AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Tałejszys, 2010-05-07
Gołdap

Technologia, Scenariusze

Scenariusz lekcji- Technologia gastronomiczna.

- n +

Scenariusz do lekcji

1. Prowadzący : Małgorzata Tałejszys
2. Data: 14. 01. 20010r.
3. Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
4. Klasa: I Tg
5. Przedmiot: Technologia gastronomiczna
6. Temat: Obróbka cieplna –cel, metody, zmiany zachodzące podczas obróbki cieplnej, wpływ na wartość odżywczą - pieczenie.
7. Cele taksonomiczne zoperacjonalizowane:


Cel ogólny:
- zapoznanie uczniów z metodą obróbki cieplnej – pieczeniem, a w szczególności umiejętny dobór surowca, analizowanie zachodzących zmian oraz wpływ tej techniki na wartość odżywczą.


Cele nauczania:
I. Poziom wiadomości:

A. Zapamiętanie wiadomości
Uczeń:
- zdefiniuje pojęcie pieczenia
- wymieni źródło ciepła oraz parametry temperatury
- wymieni zastosowanie tej metody w potrawach
- wymieni sposoby pieczenia w piekarniku
- wymieni wady i zalety różnych sposobów pieczenia w piekarniku w odniesieniu do wartości odżywczej potraw

B. Zrozumienie wiadomości
Uczeń:
- wyjaśni dobór surowca do tej metody
- wyjaśni zmiany zachodzące podczas pieczenia
- wyjaśni wpływ tej techniki ( z uwzględnieniem różnych sposobów ) na wartość odżywczą potraw

II. Poziom umiejętności:

C. Stosowanie umiejętności w sytuacjach typowych
Uczeń:
- na podstawie przeprowadzonego ćwiczenia scharakteryzuje sposób pieczenia. Wymieni zachodzące zmiany oraz wyjaśni wpływ tej techniki na wartość odżywczą potraw


D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
Uczeń:
- na podstawie zdobytej wiedzy dowiedzie, jak ważne znaczenie
w obróbce cieplnej ma wybór metody na wartość odżywczą potraw.

Cele wychowania

I. Poziom działania :
A. Uczestnictwo w działaniu
Uczeń:
- wykazuje zainteresowanie omawianym tematem i aktywnie uczestniczy w lekcji
B. Podejmowanie działania
Uczeń:
- dzieli się swoimi spostrzeżeniami i wiadomościami z kolegami, udziela pomocy oraz proponuje inne rozwiązania

II. Poziom postawy:
C. Nastawienie na działanie
Uczeń:
- przekona kolegów o celowości poznania problemu w celu rozszerzenia asortymentu potraw z zastosowaniem pieczenia
E. System działania
Uczeń:
- praktycznie wykorzysta wiedzę w życiu codziennym

8. Metody
- asymilacja wiedzy
a) pogadanka
b) elementy wykładu
c) praca w grupach
d) praca z podręcznikiem
- metody praktyczne
a) metody ćwiczebne

9. Środki
- piekarnik
- półprodukty: surowe ciasto i surowy drób
- wyroby po obróbce cieplnej
- podręcznik


10. Plan lekcji

Część wstępna – ok. 8 minut
1. Sprawdzenie obecności
2. Powtórzenie wiadomości z ostatnich lekcji
3. Nawiązanie do nowego tematu poprzez wskazanie, że do obróbki cieplnej oprócz poznanych metod należy również pieczenie.
4. Sformułowanie i zapis tematu

Część główna – ok. 30 minut
1. Podanie celów lekcji
2. Zainteresowanie tematem
a) wspólne wypracowanie pojęcia pieczenia, jako metody obróbki cieplnej ze wskazaniem źródła ciepła i parametrów temperatury oraz sposobów pieczenia
Uczniowie obserwując czynności wykonywane przez nauczyciela definiuje pojęcie pieczenia: a) pieczenie ciast b) pieczenie mięsa
Nauczyciel obrazuje proces pieczenia, jako metodę obróbki cieplnej poprzez wstawienie do piekarnika nagrzanego do temperatury ok. 160°C przygotowanego ciasta (przed tym pokazuje uczniom jak wygląda ciasto surowe ) oraz umieszczenie w drugim piekarniku nagrzanym do temperatury ok. 200°C dwóch partii mięsa: jedna jest zawinięta w folię aluminiową, druga umieszczona jest w brytfannie z dodatkiem tłuszczu. W piekarniku, w którym pieczone będzie mięso znajduje się pod mięsem blaszka, do której nauczyciel wlewa gorącą wodę.
Po obserwacji czynność wykonanych przez nauczyciela uczniowie udzielają odpowiedzi na wcześniejsze polecenie – podają pojęcie pieczenia:
a)w piekarniku nr 1
- pieczenie w piekarniku jest to poddanie półproduktu wysokiej temperaturze 150 - 250°C w gorącym suchym powietrzu
w piekarniku nr 2
- pieczenie w piekarniku jest to poddanie półproduktu wysokiej temperaturze170 - 250°C w gorącym, ewentualnie wilgotnym powietrzu, z dodatkiem lub bez tłuszczu


b) wspólne podanie przykładów zastosowania tej metody w potrawach
Uczniowie na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji podają zastosowanie tej metody w potrawach. Trwa krótka pogadanka, po której prosi o otworzenie podręczników ( technologia gastronomiczna cz. 1 ) na str. 78 i 81 i porównanie wymienionego przez nich zastosowania z podanym w podręczniku. Uczniowie wyciągają wnioski. Po czym podręczniki zamykają.

c) uczniowie tworzą trzy grupy, każda z grup na podstawie obserwacji z przeprowadzonych ćwiczeń wymieni zmiany zachodzące w trakcie obróbki cieplnej z uwzględnieniem sposobu pieczenia.

Nauczyciel umieszcza na stoliku grupy:
I – upieczone ciasto
II – upieczone w brytfannie mięso drobiowe i kawałek mięsa surowego
III – upieczone mięso drobiowe w folii aluminiowej i kawałek mięsa surowego
Każda grupa, po wybraniu liderów zapisuje zaobserwowane zmiany między półproduktem, a wyrobem gotowym. Dysponując czasem 7 minut. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów, grupy nie porozumiewają się. Po upływie czasu lider każdej grupy przedstawia wnioski. Nauczyciel sprawdza poprawność wypowiedzi i w razie pomyłki poprawia błędy. Uczniowie samodzielnie redagują notatkę.

d) wymieniają wady i zalety różnych sposobów pieczenia w odniesieniu do wartości odżywczej
Na podstawie zaobserwowanych zmian uczniowie stwierdzają wady i zalety
w zależności od stosowanego sposobu pieczenia. Dowiodą, że mięso pieczone w folii zawiera najwyższą wartość odżywczą i może być stosowane w żywieniu dietetycznym.

Nauczyciel sprawdza poprawność wypowiedzi, uczniowie samodzielnie redagują notatkę.

Część końcowa – ok. 7 minut
1. Podsumowanie
Wybierając pieczenie, jako metodę obróbki cieplnej należy pamiętać o właściwym wyborze sposobu pieczenia, a tym samym o zachodzących zmianach fizyko – chemicznych, które mają wpływ na wartość odżywczą potraw.
2. Utrwalenie wiadomości
3. Ocena uczniów
4. Zadanie pracy domowej
Porównaj wpływ poznanych metod obróbki cieplnej na wartość odżywczą potraw. Wymień metody, które można stosować w żywieniu dietetycznym. Odpowiedź uzasadnij.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4539


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.