Katalog

Danuta Pikuła, 2010-04-19
Nowodwór

Edukacja regionalna, Sprawdziany i testy

Edukacja regionalna - Czy znasz swoją okolicę i region? - sprawdzian dla kl. II-III

- n +

imię i nazwisko ucznia ........................
kl.II-III

CZY ZNASZ SWOJĄ OKOLICĘ I REGION?

1.Uzupełnij: Moja rodzinna miejscowość leży w gminie ……………..........,
powiat ……………………..,województwo ……………………..

2.Wyjaśnij skąd pochodzi nazwa wsi Niedźwiedź
...................................................

3.Nazwij stopnie pokrewieństwa w rodzinie:

Ojciec mamy i taty to …………………………………….
Matka mamy i taty to ………………………………………
Rodzice dziadków to ………………………………………..
Syn mamy i taty to mój ………………………………
Córka mamy i taty to moja …………………………..

4.Uzupełnij:
Nowodwór to dawne ……………………..założone na terenie wsi
……………………Nowodwór znany był też pod nazwą …………………………..

5.Podkreśl właściwą odpowiedz:

Wacław Nałkowski urodził się w
a]Niedźwiedziu
b]Nowodworze
c]Lublinie

Znany był głównie jako:
a]poeta
b]geograf
c]pisarz

6.Spośród podanych miejscowości podkreśl te,które nie należą
do gminy Nowodwór

/Kalinowy Dół, Lendo Wielkie, Niedźwiedź, Lendo Ruskie, Trzcianki,
Zielony Kąt, Okrzeja, Grabowce Górne, Bazanów, Grabów Szlachecki,
Zosin, Nowodwór, Borki, Rycza, Sobieszyn/

7.Przez Nowodwór przepływa rzeka:
a]Wieprz
b]Czarna
c]Świnka

8.Przyporządkuj poszczególnym obiektom historycznym nazwy miejscowości:
a]grodzisko wczesnośredniowieczne nad rzeką Chodelką -………………………
b]pałac Zamoyskich -……………………………………………………………
c]kaplica p. w. Św. Trójcy,której wnętrza pokryto malowidłami bizantyjsko-ruskimi -………………………………………………………….
d]skansen -………………………………………………………………………….
/Lublin, Kozłówka,Chodlik,/

9.Napisz co przedstawia herb Lublina i wyjaśnij co oznacza
...........................................

10.Spośród wymienionych miejsc ochrony przyrody podkreśl to, które znajduje się
w naszej okolicy

/park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, pomnik przyrody /

11.Wyjaśnij co jest Twoją „małą ojczyzną”
..........................................

12.Uzupełnij tekst:
Pomnik w Lendzie Wielkim został wzniesiony ku czci ............................................
w.........roku.Opracowała: mgr Danuta Pikuła
Wyświetleń: 2139


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.