AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wioletta Owczarek, 2010-05-06
Debrzno

Geografia, Konspekty

Zmiany liczby ludności w Polsce w czasie drugiej wojny światowej i po niej.

- n +

Temat: Zmiany liczby ludności w Polsce w czasie i po drugiej wojnie światowej.


Cele operacyjne:
I. Zapamiętanie wiadomości
1.Uczeń zna pojęcie: emigracje, migracja, repatriacje, wyż demograficzny, przyrost naturalny.
2.Uczeń zna przyczyny straty ludności Polski wywołane drugą wojną światową.
3.Uczeń zna czynniki kształtujące liczbę ludności.
4.Zna przyczyny zróżnicowania przyrostu naturalnego.
II. Zrozumienie wiadomości.
Uczeń dostrzega różnice w tempie zmian liczby ludności w czasie po II wojnie światowej.
III. Umiejętności formalne.
Uczeń potrafi przedstawić argumenty poniesionych strat biologicznych i społecznych przez Polskę.
Uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące zmian liczby ludności Polski po II wojnie światowej.
Uczeń potrafi korzystać z różnych źródeł informacji geograficznej i mapy.
IV. Umiejętności merytoryczne.
Uczeń potrafi przedstawić relację między danymi statystycznymi.
Uczeń proponuje sposoby zapobiegania zmian liczby ludności.
Metody pracy:
pogadanka,
praca w grupach,
mapa skojarzeń,
metoda trójkąta.
Środki dydaktyczne:
mapa fizyczna Polski,
atlas geograficzny Polski,
podręcznik.

Ogniwo lekcji
Czynności
Nauczyciel
Uczeń
1. Czynności
organizacyjne
Sprawdzenie obecności

2. Sprawdzenie
wiadomości
Zadawanie pytań

3. Zapisanie tematu
Zmiany liczby ludności Polski w czasie i po II wojnie Światowej

4. Nawiązanie
do tematu
Pogadanka:
Wielkość zaludnienia poszczególnych państw kształtowania jest przez czynniki:
przyrost naturalny,
ruch wędrówkowy,
wojny, klęski żywiołowe, epidemie,
zmiany terytorialne.

Przyrost naturalny i ruch wędrówkowy
emigracje- zmiana miejsca zamieszkania w innym kraju
migracje- zmiany miejsca zamieszkania (wewnętrzna w kraju) (zewnętrzna – wyjazd i powrót) mają charakter systematyczny ponieważ występują w długim okresie czasu natomiast pozostałe mają charakter sporadyczny.
II wojna światowa pochłonęła 50 mil. ofiar, była największym kataklizmem w dziejach ludzkości.
Waszym zadaniem będzie zastanowić się jaki miała wpływ wojna na zmianę liczby ludności Polski.

5. Realizacja
tematu
Uczniowie pracują w grupach
I grupa
Omów zmiany liczby ludności od 1939r. na podstawie wykresu.
Przedstaw jakie straty poniosła ludność wywołane II Wojną Światową.

Przyczyny strat:
a)straty biologiczne,
b)obniżenie przyrostu naturalnego,
c)zmiany granic państwa
wysiedlenie Niemców,
pozostawienie mniejszości narodowych na ziemiach dawnych,
pozostawienie części ludności polskiej za wschodnią granicą,
pozostanie za granicą części ludności która opuściła Polskę w trakcie działań wojennych (Francja, Wielka Brytania),
emigracja ocalonych Żydów do Izraela w latach 1948 – 49.
Ad. a) strefy biologiczne Polski w porównaniu do wybranych Państw,
trzecie miejsce pod względem wielkości strat biologicznych,
najwyższy procentowy ubytek ludności,
ofiary działań wojennych i polityki eksterminacji,
6 mil. osób,
4,9 mln. zamordowanych w obozach i więzieniach
640 tyś zabitych w wyniku działań wojennych,
520 tyś zmarło na skutek polityki eksterminacji,
polityka eksterminacji skierowana była przeciwko inteligencji – zamordowano: lekarzy, personel medyczny, prawników, nauczycieli, księży, pracowników wyższych uczelni.
Grupa II
Omów czynniki kształtujące liczbę ludności
wyjaśnij pojęcie: -przyrost naturalny,
stopa urodzeń,
stopa zgonów,
saldo migracji,
przyrost rzeczywisty.
Odp: Przyrost naturalny – powiększenie się liczby ludności wskutek różnicy miedzy liczbą urodzeń, a liczbą zgonów w określonym czacie.
Przyrost rzeczywisty – powiększenie się liczby ludności wskutek przyrostu naturalnego po uwzględnieniu migracji ludności oraz zmian terytorialnych.
Stopa urodzeń – liczba urodzeń w jednostce czasu.
Stopa zgonów – liczba zgonów w jednostce czasu.
Saldo migracji – różnica między napływem a odpływem ludności.

Czynniki wpływające na elementy przyrostu naturalnego.
1.liczba i odsetek ludności wieku rozrodczym,
2.system wyznawanych wartości,
3.sytuacja ekonomiczna społeczeństwa.

Stopa zgonów
1.stan zdrowotności społeczeństwa,
2.odsetek ludności w wieku starczym,
3.poziom życia ludności,
4.poziom służby zdrowia.

Grupa III
Omów zmiany wskaźnika przyrostu naturalnego po II Wojnie Światowej w poszczególnych latach i co miało na to wpływ.
1946 – 1955
1956 – 1965
1966 – 1971
1972 – 1982
1983 – 1998

Wyjaśnij pojęcie wyż demograficzny.
odp. - 1946 – 1955 wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego z około 16% do 19,5% w 1955r.
wzrost liczby urodzeń – uzupełnianie strat wojennych 1950.
roczniki urodzone 1946 – 55 wyż demograficzny.
1956 – 1965 tendencje spadkowe przyrostu naturalnego,
1966 – 1971 spadek wskaźnika przyrostu naturalnego poniżej 10% - przyczyną jest to że w wiek rozrodczy wchodzi rocznik urodzony podczas II wojny światowej,
1972 – 1982 tendencja wzrostowa wskaźnika przyrostu naturalnego około 10%
okres rozrodczy roczników powojennych wyż demograficzny,
polityka państwa (urlopy wychowawcze)
1983 – 1995 wskaźnik przyrostu naturalnego maleje do poziomu 2,5% w okres rozrodczy wchodzą roczniki narodzone na przełomie lat 60 – 70,
lata 50 migracja ekonomiczna (Niemcy i USA),
w Niemczech posiadają rodziny, USA – małopolskie, podlaskie.

Grupa IV
Wpływ migracji zewnętrznych na liczbę ludności po II Wojnie Światowej.

emigracje (odpływ)
imigracje (napływ)
odp: Emigracje:
deportowanie 2,3 mln. do Niemiec obywateli Polskich,
deportowanie do Rosji 1,5 mln,
wysiedlono Polaków, Ukrainów, Białorusinów i Litwinów – 8,7 mln osób,
1948 – 49 wyjazd żydów do Izraela,
1956 – 59 wyjazd do rodzin do Niemiec,
- migracje polityczne,
- migracje ekonomiczne.
Imigracje:
1945 – 1949 powrót osób z byłego ZSRR,
powrót przedwojennych emigrantów z państw Europy,
1956 – 1959 powrót osób z byłego ZSRR.
6. Podsumowanie

Zmiany liczby ludności.

- przyczyny,
- skutki,
- zapobieganie.


Opracowała: Wioletta Owczarek
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6156


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.