Katalog

Piotr Świerczyński, 2010-05-06
Śrem

Religia, Konspekty

Boża Społeczność - Kościół. Konspekt lekcji.

- n +

1.Cele:
uczeń:
- potrafi podać definicję Kościoła jako wspólnoty Ludu Bożego
- potrafi wyjaśnić zdanie „Kościół – święta wspólnota grzesznych ludzi”
- wyjaśnia, dlaczego wszyscy są odpowiedzialni za tworzenie wizerunku Kościoła
- wie, że każdy chrześcijanin przynależy do Kościoła od momentu
chrztu św.
- kształtuje swoją postawę odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła

2.Pomoce:
- podręcznik
- lusterko
- kartki papieru A4
- układanka

3.Przebieg:
Modlitwa na rozpoczęcie
Sprawdzenie obecności
Wprowadzenie – o wielu rzeczach wydajemy opinie na podstawie obserwacji. Wydawanie oceny na podstawie informacji, które gdzieś słyszałem, może rodzić niebezpieczeństwo braku obiektywności. Nasze wyobrażenia nie zawsze muszą się zgadzać z rzeczywistością.
Podobnie jest z naszym pojęciem „Kościół”

Aktywizacja – metodą burzy mózgów uczniowie podają, czym jest dla nich Kościół (analiza pojęcia Kościół). Wyniki pracy prezentowane są na forum klasy

Komentarz:
Nie mogę mówić o Kościele, jeśli sam nie jestem jego członkiem, każda decyzja wydawana pochopnie jest jak postawienie złej diagnozy. Zanim zacznę leczyć innych,
sam muszę się spytać, na ile ja jestem „zdrowy” w podejściu do Kościoła...

Aktywizacja – Moje EKG wobec Kościoła
Uczniowie w zeszycie rysują układ osi zatytułowany „Jak bije moje serce w Kościele
i dla Kościoła”
Na osi pionowej rysują skalę (od góry): radykalnie, bardzo mocno, dość mocno, średnio, tak sobie, słabiutko, nijak, prawie wcale, 0). Oś pozioma stanowią pytania do ucznia:
1) Czy wierzę, że Kościół to wspólnota ludzi a nie tylko hierarchia?
2) Czy wierzę, że od mojej wiary i zaangażowania zależy obraz mojej parafii?
3) Czy wierzę, że zwierzchnikiem Kościoła jest Jezus Chrystus reprezentowany widzialnie przez papieża?
4) Czy fundamentem mojego postępowania jest Dekalog?
5) Czy wierzę w życie wieczne?
6) Czy modlę się za Kościół i innych ludzi?
7) Czy potrafię bronić swojej wiary i Kościoła?

Uczniowie nanoszą na wykres odpowiednie pozycje – liczy się poczucie bezpieczeństwa
i dyskrecji.

Wniosek:
Najpierw muszę zmienić swoje postępowanie, gdyż to ono ma wpływ na moje podejście
do Kościoła

Aktywizacja – Jestem odbiciem Kościoła
W lusterku prosimy kilka osób aby się przejrzały. Lustro dobre właściwie odbija obraz. Lustro złe, wykrzywione pokazuje karykaturę. Podobnie my jesteśmy odbiciem wspólnoty Kościoła. Jakim jestem lustrem Kościoła dla innych?

Wnioski:„Kościół jest świętą wspólnotą grzesznych ludzi”. Święta, bo święty jest jej założyciel – Jezus Chrystus. Grzeszna, bo tworzą ja ludzie skłonni do grzechu

Jaka jest sytuacja Kościoła rozumianej jako wspólnoty na dzień dzisiejszy?
Aktywizacja – metaplan „Kościół – Bożą społecznością”)
Uczniowie w grupach zastanawiają się nad postawionym problemem wypełniając tabelę
(2 wiersze, 2 kolumny)

„Kościół – Bożą społecznością”

Jak jest? (pole lewe górne)

Jak powinno być? (pole prawe górne)

Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? (pole lewe dolne)

Co robić, aby zmienić ten sam? (pole prawe dolne)

Uczniowie prezentują swoje prace na forum klasy

Aktywizacja – Moje miejsce w Kościele
Układanka – dla każdego po jednym elemencie układanki. Uczniowie próbują złożyć ją w całość.

Wnioski: Podobnie jak w układance, każda część ma swoje określone miejsce i jest niezbędna, tak każdy z nas może odnaleźć się w Kościele. Bez niego ta wspólnota wyglądałaby zupełnie inaczej.


Zapis do zeszytu na podstawie wniosków i punktów w celach
Wyświetleń: 3872


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.