Katalog

Agnieszka Panicz
Historia, Sprawdziany i testy

"Rzeczpospolita w XVII wieku" - test z historii, gr. II.

- n +

GRUPA II

1. Przyporządkuj dowódcy wojskowemu bitwy, którą kierował:

a/ Jan Karol Chodkiewicz1. Byczyna
b/ Jan Zamoyski2. Trzciana
c/ Stanisław Żółkiewski3. Kircholm
d/ Stanisław Koniecpolski4. Kłuszyn
e/ Jan Sobieski5. Chocim

2. Wskaż zdanie fałszywe:
 1. w 1635r. Władysław IV podpisał ze Szwedami rozejm w Sztumskiej Wsi;
 2. Stanisław Żółkiewski zginął w bitwie pod Chocimiem;
 3. w 1564r. Szwecja opanowała północną część Inflant - Estonię;
 4. obroną Inflant w wojnie ze Szwedami kierował Karol Chodkiewicz;
3. Ordynacja magnacka to:
 1. latyfundium na Ukrainie;
 2. system wyborów do senatu;
 3. dobra zabezpieczone prawnie przed podziałem, dziedziczone przez najstarszego w rodzinie;
4. Ugoda hadziacka przewidywała:
 1. podporządkowanie Ukrainy Rzeczpospolitej;
 2. uznanie przez Rzeczpospolitą niezależności Ukrainy;
 3. utworzenie Księstwa Ruskiego w ramach Rzeczpospolitej;
 4. objęcie przez Rosję władzy na Ukrainie;
5. Przyporządkuj odpowiednie zabytki sztuki polskiemu stylowi:
barok
 1. kaplica Zygmuntowska
 2. pałac w Wilanowie
 3. ołtarz Wita Stwosza
 4. Zamek królewski w Warszawie
 5. ratusz we Wrocławiu
6. Uporządkuj zgodnie z chronologią:
 1. bitwa pod Trzcianą
 2. bitwa pod Kłuszynem
 3. bitwa pod Kircholmem
 4. rozejm w Mitawie
 5. pokój w Oliwie
 6. rozejm w Starym Targu
 7. pokój w Sztumskiej Wsi
7. Kozacy rejestrowani to:
 1. buntownicy przeciw władzy hetmańskiej;
 2. Kozacy ukoronowani za swoją waleczność;
 3. Kozacy na służbie królewskiej;
8. Na czele powstania kozackiego, które wybuchło na Ukrainie w 1648 r. stał:
 1. Stanisław Żółkiewski
 2. Bohdan Chmielnicki
 3. Stanisław Koniecpolski
 4. Jan Sobieski
9. W r.1620 odbywa się wyprawa wojenna przeciwko Turcji, zakończona całkowitą klęską wojsk polskich w bitwie pod Cecorą. Ich dowódcą był:
 1. Jan Karol Chodkiewicz
 2. Stanisław Żółkiewski
 3. Stanisław Koniecpolski
 4. Jan Sobieski
10. Utrata zwierzchnictwa nad Prusami Książęcymi przez króla polskiego nastąpiło w 1657 r. w wyniku:
 1. pokoju w Oliwie
 2. traktatów welawsko - bydgoskich
 3. rozejmu w Sztumskiej Wsi

Opracowanie: mgr Agnieszka Panicz

Wyświetleń: 9696


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.