Katalog

Justyna Duda-Majdak, 2010-04-22
Bielsko-Biała

Historia, Sprawdziany i testy

Test powtórzeniowy (reformacja, demokracja szlachecka, wojny w XVII wieku) klasa 1 zawodowa.

- n +

Test powtórzeniowy


1. Kto zawarł tajny układ w Poczdamie w 1720r.?
a) Rosja i Saksonia
b) Rosja i Prusy
c) Prusy i Saksonia

2. Bitwa pod Kłuszynem:
a) 1610
b)1611
c)1612

3.Przywilej w Czerwińsku:
a)1422
b)1496
c)1512

4. Kiedy miał miejsce pokój religijny w Augsburgu?
a) 1517
b)1536
c)1555

5.Podczas którego pokoju Władysław IV zrzekł się pretensji At the circus – opis dnia, wybrane czynności codzienne do tronu moskiewskiego?
a) W Polanowie
b) W Perejasławiu
c) W Karłowicach

6. W którym roku, po raz pierwszy została złamana zasada At the circus – opis dnia, wybrane czynności codzienne jednomyślności przez użycie Liberum Veta?
a) 1651
b)1652
c)1653

7. Kiedy miała miejsce wojna północna?
a) 1700-1721
b) 1707-1731
c)1705- 1710

8. Przyczyny wojen z Turcją:
a)………………………………………………..
b)… ……….…………………………………….

9.Na czym polegał tajny układ w Poczdamie? Podaj datę.
……………………………………………………………………………………………………………


10.Wymień przyczyny reformacji.
a) ………………………………….
b) ………………………………….
c)…………………………………..
d) ………………………………….

11. Co cechuje kalwinizm?
a) ……………………
b) ……………………
c) ……………………

12. Co oznacza zwrot: „czyja władza tego religia”?
………………………………………………………….

13. Co miało miejsce w:
a) 1673- ………………………
b) 1610- ………………………
c) 1517- ………………………
d) 1496- ………………………
e) 1505- ……………………….
f) 1620- ……………………….
g) 1721- ………………………

14. Jakie są rodzaje sejmów?
a) ……………………………
b) ……………………………

15. Jakie znasz uprawnienia sejmu?
a) ……………………………
b) …………………………….
c) ……………………………

16. Czy anglikanizm odrzuca zwierzchność papieża?
………………………………………………..

17. Przedstaw warunki pokoju w Oliwie.
a) ………………………………
b) ………………………………
c) ……………………………….

18. Co włączono do Austrii w wyniku pokoju w Karłowicach?
a) Węgry i Inflanty
b) Inflanty i Siedmiogród
c) Węgry i Siedmiogród

19.Za jaką cenę Władysław Waza miał otrzymać koronę carską?
………………………………………………………………………20. Bitwa pod Połtawą:
a) 1707
b)1708
c)1709

21. Wyjaśnij pojęcia:
a) reformacja- ruch……………………………………………..

22. W którym roku był pokój w Oliwie?
a) 1655
b) 1656
c) 1660


23. Daty:
1517-
1505-
1555-
1655-1660-
1702-
Wyświetleń: 3805


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.