Katalog

Agnieszka Panicz
Historia, Sprawdziany i testy

"Rzeczpospolita w XVII wieku" - test z historii, gr. I.

- n +

GRUPA I
1. Przyporządkuj miejsca bitew datom:

A: Kłuszyn1. 1621
B: Chocim2. 1627
C: Cecora3. 1620
D: Kircholm4. 1610
E: Oliwia5. 1605
F: Beresteczko6. 1651

2. Popraw zdania:
 1. Kozacy byli zorganizowani w sposób wojskowy, a ich dowództwo mieściło się w Połtawie;
 2. w 1627r. w bitwie pod Ujściem Polacy odnieśli nad Szwedami wielkie zwycięstwo;
 3. w 1672 r. Turcy zdobyli Lwów;
 4. bitwa pod Chocimiem w 1673 r. zakończyła się zwycięstwem wojsk tureckich;
3. W XVII w. pojawiły się jurydyki. Były to:
 1. uprzywilejowane miasta królewskie;
 2. dzierżawcy mennic państwowych;
 3. obszary miast wyłączone spod sądownictwa miejskiego;
4. W wyniku ugody w Perejesławskiej w 1654 r.:
 1. utworzono Księstwo Ruskie - trzeci człon Rzeczpospolitej;
 2. zawarto rozejm z Turcją;
 3. zadecydowano o przyłączeniu Ukrainy do Polski;
 4. podpisano rozejm;
5. Zamek Królewski w Warszawie został rozbudowany przez Zygmunta III Wazę w stylu:
 1. gotyckim
 2. barokowym
 3. klasycystycznym
6. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia:
 1. pokój w Karłowicach
 2. układ w Buczaczu
 3. druga bitwa pod Chocimiem
 4. bitwa pod Wiedniem
 5. powstanie Ligi Świętej
7. Wskaż błędną odpowiedź:
W skład Ligi Świętej wchodzą:
 1. Rzeczpospolita
 2. Wenecja
 3. Papiestwo
 4. Francja
 5. Austria
8. W którym roku wybuchło największe w dziejach Rzeczpospolitej powstanie kozackie:
 1. 1655
 2. 1648
 3. 1621
9. Wojny polsko - tureckie wykazały, że żadne z mocarstw nie ma dość siły, by podbić drugie. W 1699r. został zawarty pokój z Turcją w:
 1. Karłowicach
 2. Buczaczu
 3. Andruszowie
10. Królem szwedzkim w dobie "potopu" był:
 1. Gustaw II Adolf
 2. Karol X Gustaw
 3. Karol IX

Opracowanie: mgr Agnieszka Panicz

Wyświetleń: 14578


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.