Katalog

Andrzej Bykowski
Informatyka, Sprawdziany i testy

"Test z edytora tekstów"

- n +

Poniżej przedstawiony materiał przedstawia test zastosowany w sprawdzeniu umiejętności posługiwania się edytorem tekstu w klasach drugich szkoły średniej.

Instrukcja

Za pomocą edytora tekstów utwórz projekt pisma firmowego wg załączonego NA NASTĘPNEJ STRONIE wzoru:
 • w nagłówku umieść nazwę firmy i podany tekst rozdzielone wierszem odstępu, stosując czcionkę ARIAL 16 pkt. (2p),
 • wyśrodkuj wszystkie elementy (1p),
 • wstaw logo firmy (wybrany przez siebie clipart) (1p),
 • umieść logo pod tekstem (1pp),
 • nagłówek podkreśl linią podwójną (1p),
 • w stopce umieść adres firmy i godziny pracy stosując indeksy górne (1pp),
 • umieść numer i symbol telefonu (1pp),
 • stopkę obramuj linią pojedynczą grubości 1pkt. (1p),
 • na dyskietce załóż folder DANE (1p).
W głównej części dokumentu zbuduj ulotkę reklamową:
 • użyj czcionki Times New Roman 13 pkt. z odstępem między wierszami 1,5 wiersza i wpisz podany tekst dokumentu (3p),
 • ustaw dla całego tekstu (z wyjątkiem 1-go akapitu) wcięcie 2 cm (1pp),
 • sformatuj część dokumentu jako wypunktowanie (1p),
 • zmień znaki wypunktowania na podane (1pp),
 • wstaw "zaproszenie" zredagowane za pomocą obiektu WordArt (1p),
 • zapisz dokument na dyskietce w katalogu DANE jako "imie nazwisko.doc" (swoje imię i nazwisko) (1p).
Punktacja

Suma 18 pkt.

Po zebraniu co najmniej podanej niżej liczby punktów otrzymasz:

celujący:13p, 5 pp
bardzo dobry:11p, 4 pp
dobry:10p, 3 pp
dostateczny:9p,
dopuszczający:6p,
niedostateczny:poniżej 6p.


Dokument Worda

Opracowanie: mgr Andrzej Bykowski
Zespół Szkół technicznych w Suwałkach

Wyświetleń: 11348


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.