AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mariusz Nowak, 2010-04-26
Szydłowiec

Ekologia, Referaty

Regulacje prawne UE dot. gospodarki odpadami.

- n +

Akty prawne Unii Europejskiej

Jednym z podstawowych warunków wstąpienia Polski do Unii Europejskiej było przejęcie jej całego dorobku prawnego i wdrożenie jego wymagań w praktyce. Do najważniejszych celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej należy zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i gospodarka odpadami, czyli efektywne wykorzystanie surowców, oraz minimalizacja ilości powstających odpadów. Dlatego też konieczne stało się wprowadzenie nowych instrumentów wspierających realizację celów polityki ekologicznej. Jednym z nich były instrumenty prawne Dyrektywy, które były systematycznie wprowadzanie i stosowane. W odniesieniu do poszczególnych zagadnień wydano szczegółowe rozporządzenia wykonawcze, dzięki czemu krajowe przepisy są w pełni spójne z wymaganiami unijnymi. W szczególności nastąpiła transpozycja do prawa polskiego niżej wymienionych aktów prawnych.

Dyrektywa ramowa: 75/442/EWG w sprawie odpadów i Dyrektywa 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych

Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów ustanowiła ramy prawne, według których państwa mogłyby kontrolować usuwanie odpadów w skali krajowej. Wprowadziła hierarchię działań na rzecz unieszkodliwiania odpadów poprzez wskazanie, że należy:
-podejmować prace mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów;
-wspierać rozwój czystszych technologii;
-podejmować prace na rzecz bezpiecznego gospodarowania odpadami;
-usuwać odpady poprzez odzysk, recykling lub w przypadku spalania wykorzystywać odpady jako źródło energii.
Dyrektywa w sprawie odpadów niebezpiecznych określa kryteria klasyfikacji odpadów i wyszczególnia kategorie odpadów niebezpiecznych, oraz ich składniki i właściwości decydujące o zakwalifikowaniu do grupy odpadów niebezpiecznych.

Dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowisk odpadów

Dyrektywa 99/31/WE wprowadza standardy techniczne składowania odpadów zapewniające odpowiedni poziom ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej przed odpadami deponowanymi na składowiskach. Wszystkie składowiska będą musiały zostać zaklasyfikowane jako służące do deponowania odpadów niebezpiecznych, nieszkodliwych lub obojętnych. Dyrektywa wprowadziła całkowity zakaz składowania odpadów wybuchowych, korozyjnych, utleniających się, zużytych opon, odpadów płynnych oraz odpadów szpitalnych i klinicznych. Powyższe zapisy są o tyle istotne, że na ich podstawie wprowadzony został zakaz składowania odpadów przemysłowych wraz z komunalnymi.
Dyrektywa w sprawie składowisk odpadów obowiązuje od 16.07.1999 r. zobowiązuje ona Polskę do zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w odniesieniu do ich masy wytworzonej w 1995 r., o 25% do roku 2010, 50% do roku 2013 oraz 65% do roku 2020.
Zapisy Dyrektywy zwracają uwagę na możliwość minimalizacji składowanych odpadów poprzez m.in.: zróżnicowanie opłat, wdrażanie przeddomowych kompostowni, propagowanie akcji informacyjnych mających na celu uświadomienie społeczeństwa o skali problemu.

Literatura:
- do wglądu u autora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1769


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 13

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.