Katalog

Ewelina Jędrzejewska, 2010-05-10
Brzeziny

Zajęcia pozaszkolne, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ.

- n +

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
W BOBROWNIKACH w 2006

Świetlica socjoterapeutyczna w Bobrownikach rozpoczęła działalność 16 października 2002 r. Początkowo zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu ( poniedziałki i środy) po trzy godziny, od 01.11.05 r. zajęcia odbywają się codziennie od godz. 15.00 do godz. 19.00.
Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, stymulowanie rozwojem dziecka poprzez bezpośrednie oddziaływanie na nie, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień dziecka oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania.
Placówka zajmuje jedno pomieszczenie z toaletą do dyspozycji dzieci jest również pracownia komputerowa. Do świetlicy uczęszczało 18 dzieci- w wieku od 6-lat do 14-lat. Każdy kto korzysta ze świetlicy, codziennie otrzymuje ciepłą herbatkę. Dzieci korzystają z 6 komputerów, mają stały dostęp do internetu. Świetlica wyposażona jest w telewizor, odtwarzacz DVD i Video, radiomagnetofon, grę futboll, sprzęt do ćwiczeń siłowych. W pomieszczeniu znajduje się również 6 stolików i 29 plastikowych krzeseł, jak również wiele pomocy dydaktycznych do zajęć plastyczno- technicznych.
Praca w świetlicy oparta jest o plan wychowawczo- dydaktyczny, w którym przewidziany jest czas na poszczególne zajęcia.
Praca w świetlicy oparta jest o plan wychowawczo- dydaktyczny, w którym przewidziany jest czas na poszczególne zajęcia.
Świetlica to teren przeznaczony na dyskusje, wymianę poglądów i opinii, naukę wzajemnego szacunku i tolerancji, przejmowania odpowiedzialności za inną osobę.
Dzieci z pełną świadomością mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc terapeutyczną dostosowaną do zaburzeń, dysfunkcji.
Uczniowie uczucia swe mogli eksponować poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne i muzyczne. Dostarczały im wiele możliwości rozwijania własnego talentu, organizowanie zajęć łączących ruch z muzyką (taniec), współzawodnictwo sportowe podczas gier i zabaw ruchowych.
W miarę możliwości dzieci często uczestniczyły w zajęciach na świeżym powietrzu, podczas których umożliwiałam im ruch odpowiedni do wieku i świetną zabawę np. gra w dwa ognie, zabawa w szukanego, gra w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, podchody.
Bardzo chętnie grały w różnego rodzaju gry planszowe, które nie tylko bawiły, ale również uczyły ich, np. tabliczki mnożenia, nazw kontynentów, jak również uczyły wytrwałości, cierpliwości i współpracy w grupie. Dzieci często oglądały bajki i filmy dla dzieci na video lub DVD. Jako owoce działalności świetlicy i zajęć plastycznych można wyliczyć: dekoracja sali świetlicowej pracami plastycznymi i wykonywanie gazetki na korytarzu zgodnie ze zbliżającymi się świętami lub uroczystościami. Dzieci przygotowały dekoracje świąteczne oraz pór roku. Bardzo chętnie przygotowywały ozdoby świąteczne. Sukcesem, którym możemy się pochwalić jest zajęcie I miejsca w konkursie na najlepsze przedstawienie jasełkowe.
W styczniu przygotowaliśmy ,,Bal karnawałowe’’, na który zaprosiliśmy dzieci z całej wioski. Na balu zorganizowaliśmy różne konkursy, np. taniec ze szczotką, taniec z krzesłami.
W maju zorganizowaliśmy wspólnie z uczniami S.P. w Bobrownikach ,,Dzień matki’’. Zaprosiliśmy wszystkie mamy uczniów na przedstawienie i mały poczęstunek. Przygotowaliśmy dla nich upominki- kwiaty z bibuły w donicy.
W czerwcu na zakończenie roku szkolnego zrobiliśmy ognisko, pieczenie kiełbasek oraz dyskotekę na świeżym powietrzu.
Kilkakrotnie w czasie wakacji wyjeżdżaliśmy rowerami nad rzekę, aby się kąpać. Również jesienią organizowaliśmy wycieczki rowerowe do lasu na grzyby.
W sierpniu pomogliśmy w zorganizowaniu Gminnych Dożynek- przygotowaliśmy krótkie przedstawienie i pomogliśmy w przygotowaniu dekoracji.
W listopadzie zorganizowaliśmy ,,wieczór andrzejkowy’’.
Dzieci same przygotowały wystrój sali i rekwizyty potrzebne do wróżb. Wieczór ten zakończył się dyskoteką, na której były przeprowadzone różne konkursy.
W grudniu dzieci wzięły udział w jasełkach- 10 grudnia w jasełkach dla ,,seniorów wsi’’ oraz 14 grudnia w Ostrzeszowie na ,,Spotkaniu opłatkowym’’.
Od października raz w miesiącu dzieci odpłatnie wyjeżdżają na basen ,,Delfin’’ do Ostrowa Wlk.
W świetlicy prowadzone były zajęcia z dramy- dzieci poprzez mimikę, gest, ruch ciała uświadamiały sobie i nazywały własne uczucia i stany emocjonalne tj. strach, smutek, złość, gniew, zdziwienie, wstyd. Dużym zainteresowaniem cieszyły się różnego rodzaju gry komputerowe, które nie tylko dostarczały wspaniałej zabawy, ale również uczyły.
Przeprowadziłam pogadanki na temat szacunku do ludzi i samego siebie, znajomości tradycji narodowych i rodzinnych, pomagania innym- zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym. Zaznajamiałam dzieci z zagrożeniami związanymi z uzależnieniami( nikotynizm, alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera). Rozmawiałam z nimi jak ustrzec się tych zagrożeń. Prowadzone były zajęcia grupowe, gdzie dzieci musiały wspólnie pracować, aby uzyskać dobry wynik.
Współpracowałam ze S.P. w Grabowie. Dwa razy spotkałam się z wychowawcami dzieci, omawiałam z nimi zachowanie dzieci ( wpływ grupy rówieśniczej), postępy w nauce. Często rozmawiałam z rodzicami o zachowaniu dzieci w domu i poza nim.
Zajęcia świetlicowe obejmowały różnorodne formy pracy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się różnego rodzaju gry komputerowe, które nie tylko dostarczały wspaniałej zabawy, ale również uczyły.

Wyświetleń: 6225


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.