Katalog

Agnieszka Cwynar, 2010-05-07
Przeworsk

Wychowanie komunikacyjne, Sprawdziany i testy

Ruch pieszych - sprawdzian

- n +

Imię i nazwisko Klasa Ocena
............................................... ........................................ .......................................


RUCH PIESZYCH1. Pieszy-............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Pieszy idący po drodze dla rowerów:

a)jest zobowiązany ustępować pierwszeństwa rowerzystom
b)ma pierwszeństwo przed rowerzystami
c)musi poruszać się lewą stroną
3.Pieszy może poruszać się po drodze dla rowerów:

a)zawsze
b)tylko gdy nie ma chodnika lub pobocza
c)gdy na chodniku jest bardzo duży ruch pieszych
4.Pieszy idący po poboczu jest:

a)zobowiązany iść lewą stroną drogi
b)zobowiązany iść prawą stroną drogi
c)może iść dowolną stroną drogi
5.Jeżeli pieszy z uwagi na brak chodnika i pobocza zmuszony jest iść po jezdni, to:

a)musi iść jej prawą stroną zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów
b)musi iść lewą stroną
c)może iść lewą lub prawą stroną blisko krawędzi jezdni
6.Dziecko poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Przepis ten dotyczy dzieci w wieku do lat:

a)10
b)13
c)15
7.Przekroczyć jezdnię można:

a) na przejściu dla pieszych,
b) w dowolnym miejscu, w dowolny sposób,
c) na czerwonym świetle .
8.Przechodząc przez drogę;

a) idę zdecydowanym krokiem,
b) przebiegam,
c) zatrzymuje się i rozmawiam z kolegą.

9. Kodeks drogowy zabrania pieszym:
a).............................................................................................................................................................................................................................................................................................
b).............................................................................................................................................................................................................................................................................................
c).............................................................................................................................................................................................................................................................................................d)............................................................................................................................................................................................................................................................................................e).............................................................................................................................................................................................................................................................................................f)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.Poruszając sie po jezdni, piesi:

a) mogą iść jeden obok drugiego
b)powinni iść jeden za drugim
c)mogą poruszać się całą jezdnią

11.Pieszemu na wyznaczonym przejściu:

a) wolno wejść na jezdnię nawet bezpośrednio przed jadącym pojazdem, albowiem zawsze ma pierwszeństwo
b) wolno wejść na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, jeżeli porusza się on z małą prędkością
c) zawsze zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd
Wyświetleń: 4915


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.