Katalog

Katarzyna Stachowicz, 2010-04-08
Olkusz

Informatyka, Konspekty

Co to jest edytor tekstu - wprowadzenie do programu.

- n +

KONSPEKT LEKCJI INFORMATYKI W II KLASIE GIMNAZJUMTemat: Co to jest edytor tekstu – wprowadzenie do programu.


Cel główny lekcji:
• Poznanie możliwości zastosowania programu do edycji tekstu - MS Word

Cele szczegółowe lekcji:

• kształcący
- uczeń umie uruchomić edytor tekstu Word
- uczeń umie dostosować okno programu MS Word do swoich potrzeb
- uczeń umie opisać budowę okna programu Word
• poznawczy
- uczeń zna nazwy programów do edycji tekstu oraz ich podstawowe
cechy
- uczeń zna sposoby wykorzystania podstawowych możliwości
programu,
- uczeń zna ważniejsze funkcje okna programu Word
• wychowawczy
- uczeń rozumie możliwości zastosowania programu do edycji tekstu
- jest systematyczny i staranny w pracy
- samodzielny w podejmowaniu decyzji
- dba o poprawną edycję tworzonego dokumentu


Metody nauczania:
• pogadanka, instruktaż, ćwiczenia
Formy pracy:
• indywidualna
Środki dydaktyczne:
• komputer – środowisko Office, podręcznik, zeszyt


Przebieg lekcji:

I. Sprawy organizacyjne (zapis tematu lekcji, sprawdzenie listy obecności).
Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji, poprzez zadawanie pytań
przez nauczyciela:
a) Co to jest folder? Jakie ma zastępcze nazwy?
b) Co to jest plik?
c) Jakie znacie rozszerzenia plików?
II. Właściwy tok lekcji:
1. Wprowadzenie do tematu.
Podanie przez nauczyciela tematu lekcji.
2. Wyjaśnienie celu lekcji – Wprowadzenie do programu MS Word oraz
wykorzystanie podstawowych możliwości programu

3. Pogadanka na temat programu MS Word:
Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
a) Co to jest edytor tekstu i do czego służy
Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający
redagowanie i formatowanie tekstu.
b) Jakie znacie inne edytory tekstu?
Notatnik, Word Pad
c) Gdzie mają zastosowanie edytory tekstu?
Edytory tekstowe zastosowanie swoje maja tam gdzie trzeba przygotować jakąś treść nawet ilustrowaną i gdzie potem jest konieczność przeniesienia tej treści na papier.

4. Praca z programem MS Word

Omawiam z uczniami poszczególne elementy okna programu:

a) Obszar pisania tekstu
b) Pasek narzędzi standardowy (pasek narzędzi) umożliwia szybki dostęp
do najczęściej wybieranych poleceń
c) Pasek narzędzi formatowania (pasek formatowania) umożliwia
szybkie wprowadzenie zmian w wyglądzie tekstu
d) Linijka pozioma stosowana jest do zmiany szerokości marginesów oraz
do ustawiania wcięć i tabulatorów
e) Linijka pionowa służy do ustawienia górnego i dolnego marginesu
f) Przyciski zmiany widoków umożliwiają wyświetlanie dokumentu na różne sposoby
g) Przyciski zmiany strony służą do przełączania się między stronami dokumentu
h) Pasek stanu zawiera informacje na temat aktywnego dokumentu, np. numer strony
Omawiam możliwości zastosowania paska narzędzi:

a) Styl
b) Rodzaj czcionki
c) Rozmiar
d) Pogrubienie
e) Kursywa
f) Podkreślenie
g) Wyrównanie do lewej
h) Wyśrodkowanie
i) Wyrównanie do prawej
j) Wyjustowanie
k) Interlinia
l) Numerowanie
m) Punktory
n) Zewnętrzna krawędź
o) Wyróżnienie
p) Kolor czcionki

Pogadanka na temat możliwości edytora tekstu MS Word

a) Wstawianie i formatowanie grafiki
b) Wstawianie pola tekstowego
c) Wypunktowanie i numerowanie
d) Wstawianie tabel
e) Tabulatory

4. Ćwiczenie do samodzielnej realizacji przez uczniów.

Podczas przepisywania uczniowie jednocześnie ćwiczą umiejętność
pisania na klawiaturze oraz zapamiętują możliwości programu.

III. Zakończenie lekcji

1. Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji:
a) Do czego służy edytor tekstu?
b) Jakie znamy podstawowe elementy okna programu?
c) Jakie możliwości daje nam edytor tekstu MS Word?
2. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Ćwiczenia z programu MS Word


Przepisz poniższy tekst. Zwróć uwagę, że we wspomnianym dokumencie zastosowano cztery sposoby wyrównania tekstu: do lewego marginesu, jednocześnie do lewego i prawego marginesu, wyśrodkowanie i wyrównanie do prawego marginesu.
Spróbuj wg własnego pomysłu wykorzystać zapamiętane z lekcji możliwości programu
MS Word.


W październiku 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Po ponad
miesięcznej żegludze jego trzy małe statki przybiły do jednej z wysp
archipelagu Bahamów, którą Kolumb nazwał San Salwador.
W czasie tej wyprawy podróżnik dotarł także na Kubę i Haiti. Co ciekawe, był przekonany o tym, że odkrył nową drogę do Indii. Na skutek jego pomyłki rdzennych mieszkańców Ameryki nazywa się Indianami.

W październiku 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Po ponad miesięcznej żegludze jego trzy małe statki przybiły do jednej z wysp archipelagu Bahamów, którą Kolumb nazwał San Salwador. W czasie tej wyprawy podróżnik dotarł także na Kubę
i Haiti. Co ciekawe, był przekonany o tym, że odkrył nową drogę do Indii. Na skutek jego pomyłki rdzennych mieszkańców Ameryki nazywa się Indianami.

W październiku 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Po ponad
miesięcznej żegludze jego trzy małe statki przybiły do jednej z wysp
archipelagu Bahamów, którą Kolumb nazwał San Salwador.
W czasie tej wyprawy podróżnik dotarł także na Kubę i Haiti. Co ciekawe, był przekonany o tym, że odkrył nową drogę do Indii. Na skutek jego pomyłki rdzennych mieszkańców Ameryki nazywa się Indianami.

W październiku 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Po ponad
miesięcznej żegludze jego trzy małe statki przybiły do jednej z wysp
archipelagu Bahamów, którą Kolumb nazwał San Salwador.
W czasie tej wyprawy podróżnik dotarł także na Kubę i Haiti. Co ciekawe, był przekonany o tym, że odkrył nową drogę do Indii. Na skutek jego pomyłki rdzennych mieszkańców Ameryki nazywa się Indianami.


Wyświetleń: 7116


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.