AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Renata Piechota, 2010-04-26
Turek

Religia, Różne

PROGRAM KóŁKA RELIGIJNEGO „BOŻA NIEZAPOMINAJKA”

- n +

CELE PROGRAMU:

Głównym celem programu jest pogłębianie wiary w Jezusa Chrystusa i otwarcie się na wspólnotę wiary w rodzinie, szkole i Kościele.

Z celu głównego wynikają cele szczegółowe takie jak:
1. Rozwijanie zainteresowania życiem religijnym.
2. Doświadczanie radości płynącej z wiary.
3. Kształtowanie postawy świadka wiary.
4. Budzenie potrzeby modlitewnego kontaktu z Bogiem.
5. Włączanie się w świętowanie wiary ludu Bożego w czasie roku liturgicznego.
6. Wychowanie do życia we wspólnocie.


TREŚCI PROGRAMOWE:

Treści programowe związane są i wynikają bezpośrednio z organizacji roku liturgicznego na rok 2009/2010.

1. Spotkałem Boga w tym, co piękne i dobre...
• Dzielenie się wspomnieniami z wakacji;
• Dostrzeganie Boga w przyrodzie i poznanych osobach;
• Stworzenie mapy poznanych miejsc.

2.Święto Narodzenia NMP (Matki Bożej Siewnej).
• Zapoznanie z postaciami św. Anny i św. Joachima;
• Poznawanie legendy o cudownej pszenicy;
• Matka Boża jako patronka siewców.

3.Święto Podwyższenia Krzyża.
• Poznanie historii odnalezienia Krzyża przez świętą Helenę;
• Rozumienie istoty „dźwigania” codziennych krzyży;
• Znak krzyża w naszym życiu.

4.Św. Stanisław Kostka – patron młodzieży.
• Przypomnienie postaci świętego;
• Dostrzeganie w patronie wartości godnych naśladowania przez dzieci;
• Rozwijanie w sobie dobrych cech zbliżających nas do nieba.

5.Aniele Boży, Stróżu mój...
• Uświadomienie obecności i roli aniołów w życiu człowieka;
• Zaprezentowanie książki „Anielskie drogi” J. W. Anderson’a;
• Wzbudzenie potrzeby codziennej modlitwy do Anioła Stróża.

6.Październik miesiącem modlitwy różańcowej.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się różańcem, części różańca świętego;
• Zorganizowanie wspólnej modlitwy różańcowej;
• Jan Paweł II jako orędownik modlitwy różańcowej;
• Wprowadzenie „wędrującej” figurki Matki Bożej.

7.Chrześcijańskie strony internetowe.
• Wizyta w pracowni komputerowej;
• Odwiedzenie stron internetowych, m.in.: www.promyczek.pl, www.ziarno.pl, www.dzieci.katolickie.net;
• Wyszukiwanie innych katolickich stron dla dzieci.

8.Uroczystość Wszystkich Świętych.
• Poznanie wymowy teologicznej uroczystości;
• Zgromadzenie informacji na temat własnego patrona;
• Zapoznanie z Litanią do Wszystkich Świętych;
• Uświadomienie prawdy o współczesnym powołaniu do świętości.

9.Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
• Przypomnienie prawdy o istnieniu czyśćca – przedsionka nieba;
• Uświadomienie potrzeby modlitw za dusze zmarłych;
• Nauka pieśni „Anielski orszak”.

10.Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. • Uświadomienie potrzeby budowania królestwa Jezusa na ziemi;
• Poznanie przymiotów Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata;
• Dostrzeganie różnic między władcami tego świata a Chrystusem Królem.

11.Adwent – czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. • Uświadomienie dzieciom potrzeby przygotowywania się do spotkania z narodzonym Jezusem;
• Podejmowanie postanowień adwentowych;
• Wykonanie lampionów adwentowych;
• Wspólne śpiewanie pieśni adwentowych.

12.Święta Barbara – patronka naszej parafii.
• Przypomnienie legendy o świętej Barbarze;
• Poznanie modlitwy wstawienniczej do świętej Barbary;
• Interpretacja obrazów przedstawiających historię świętej znajdujących się w kościele parafialnym.

13.Postać Świętego Mikołaja – biskupa z Mirry.
• Zapoznanie z postacią świętego na podstawie filmu pt.: „Mikołaj - chłopiec, który został świętym”;
• Wzbudzenie potrzeby bezinteresownego obdarowywania innych (zbiórka „Dary św. Mikołaja”);
• Wyjaśnienie symboliki stroju Mikołaja.

14.Święta Bożego Narodzenia – spotkanie opłatkowe. • Zorganizowanie wspólnej Wigilii;
• Ubieranie choinki;
• Dzielenie się opłatkiem;
• Śpiewanie kolęd;
• Rozmowy przy świątecznym stole na temat tradycji bożonarodzeniowych w domach rodzinnych dzieci;
• Czytanie fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim.

15.Objawienie Pańskie.
• Poznanie wymowy teologicznej święta zwanego potocznie świętem Trzech Króli;
• Przypomnienie informacji na temat Trzech Króli zawartych w Piśmie świętym i tradycji;
• Wyjaśnienie zwyczaju święcenia kredy i zapisywania nią na drzwiach K+M+B 20... r.;
• Symbolika darów złożonych przez Trzech Króli;
• Nauka kolędy „Mędrcy Świata”;
• Wykonanie gwiazdy betlejemskiej.

16.Hej kolęda, kolęda...
• Zapoznanie z tradycją kolędowania;
• Przygotowanie strojów kolędników;
• Rozdzielenie ról;
• Kolędowanie wśród uczniów naszej szkoły jako przejaw kontynuowania tradycji ludowych.

17.Święta Rodzina z Nazaretu wzorem dla naszych rodzin. • Omówienie przymiotów świętej Rodziny;
• Wzbudzenie potrzeby modlitwy za własne rodziny;
• Zmotywowanie do bycia dzieckiem posłusznym, na wzór Jezusa;
• Nauka piosenki „Pan Jezus także mamę miał...”;
• Kolorowanie ikony świętej Rodziny i układanie modlitwy do świętej Rodziny (dla starszych).

18.Święto Ofiarowania Pańskiego.
• Wyjaśnienie ludowej nazwy święta Matki Bożej Gromnicznej;
• Przedstawienie wizerunku matko Bożej gromnicznej z wilkami;
• Poznanie symboliki świecy gromnicznej;
• Wymowa teologiczna święta Ofiarowania Pańskiego (postać Symeona i Anny; Żydowski zwyczaj składania ofiary za narodzone dziecko(;
• Wykonanie plakatu z hasłem „Światło na oświecenie pogan”.

19.Matki Bożej z Lourdes.
• Poznanie historii objawień Matko Bożej
w Lourdes na podstawie filmu „Bernardetka
z Lourdes”;
• Przypomnienie o Światowym Dniu Chorego;
• Wspólna modlitwa w intencji chorych.

20.Wielki Post.
• Popiół jako symbol pokuty i nawrócenia;
• Podjęcie postanowień wielkopostnych;
• Nauka pieśni wielkopostnych (Gorzkie Żale);
• Wykonanie wspólnego krzyża wielkopostnego z wypisanymi grzechami, których będziemy unikać.

21.Któryś za ans cierpiał rany...
• Wykonanie stacji drogi krzyżowej dowolną technika;
• Wspólne odprawienie nabożeństwa drogi krzyżowej;
• Wzbudzenie potrzeby uczestniczenia w każdy piątek w nabożeństwie drogi krzyżowej.

22.Co wiemy o świętym Józefie?
• Przypomnienie dni poświęconych św. Józefowi;
• Omówienie postaci św. Józefa;
• Zapoznanie z Litanią do Świętego Józefa;
• Wzbudzenie potrzeby modlitwy za swoich ojców;
• Zachęcanie do pielgrzymowania do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

23.Multimedialny Świat Biblii.
• Zajęcia w sali komputerowej;
• Prezentacja programu „Multimedialny Świat Biblii”;
• Gry i zabawy z wykorzystaniem poznanego programu.

24.Pamiętamy o Tobie, Ojcze Święty... – V rocznica śmierci Jana Pawła II.
• Wspomnienie o Janie Pawle II;
• Pokaz multimedialny poświęcony papieżowi;
• Śpiewanie ulubionych pieśni Jana Pawła II;
• Wykonanie okolicznościowej gazetki.

25.Wielkanoc.
• Omówienie wydarzeń z Triduum Paschalnego
i Wielkiej Nocy;
• Wykonanie plakatów-zaproszeń na nabożeństwa liturgiczne Wielkiego Tygodnia.

26.Niedziela Miłosierdzia Bożego.
• Zapoznanie z postacią świętej Faustyny;
• Wymowa teologiczna obrazu Jezu Ufam Tobie;
• Nauka odmawiania „Koronki do Bożego Miłosierdzia”;
• Zachęcenie po pielgrzymowania do sanktuarium w Świnicach Warckich (w miarę możliwości zorganizowanie wyjazdu).

27.Maj miesiącem Matki Bożej.
• Poznanie historii powstania Litanii Loretańskiej;
• Wspólne odmawianie litanii;
• Sprzątanie i ozdabianie kapliczek;
• Śpiewanie pieśni maryjnych.

28.Pierwsza Komunia Święta.
• Wykonanie kart pamiątkowych dla uczniów klasy II naszej szkoły przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej;
• Wręczenie pamiątek.

29.Matki Bożej z Fatimy.
• Poznanie historii objawień w Fatimie;
• Wspólna modlitwa różańcowa;
• Oglądanie filmu „Dzieci z Fatimy”.

30.Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. • Poznanie genezy święta Bożego Ciała;
• Wykonanie ozdób na dekoracje szyb w oknach;
• Zbieranie kwiatów do procesji.

31.Nabożeństwa czerwcowe.
• Prezentacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa;
• Historia objawień Pana Jezusa świętej Małgorzacie;
• Odmówienie Litanii do NSPJ;
• Wykonanie rysunku Serca Pana Jezusa.

32.Wakacje z Panem Bogiem.
• Zachęcanie do pielgrzymowania w miejsca święte;
• Stworzenie mapy najbliższych sanktuariów.BIBLIOGRAFIA:

Program powstał w oparciu o:

• Podstawę programową katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce zatwierdzonego przez Episkopat Polski w czerwcu 2001 r.;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.02.1999 r. W sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania
z zakresu kształcenia ogólnego (Dz. U. 1999 nr 14, poz. 130, § 2 ust. 2)
ze zmianami z dn. 21.09.2000 r. (Dz. U. 2000 nr 90, poz. 1000);
• Komorowska H. „O programach prawie wszystko” WsiP, Warszawa 1999 r.;
• Pismo Święte;
• „Święta w roku kościelnym. Praktyczne pomoce na lekcje religii
i nabożeństwa dla dzieci.” Wyd. Jedność 2002;
• „Spotkanie z Biblią” Wyd. Jedność 2000;
• „Jedna Biblia, wiele zabaw” Przewodnik. Wyd. Jedność 2002;
• „Pomysły zabaw na lekcje religii” wyd. Jedność 2004;
• Kalendarz liturgiczny na rok 2010.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8276


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.5Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.