej paczki mąki na Księżycu?
11. Dlaczego narciarz nie zapada się w śniegu?
12. Czy Ziemia
a) jest gigantycznym magnesem,
b) czy ma ładunek elektryczny?
13. Dlaczego w szybkowarze mięso gotuje się szybciej?
14. Dlaczego używa się namiotów z podwójnym dachem?
15. Jaką własność ciała obserwujemy u pasażerów pojazdu podczas jego nagłego hamowania?
16. Dlaczego lód nie tonie w wodzie?
17. Jakie urządzenie umożliwia widzenie w ciemności obiektów cieplejszych od otoczenia?
18. Jakie prawo fizyczne kryje się w przysłowiu: „Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie”?
19. Jakie substancje przybierają kształt naczynia?
20. Czy śnieg leżący na polach oziębia je czy ogrzewa?Zadania tekstowe

Zadanie 1.
Motorówka porusza się po wodzie ruchem jednostajnym z szybkością 36km/h. Jaką moc ma silnik, jeżeli wartość siły oporów powietrza i wody wynosi 400N.

Zadanie 2.
Jakiej ilości energii należy dostarczyć do bryły lodu o masie 1kg o temperaturze -20 C, aby uzyskać z niej ciecz o temperaturze 20 C. Pamiętaj o ułożeniu odpowiedniego równania bilansu cieplnego oraz następujących wielkościach:
ciepło właściwe lodu =2100 J/kg∙ K,
ciepło topnienia lodu =335 J/K.

Zadanie 3.
W przewodniku o oporze R=2Ω moc prądu jest równa 1KM (736 W). Jakie jest natężenie prądu w tym obwodzie?

Zadanie 4.
Ile wody o temperaturze 30 C można zagotować zużywając energię elektryczną w ilości 2kWh? (ciepło właściwe wody =4200 J/kg∙ C).

Zadanie 5.
Ile żarówek należy wmontować w komplet choinkowy, jeżeli każda z nich posiada napięcie 12W (żarówki połączone są szeregowo).


ODPOWIEDZI

Test wyboru

1. Na gałęzi siedzi psotny Jaś, który waży 30kg. Nagle gałąź pęka i Jaś zaczyna swobodnie spadać. Jego ciężar wynosi:
a) 0 N,
b) 30 N,
c) 300 N.

2. Spadek swobodny zachodzi pod wpływem:
a) przyciągania ziemskiego,
b) odrzutu,
c) tarcia.

3. Samochód przejechał 120km w czasie 2h.Jaka była średnia szybkość tego samochodu:
a) 240 km/h,
b) 60 m/s,
c) 60 km/h?

4. 10 Celsjusza to ile Kelwinów?
a) 283 K,
b) 263 K,
c) 273 K.

5. Ciśnienie normalne, czyli wywierane przez słup rtęci o wysokości 760mm
w temperaturze 0 C ma wartość:
a) 760 hPa,
b) 1013 Pa,
c) 1013 hPaOdpowiedzi na pytania praktyczne

1. Motyle podczas lotu wytwarzają niskie tony o częstotliwości ok.20Hz, czyli na granicy
słyszalności.
2. Między cząsteczkami kleju oraz cząsteczkami kleju i klejonego ciała występuje silne
oddziaływanie.
3. Tęcza powstaje gdy w powietrzu jest dużo maleńkich kropelek (np. po deszczu,
nad wodospadem). Promień świetlny pada na kroplę wody i ulega rozszczepieniu,
załamaniu, całkowitemu wewnętrznemu odbiciu. Obserwujemy ją stojąc tyłem do Słońca.
4. Niebo miałoby kolor czarny.
5. Planety świecą światłem słonecznym odbitym od ich powierzchni.
6. Filtr ochronny, który zatrzymuje promieniowanie ultrafioletowe. Jest to odmiana tlenu O3.
7. Aby zmniejszyć opór powietrza.
8. Woda nie wyleje się. Objętość wody powstałej z lodu jest równa objętości wody wypartej
przez lód.
10. Paczki mąki maja równe masy, a różne ciężary.
11. Ciężar narciarza rozkłada się na większej powierzchni, a tym samym ciśnienie wywierane
przez narciarza jest mniejsze niż gdyby stał w samych butach.
12. Ziemia to gigantyczny magnes.
13. W szybkowarze jest wyższe ciśnienie, a tym samym wyższa temperatura.
14. Podwójny dach, a dokładniej warstwa powietrza między dachami, jest izolatorem. Chroni
również przed deszczem.
15. Obserwowana własność to bezwładność ciała.
16. Gęstość lodu jest mniejsza od gęstości wody.
17. Urządzeniem tym jest noktowizor.
18. Przysłowie to kryje w sobie trzecia zasadę dynamiki.
19. Kształt naczynia przybierają ciecze.
20. Śnieg zawiera dużo powietrza, które sprawia, że jest on dobrym izolatorem.

Zadania tekstowe

Zadanie 1.
P = 4000 W, dla g = 10 m/s

Zadanie 2.
ogrzewanie lodu Q = 42 kJ
topnienie lodu Q = 335 kJ
ogrzewanie wody Q = 84 kJ
całkowita energia potrzebna do przeprowadzenia procesu Q =461 kJ

Zadanie 3.
I ≈ 19,2 A

Zadanie 4.
∆ t = 70 C , E = 2 kWh = 72∙10 J , E =Q , Q = mc∆t , stąd m ≈ 24,5 kg

Zadanie 5.
20 żarówek


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3364


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.