Katalog

Tomasz Uryś, 2010-05-06
Lubsko

WOS, Sprawdziany i testy

Test z Wiedzy o Społeczeństwie: ustrój III RP

- n +

1. Narodem są:
a. wszyscy wyznawcy religii chrześcijańskiej
b. mieszkańcy jednego kraju
c. osoby posiadające poczucie wspólnoty językowej, historycznej, kulturowej.
2. Obywatelstwa nie można uzyskać:
a. mieszkając w Polsce przez pięć lat
b. nabywając w ambasadach polski na terenie UE.
c. przez małżeństwo z obywatelem kraju
3. suwerenność zewnętrzna polega na:
a. podejmowaniu niezależnych decyzji od własnych obywateli
b. podejmowaniu niezależnych decyzji od innych państw
c. podporządkowaniu się decyzjom UE z powodu wstąpienia do tej organizacji
4. Konstytucje uchwala. Zaznacz fałszywą odpowiedź:
a. Senat
b. Prezydent
c. Zgromadzenie narodowe
5. Najwięcej dochodów państwo polskie uzyskuje z:
a. podatku akcyzowego
b. podatku dochodowego
c. podatku od sprzedaży VAT
6. Trójpodział władzy oznacza że:
a. najwyższa władza w państwie należy do Sejmu
b. prawo ochrania jednostkę przed samowolą władz, a państwo przed samowolą polityków.
c. trzy władze równoważą się i wzajemnie kontrolują
7. Budżet państwa to:
a. propozycja dochodów i wydatków państwa składana senatowi do zatwierdzenia
b. plan dochodów i wydatków państwa
c. suma dochodów i wydatków państwa
8. trójpodział władzy to, zaznacz odpowiedź fałszywą
a. że mamy trzy systemy sprawowania władzy w gminach, powiatach i województwach.
b. że żadna nie jest ważniejsza od drugiej
c. rozdzielenie od siebie tworzenia prawa, realizowania, oraz sądzenia uprawnień:
9. senat ni może na mocy swych uprawnień
a. nadzorować tworzenie prawa
b. rządzić dłużej niż sejm
c. rozwiązać sejmu
10. Premiera wyznacza:
a. Prezydent na podstawie konstytucji
b. Parlament poprzez wotum zaufania
c. Zgromadzenie Narodowe poprzez inwestyturę
11. Immunitet parlamentarny pozwala na:
a. bezkarność ponieważ nie mogą być sądzeni za swoje czyny
b. naruszanie prawa przez parlamentarzystów
c. domaganie się by izba w której zasiadają pozwoliła na ich aresztowanie i osądzenie
12. Inicjatywę ustawodawczą posiada:
a. marszałek sejmu
b. prezydent
c. kilku ministrów
13. klub parlamentarny to:
a. miejsce odpoczynku dla posłów w sejmie
b. miejsce gdzie spotykają się z posłami i senatorami dziennikarze
c. grupa posłów wspólnie głosująca w czasie obrad sejmu
Wyświetleń: 7545


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.