AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bożena Zielińska, 2010-04-19
Świercze

Lekcja wychowawcza, Konspekty

Lekcja wychowawcza : Wspólnie wystawiamy oceny zachowania

- n +

Bożena Zielińska .2010r.
Wychowawstwo klasa 4

Scenariusz lekcji wychowawczej.

Temat lekcji : Wspólnie wystawiamy oceny zachowania.

Cele ogólne : Uświadomienie oraz przypomnienie uczniom wymagań na poszczególne oceny zachowania, uzmysłowienie< że żyją w zespole i wspólnie pracują na opinię
swojej klasy. Ponoszą też zbiorową odpowiedzialność za zachowanie grupy.

Cele operacyjne :
• Uczeń charakteryzuje wymagania na poszczególne oceny zachowania.
• Stara się obiektywnie ustalić ocenę zachowania swoją oraz innych uczniów
• Dostrzega swój wpływ na opinię o klasie.
• Określa swoje zachowanie na tle zespołu klasowego.
• Uzasadnia decyzję oceny zachowania kolegów.
• Wie, że złe zachowania należy eliminować.

Pomoce dydaktyczne : zeszyt uwag, uwagi w dzienniku, koperty z zadaniami.

Metody : pogadanka, praca w zespołach.

Przebieg lekcji.
1. Powitanie zapoznanie z tematem.
2. Wstęp – poinformowanie uczniów o skargach nauczycieli na zachowanie
uczniów klasy podczas zajęć:
a) przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć,
b) brak zaangażowania w tok lekcji,
c) nie odrobienie zajęć domowych.
- przekazanie informacji dotyczących wystawienia ocen oraz choinki szkolnej
- wpłaty na mleko
3. Analiza zeszytu uwag – zapoznanie uczniów z zestawieniem. Zwrócenie uwagi na ilość uwag związanych z przeszkadzaniem w zajęciach.
4. Podział uczniów na 5 zespołów i przydział zadań:
- I zespół ; przygotować krótką charakterystykę zespołu klasowego
pod kątem zachowania na zajęciach,
- II zespół ; opracować listę uczniów najbardziej przeszkadzających,
- III zespół ; opisać krótko jak prawidłowo powinni zachowywać się uczniowie,
- IV zespół ; typuje ze swojej grupy przedstawiciela, który omawia literkę „Л” –
w jakich przypadkach czytamy ją jak „l” a więc przyjmuje na siebie rolę nauczyciela, pozostali członkowie grupy mają za zadanie usilnie mu w tym przeszkadzać,
- V zespół ; typuje przedstawiciela, który opowiada o osiągnięciach klasy
w ciągu mijającego semestru
5. Prezentacje pracy zespołów, wyciągnięci wniosków.
5.1. Wypowiedzi uczniów na temat przygotowanej charakterystyki.
Odpowiedź na pytania - Czy charakterystyka jest obiektywna ? Czy
zachowanie klasy musi ulec zmianie ? Głosowanie nad treścią pytań
przez podniesieni ręki.
Wniosek : nieliczni uczniowie klasy IV b muszą popracować nad swoim
zachowaniem na zajęciach.
5.2. Podanie listy osób przeszkadzających.
Wniosek : klasa nie zgadza się aby kilkoro uczniów rzutowało na opinię
całej klasy.
5.3. Po prezentacji prawidłowo zachowującej się klasy wyostrzają się
zachowania negatywne klasy IV b
Wniosek : konieczne zamiany w zachowaniu (aktywność, skupiona
uwaga, wykonywanie poleceń).
5.4. Uczeń – nauczyciel mówi o swoich odczuciach. Członkowie grupy
usiłują omówić literkę „л”.
Wniosek : uczeń – nauczyciel czuł się lekceważony, był poirytowany,
zdenerwowany. Członkowie grupy nie opanowali zagadnienia.
Jeśli uczniowie przeszkadzają lekcja przebiega w niemiłej atmosferze
i nie przynosi oczekiwanych efektów.
5.5. Uczeń – przedstawia osiągnięcia klasy, wniosek: klasa powinna bardziej
angażować się w organizowane konkursy, działać na rzecz szkoły.
6. Podsumowanie zajęć: największe konsekwencje swojego zachowania ponoszą
sami uczniowie .
7. Zadania dla uczniów: podejmują tygodniową próbę idealnego zachowania
na zajęciach i obiektywną ocenę zdobytej wiedzy.


I zespół ; przygotować krótką charakterystykę zespołu klasowego pod kątem
zachowania na zajęciach,

zachowanie wzorowe
wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
• wykazuje się ponadprzeciętną aktywnością na rzecz klasy i szkoły,
• zgodnie współpracuje, przyjmuje różne role, potrafi zorganizować pracę grupy,
• zawsze okazuje szacunek kolegom i wszystkim pracownikom szkoły,
• osiąga sukcesy w konkursach międzyszkolnych,
• reprezentuje szkołę na zewnątrz,
• zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła,
• swoją postawą podkreśla szacunek do pracy swojej i innych,
• zawsze i chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce jaki i sytuacjach trudnych
w szkole,
• pomaga innym w kulturalnym rozstrzyganiu sporów.II zespół ; opracować listę uczniów najbardziej przeszkadzających,

Zachowanie bardzo dobre
bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
• systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,
nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności,
• osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości,
• zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko,
• bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy,
• wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów,
• używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla młodszych kolegów,
• dba o estetyczny wygląd (swój i klasy),
• bierze aktywny udział w lekcji,
• reaguje na dostrzeżone przejawy zła,
III zespół ; opisać krótko jak prawidłowo powinni zachowywać się uczniowie,

Zachowanie dobre
dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
• systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,
nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności,
• osiąga dobre wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości,
• chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy, szkoły,
• dba o mienie klasy i szkoły,
• używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów
• dba o estetyczny wygląd siebie samego, klasy i szkoły,
• sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków
• swoim zachowaniem nie zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych,

IV zespół ; typuje ze swojej grupy przedstawiciela, który omawia literkę „Л” –
w jakich przypadkach czytamy ją jak „l” a więc przyjmuje na siebie rolę nauczyciela,
pozostali członkowie grupy mają za zadanie usilnie mu w tym przeszkadzać,

Zachowanie poprawne
poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
• systematycznie uczęszcza na zajęcia,
• zdarza mu się być nie przygotowanym do lekcji,
• prowadzi zeszyty przedmiotowe zgodnie z wymaganiami nauczycieli,
• podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce,
•jest kulturalny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,
• przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,
• przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły i kolegów,
• wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac,
• czasami ma problemy ze współpracą w grupie,


V zespół ; typuje przedstawiciela, który opowiada o osiągnięciach klasy
w ciągu mijającego semestru

Zachowanie nieodpowiednie
nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
• często nie przestrzega obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego ,
• nie przygotowuje się do zajęć,
• nie posiada niezbędnych przyborów,
• nie jest zainteresowany uzyskiwaniem choćby przeciętnych
wyników w nauce,
• świadomie unika sprawdzianów,
• nie wyraża chęci współpracy z grupą,
• nie zawsze okazuje szacunek kolegom i pracownikom szkoły,
• popada w spory, konfliktowy.


naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który często:
• jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału,
utrudnia jej prowadzenie,
•nie uzupełnia zaległości w nauce,
• używa wulgarnych słów, kłamie,
• nie wywiązuje się z powierzonych mu prac,
• niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów,
• pali papierosy lub pije alkohol,
• zdarzyło mu się wymuszenie pieniędzy lub kradzież,
• ma lekceważący stosunek do kolegów , pracowników szkoły,
• używa przemocy
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6258


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.