AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Figiel, 2010-04-26
Szczecin


Ogólne, Program nauczania

Program pracy na zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.

- n +

Program pracy na zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego

Program pracy na zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego
z części humanistycznej (język polski, sztuka, historia ) w klasach trzecich gimnazjum.

Rok szkolny 2009/2010
Wstęp
Zajęcia prowadzone są w klasach trzecich. Mają na celu pomóc uczniom przygotować się do egzaminów gimnazjalnych, powtarzają i utrwalają wiadomości zdobyte na lekcjach j. polskiego, sztuki i historii. Grupy 8 – osobowe na zmianę rozwiązują testy, doskonalą swój warsztat pisarski i bogacą słownictwo.
Termin realizacji: rok szkolny 2009/2010
Czas i forma realizacji: Program będzie realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo
Obszar wdrożenia: uczniowie klas trzecich gimnazjum
Realizator programu: Ewa Figiel– nauczyciel sztuki
Barbara Fijołek – nauczyciel j. polskiego
Przy realizacji programu pożądana jest współpraca z nauczycielami w/w przedmiotów oraz wychowawcami poszczególnych klas, co ułatwi dostosowanie treści i metod zajęć do realiów i potrzeb szkoły.

Cel główny:
Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego (część humanistyczna) poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach wymagań, czyli:
Czytania i odbioru tekstów kultury
Uczeń:
czyta teksty kultury,

interpretuje teksty kultury,

rozróżnia style wypowiedzi,

wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury,

dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i określa ich funkcje,

odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe,

dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury,

dostrzega wartości wpisane w teksty kultury.


Tworzenia własnego tekstu
Uczeń:
buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym,
tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym,
porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze,
analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury
streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie,
formułuje problemy, podaje sposoby ich rozwiązania, wyciąga wnioski,
zapoznanie z organizacją egzaminu zewnętrznego.

Cele zajęć :
Uczeń zna / rozumie / potrafi:
Zasady prawidłowej komunikacji.
Swobodnie uczestniczyć w dyskusjach na temat poprawnych odpowiedzi.
Poprawnie zredagować różne formy wypowiedzi pisemnej, np.: sprawozdanie, recenzja, rozprawka, i in.
Wskazać środki stylistyczne i określić ich funkcję w dziele.
Wymienić i scharakteryzować znane budowle egipskie, greckie i rzymskie.
Wymienić i krótko scharakteryzować arcydzieła kultury narodowej w dziedzinie literatury, malarstwa, rzeźby i architektury.
Utrwalić przerobiony materiał z przedmiotów humanistycznych.
Kształcić sprawność mówienia, słuchania, czytania i pisania.
Rozwijać i pogłębiać zainteresowania przeszłością zachodzącymi w niej procesami i wydarzeniami.
Oceniać fakty i wydarzenia historyczne.
Interpretować różne rodzaje źródeł historycznych.

Ramowy program pracy:
Materiał jest zgodny z programami nauczania przedmiotów humanistycznych
w klasach I – III gimnazjum.
W trakcie realizacji zajęć przygotowujących do egzaminu są zadania wymagające łączenia wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów humanistycznych nauczania
w gimnazjum.
Aby osiągnąć zamierzone efekty pracy z uczniami, nauczyciel powinien:
dobierać interesujące przykłady zadań i problemów pojawiających się
w standardach egzaminacyjnych (testy z uwzględnieniem przedmiotów humanistycznych),
umożliwić wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach słabszym uczniom,
zadbać o odpowiednią atmosferę na zajęciach,
wzmacniać poczucie satysfakcji i własnej wartości uczniów,
motywować do dalszej pracy i systematycznego udziału w zajęciach.

Treści programowe są dopasowane do materiału powtarzanego oraz analizowanego w zespole humanistycznym. Zajęcia dodatkowe mają pełnić rolę uzupełnienia, utrwalenia i uporządkowania wiedzy. Podczas zajęć rozwiązywane są zadania oraz omawiane każde zadanie. Zajęcia prowadzone są co tydzień. Istnieje jednak możliwość zmiany kolejności w przypadku zgłoszenia przez uczniów takiej potrzeby.
Materiały pomocnicze:
podręczniki: „Sztuka w zasięgu ręki", „Świat w słowach i obrazach", „Razem przez wieki”,
karty pracy (opracowane przez nauczyciela do każdego działu);
zbiory zadań różnego typu;
testy podsumowujące opracowane przez nauczyciela lub dostępne na rynku (np. zamieszczane przez "Gazetę Wyborczą" na płytach CD – ROM), czy na stronach www. portali edukacyjnych oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
karta obserwacji postępów ucznia.

Przewidywane osiągnięcia uczniów

Po zrealizowaniu programu uczeń powinien:
wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów,
czytać ze zrozumieniem teksty,
stosować odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań obiektów, itp. oraz dotyczącego racjonalnego użytkowania środowiska
wyszukiwać zawartych w tekstach informacji,
uzasadnić własną opinię i redagować argumenty,
redagować zaproszenie, planu i innych form krótkiej wypowiedzi
określać części mowy i części zdania, doskonaląc umiejętności tworzenia własnego tekstu,
znać rodzaje literackie,
wzbogacić swą wiedzę z zakresu nauki o języku, literatury i kultury,
poprawnie analizować dzieło sztuki z uwzględnieniem środków wyrazu plastycznego.
poprawnie zakodować pracę i wypełnić kartę odpowiedzi.
Ewaluacja programu
W związku z prowadzeniem zajęć przygotowujących uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego części humanistycznej, niezbędne jest dokonanie ewaluacji programu nauczania. Przyjmie ona następujące formy:
Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej.
Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej.
Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczestników zajęć.
Analiza stopni szkolnych z przedmiotów: j. polski, plastyka, historia.
Zajęcia kierowane są do uczniów mających trudności w nauce chcących lepiej przygotować się do egzaminu zewnętrznego z przedmiotów humanistycznych. Zajęcia mają na celu lepsze poznanie standardów egzaminacyjnych, oswojenie ucznia z typami zadań stosowanych na egzaminie oraz utrwalenie wiadomości
i umiejętności poznanych na lekcjach. Czas poświęciliśmy na rozwiązywanie testów realizujących standardy wymagań egzaminacyjnych. Szczególną uwagę zwracałyśmy na zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9834


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.