AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Romana Konikowska, 2010-04-08
Jastrzębie Zdrój

Ogólne, Program nauczania

Program warsztatów dziennikarskich

- n +

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. GUSTAWA MORCINKA
W JASTRZĘBIU ZDROJU
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Opracowała:
mgr Romana Konikowska
Jastrzębie Zdrój 2008

I Wstęp
Program warsztatów dziennikarskich powstał w oparciu o założenia Podstawy programowej z języka polskiego dla klas IV – VI. Szczególny nacisk położyłam
na realizację ścieżki edukacja czytelnicza i medialna w myśl zapisu w Podstawie programowej, że celem edukacyjnym szkoły, jest między innymi: ujawnianie zainteresowań, możliwości i potrzeb uczniów oraz językowych i czytelniczych
umiejętności po to, aby wyznaczać stosowne dla nich cele, dobierać treści i materiały, projektować odpowiednie działania gwarantujące skuteczność edukacji.
Program wpisuje się również w realizowaną w szkole ideę promowania zdrowia.
WHO podaje, że „szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi
do podejmowania działań i dokonywania zmian.
Jest miejscem, w którym młodzi ludzie, pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces.”
Wydawanie szkolnej gazetki, bo to jest głównym celem prowadzenia zajęć,
daje możliwość rozbudzenia drzemiących w dziecku zdolności i zainteresowań.
Gazetka szkolna jest także cennym narzędziem wychowawczym.
Umożliwia sukces indywidualny i zespołowy. Pozwala wszechstronnie
aktywizować dziecko. Przygotowuje do pełnienia różnych ról w redakcji gazetki.
Uczy współpracy w grupie rówieśniczej i umiejętności rozwiązywania
ewentualnych konfliktów.
Podejmowania decyzji celem weryfikowania zebranych materiałów.
Ważnym elementem jest także przyjmowanie „życzliwej” krytyki współredaktorów i umiejętność wykorzystania uwag w przyszłości.
Kształtuje poczucie estetyki i wrażliwość na nią. Umożliwia partnerstwo między nauczycielami i uczniami. Nauczyciel jest osobą wspomagającą, doradcą.
Jego rola kończy się na byciu czujnym obserwatorem poczynań uczniów i ewentualnej korekcie. Jest gotowy służyć pomocą i swoim doświadczeniem. Wprowadza uczniów w świat mass mediów. Praca w redakcji szkolnej gazetki to szeroko rozumiana edukacja polonistyczna, ale także korelacja z innymi przedmiotami , a przede wszystkim informatyką. Cykl warsztatów kierowany jest nie tylko do ucznia zdolnego.
Swoje miejsce na warsztatach znajdzie także uczeń z problemami edukacyjnymi.
Uczniowie ci dysponują dużym potencjałem. Nie muszą być wyśmienitymi redaktorami
czy autorami tekstów, ale mogą pomóc w innych obszarach tworzenia i dystrybucji pisma.Program warsztatów powstał, aby wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły.
Końcowym efektem jest stworzenie szkolnej gazetki,
która będzie ukazywała życie szkoły, jej tradycje i zbliży ją do środowiska lokalnego.

II Cele ogólne
Rozbudzenie zainteresowań dziennikarskich uczniów. Przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról w związku z wydawaniem szkolnego czasopisma. Pobudzanie kreatywnych działań uczniów. Wzmacnianie mocnych stron osobowości uczniów.
Rozpoznawanie i rozumienie założeń komunikacji (sytuacje, emocje, oceny) oraz przewidywanie skutków wypowiedzi i ich etycznego wymiaru.
Mobilizacja uczniów do samorozwoju.

III Cele szczegółowe
Kształtowanie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji oraz krytycznego myślenia. Rozbudzanie umiejętności twórczego myślenia. Rozwijanie samoświadomości. Kształtowanie postaw asertywnych. Empatia. Radzenie sobie z emocjami i stresem. Zdobywanie informacji.
Poznanie procesu powstania czasopisma szkolnego.
Kształcenie sprawności wypowiedzi w prostych formach dziennikarskich.
Przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej.
Kształtowanie poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.
Doskonalenie umiejętności międzyprzedmiotowych. Kształtowanie poczucia estetyki.
Doskonalenie umiejętności pracy z komputerem.

IV Środki dydaktyczne:
słowniki, zasoby szkolnej biblioteki, internet, encyklopedie multimedialne,
K. Wolny - Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman „Gatunki dziennikarskie.
Teoria. Praktyka. Język.”

V Metody pracy: metody podające, pogadanka, praktyczna, praca z tekstem,
burza mózgów, projekt, dyskusja, ćwiczenia redakcyjne.

VI Formy pracy:
praca indywidualna, praca grupowa.

VII Treści kształcenia:
Poznanie warsztatu dziennikarskiego.
Historia czasopiśmiennictwa.
Rodzaje czasopism i gazet.
Budowa gazety.
Funkcjonowanie redakcji.
Dziennikarskie formy wypowiedzi.
Zasady etyki dziennikarskiej.
Redakcja gazetki szkolnej.
Stosowanie poznanych form wypowiedzi w praktyce.
Praktyczne wykorzystanie technik komputerowych.
Projekt gazetki szkolnej.
Reklama i kolportaż.

VIII Przewidywane osiągnięcia: Uczeń poprawnie redaguje poznane gatunki dziennikarskie. Buduje wypowiedź ze świadomością celu. Przestrzega norm poprawnościowych. Rozpoznaje problemy wymagające interwencji dziennikarskiej. Wykorzystuje komputer do pracy redakcyjnej. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji. Posiada umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej .
Dba o dobre relacje interpersonalne. Jest twórczy i krytyczny względem siebie i innych.
Dba o estetykę, układ graficzny gazetki.

IX Ewaluacja:
Dokonywanie ewaluacji cząstkowej umożliwiającej modyfikację programu na poszczególnych etapach realizacji. Dokonanie ewaluacji rocznej – prezentacja dorobku, ankieta. Sporządzenie sprawozdania.

Bibliografia:
Bortnowski S.: Warsztaty dziennikarskie. Warszawa 1999.
Fras J.: Dziennikarski warsztat językowy. Wrocław 1999. Nagajowa M.: Kształcenie językowe w klasach IV – VI. Poradnik metodyczny. Warszawa 1995.
Słowiński J.: Słownik terminów literackich. Warszawa 1976. Wolny - Zmorzyński, Kaliszewski A., Furman W.: Gatunki dziennikarskie. Teoria. Praktyka. Język. Warszawa 2006.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2276


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.