Katalog

Jerzy Lechowski, 2010-04-19
Warszawa

Edukacja dla bezpieczeństwa, Artykuły

Głos Realizatorów Lepszych Czasów.

- n +

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lechowski
Międzynarodowa Akademia Nauk
San Marino
www.ais.sanmarino.org
www.realizatorzy.prv.pl

Głos Realizatorów Lepszych Czasów

Możemy być i jesteśmy, pełni podziwu i uznania dla ludzi działających, w „DOBRYCH PRAKTYKACH EKONOMII SPOŁECZNEJ” i chcemy pomóc im w walce z bezduszną administracją na wszystkich szczeblach. Zwłaszcza, że zasługują na to w całej pełni.
Przez takich ludzi jak Oni, Polska może się odrodzić i wyjść nie tylko z kryzysu, gospodarczego
i moralnego, ale i odzyskać dawną świetność. Istota ich działalności polega na wspaniałej współpracy i wzajemnym zaufaniu i to, że mają jeden wspólny cel.
Dlatego, śmiało możemy Ich wszystkich zaliczyć do: Realizatorów Lepszych Czasów tj. organizującego się pod tą nazwą Stowarzyszenia. Opracowujemy plan walki
z bezdusznością administracji i powszechną skłonnością jej do korupcji na wszystkich poziomach, co jest faktem jak najbardziej widocznym wskazywanym nam codziennie przez masowe środki przekazu.
W swej działalności będziemy brać przykład z ludzi z tych ludzi, którzy dzielnie i odważnie codziennie pokonują wszelkie napotykane na swojej drodze trudności.
Podajemy obecnie plan naszego natarcia na ten bezmyślny, a może nawet, dokonywany przez wrogie nam siły z pełną, premedytacją sabotaż informacyjno-emocjonalny.
Wiadomo obecnie jak niski procent funduszy w Polsce wykorzystywany jest z UE, należy przy tym zaznaczyć, że to nie jest wina UE. To nasza polska beznadziejna asekurująca się, a zupełnie nie znająca prawa administracja zarzuca sobie i nam pętle, na każdym kroku na szyję. Dlatego ten strach administracji, przed nie znanym sobie prawem i możliwością utraty stanowisk powinniśmy wykorzystywać. Wykorzystując prawo dostępu do informacji oraz studiując KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO i KODEKS KARNY oraz Dzienniki ustaw i Monitory. Należy we wszelkich pismach kierowanych do administracji cytować odpowiednie paragrafy i artykuły prawa. Administracja powołana jest po to, aby nam służyć, a nie rządzić nami do czego się przyzwyczaiła w dawnym systemie i często wykorzystuje stare swoje metody.
Wykorzystamy w swoim działaniu, tak ważną emocję jaką jest strach oraz taką cechę intelektualna jaką jest brak przenikalności intelektualnej wiążącej się w tym przypadku
z niemal kompletną nie znajomością prawa przez administrację, jak już wyżej wspomniano. Należy bezwzględnie wykorzystać ten fakt, że administracja lęka się prawa, którego nie zna, będziemy ją mogli podkształcić w tym zakresie dla jej i naszego dobra.
Należy intensywnie korzystać z Internetu w sposób rozumny tzn. nie pozwolić sobie na zbędne rozpraszanie różnymi drobiazgami, których jest w Internecie pełno.
Będziemy korzystać z Banku Drugiej Ręki jest to Stowarzyszenie, które przyjęło sobie jako główne zadanie pomoc organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu sprzętu komputerowego oraz legalnego oprogramowania. Należy ich zainteresować udostępnieniem Internetu dla wszystkich
„Realizatorów Lepszych Czasów”
Internet będziemy wykorzystywać do organizowania konferencji, na których będziemy omawiać efektywną walkę z sabotażem informacyjnym i korupcją. To będzie obecnie naszym głównym zadaniem.
W załączniku przesyłamy Wam ten wspomniany kwestionariusz
W Imieniu RLC pozdrawiam Was serdecznie życząc dużo szczęścia zgodnie z wzorem umieszczonym na naszej podanej poniżej stronie
Jerzy Lechowski
Nasza strona internetowa to: www.realizatorzy.prv.pl
Wyświetleń: 1045


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.