Katalog

Andrzej Przybytek, 2010-05-13
Ogorzelec

WOS, Konkursy

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ.

- n +

1. Ile państw jest obecnie w UE?
a) 15
b) 25
c) 27

2. Głównymi instytucjami UE są:
a) Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Rada Europejska
b) Komisja Europejska, Rada Europy, Parlament Europejski
c) Komisja Europejska, Instytut Europejski

3. Państwa, które stały się członkami UE w ostatnim rozszerzeniu w 2007 roku to:
a) Rumunia i Chorwacja
b) Rumunia i Bułgaria
c) Rumunia i Słowacja

4. Jaki tytuł nosi hymn Unii Europejskiej?
a) Oda do radości
b) My dzieci Europy
c) Kocham Cię Unio moja

5. W którym dniu obchodzimy Dzień Europy?
a) 1 stycznia
b) 9 maja
c) 3 maja

6. Które z wymienionych państw europejskich nie należy do UE?
a) Norwegia
b) Niemcy
c) Szwecja

7. W którym mieście został podpisany Traktat o Unii Europejskiej?
a) Bruksela
b) Berlin
c) Maastricht

8. Który kraj członkowski UE słynie z wiatraków i tulipanów?
a) Hiszpania
b) Szwecja
c) Holandia

9. Skąd się biorą pieniądze w unijnym budżecie?
a) zbiórki uliczne
b) zabiera innym bogatym krajom
c) składki państw członkowskich, opłaty celne, określone podatki

10. Ile jest języków urzędowych posiada Unia Europejska?
a) 23
b) 12
c) 18

11. Oficjalnymi kandydatami do UE są:
a) Chorwacja, Turcja, Macedonia
b) Chorwacja, Maroko, Norwegia
c) Turcja, Białoruś, Islandia

12. Czym zajmuje się UE w ramach tzw. II filaru?
a) ochrona środowiska
b) wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
c) rolnictwo

13. UE stawia pewne wymagania przed kandydatami. Są to:
a) kryteria kopenhaskie
b) kryteria wenezuelskie
c) wymagania berlińskie

14. Co to jest EuroPol?
a) stowarzyszenie europejsko – polskie
b) policja europejska
c) europejskie szybka kolej, która ma powstać na EURO 2012 w Polsce

15. Czym jest szczyt UE?
a) posiedzenia Rady Europejskiej
b) posiedzenie Parlamentu Europejskiego
c) spotkania polityków na górze Olimp

16. Jaka jest data przystąpienie Polski do Unii Europejskiej?
a) 1 maja 2002r
b) 1 maja 2004r
c) 1 stycznia 2004r

17. Które z wymienionych państw nie należy do tzw. Starej piętnastki?
a) Austria
b) Grecja
c) Malta

18. Państwami, które związały się Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, dając początek przyszłej Unii Europejskiej są:
a) Francja, Grecja, Portugalia, Dania
b) Belgia, Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy
c) Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Luksemburg, Włoch

19. W Strasburgu znajduje się siedziba:
a) Rady Unii Europejskiej
b) Parlamentu Europejskiego
c) Komisji Europejskiej

20. Budżet Unii Europejskiej jest zatwierdzany w:
a) Radzie Unii Europejskiej
b) Parlamencie Europejskim
c) Komisji Europejskiej

21. Który z poniższych Trybunałów jest organem Unii:
a) Europejski Trybunał Praw Człowieka
b) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
c) Europejski Trybunał Sprawiedliwości

22. W 1995r. Tadeusz Mazowiecki był:
a) specjalnym sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka ONZ w byłej Jugosławii
b) ambasadorem RP przy Wspólnotach Europejskich
c) Wysokim Przedstawicielem ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

23. W jakim państwie UE obowiązują dwa języki: język francuski (dialekt waloński) i flamandzki (dialekt języka niderlandzkiego)?
a) Francja
b) Luksemburg
c) Belgia

24. W których z wymienionych państw UE panuje ustrój zwany republiką?
a) w Grecji, Holandii, Belgii
b) we Francji, Grecji, Portugalii
c) w Hiszpanii, Francji, Grecji

25. W dniu 1 stycznia 2002 roku w Unii Europejskiej wprowadzono wspólną walutę EURO. Które państwa UE nie przystąpiły do wspólnoty walutowej?
a) Wielka Brytania, Dania, Holandia
b) Szwecja, Dania, Wielka Brytania
c) Szwajcaria, Dania, Wielka Brytania

26. Ilu członków liczy Parlament Europejski?
a) 860
b) 785
c) 650

27. Obecnie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego jest:
a) Hans-Gert Pöttering
b) Javier Solana
c) José Manuel Barroso

28. Danuta Hübner pełni funkcję:
a) Komisarza ds. polityki regionalnej
b) Komisarza ds. ochrony konsumenckiej
c) Komisarza ds. handlu

29. Zwolennikiem koncepcji konfederacyjnej integracji europejskiej zakładającej budowę tzw. Europy Ojczyzn był:
a) Konrad Adenauer
b) Robert Schuman
c) Charles De Gaulle

30. Józef Pinior w Parlamencie Europejskim pełni funkcję:
a) Wiceprzewodniczącego Komisji rolnictwa i rozwoju wsi
b) Wiceprzewodniczącego Komisji praw człowieka
c) Przewodniczącego Komisji ds. zagranicznychKLUCZ

1. c
2. a
3. b
4. a
5. b
6. a
7. c
8. c
9. c
10. a
11. a
12. b
13. a
14. b
15. a
16. b
17. c
18. c
19. b
20. b
21. c
22. a
23. c
24. b
25. b
26. b
27. a
28. a
29. c
30. b

Wyświetleń: 11191


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.