AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marzena Jakubowska, 2010-03-29
Radom

Język polski, Konkursy

Konkurs Literacki Z MITOLOGIĄ NA TY

- n +

II GMINNY KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„ Kto czyta książki, żyje podwójnie.”
Umberto Eco
Regulamin II Gminnego Konkursu Literackiego dla uczniów szkół podstawowych
„ Z MITOLOGIĄ NA TY”
Organizator i czas trwania konkursu
1. Organizatorem Konkursu Literackiego jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Podłężnej.
2. Konkurs odbędzie się 24 lutego 2010 r. o godzinie 9.00. Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia
po sprawdzeniu prac przez komisję.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, którzy zostaną wyłonieni przez
nauczycieli w trakcie wewnątrzszkolnych eliminacji. Uczniowie ci powinni wykazać się wiedzą na
temat fragmentów mitologii greckiej, których lista dołączona została do regulaminu. Każda szkoła
może wytypować do konkursu troje dzieci z klas IV – VI.
Cele konkursu
1. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
2. Zainteresowanie literaturą starożytnej Grecji.
Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić listę uczestników do 29 stycznia 2010 r.
2. Uczestnicy napiszą test sprawdzający znajomość treści podanych mitów greckich.
3. Czas pisania prac – 1 godz.
4. Prace uczestników sprawdzi komisja składająca się z nauczycieli polonistów.
5. W konkursie przewidziano nagrody dla najlepszych.
Postanowienia końcowe
1. Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są: mgr Iwona Tyczyńska – nauczyciel biblioteki i przyrody,
mgr Marzena Jakubowska – nauczyciel języka polskiego.
Literatura: Jan Parandowski „ Mitologia” (fragmenty):
1. „ Narodziny świata”
2. „ Bogowie olimpijscy”
3. „ Bogowie światła i powietrza”
4. „ Bogowie ziemscy”
5. „ Królestwo morza”
6. „ Królestwo piekieł”
7. „ Bóstwa doli i spraw ludzkich”
8. „ Bohaterowie” – „Herakles”, „Dzieje Tezeusza”, „Legendy Tebańskie”, „Legendy Kreteńskie”
9. „ Historia wojny trojańskiej”
Konkurs
„ Z mitologią na TY”
1. Pierwsza para bogów to:
a. Zeus i Hera
b. Kronos i Reja
c. Gaja i Uranos
2. Wymień trzy najważniejsze bóstwa greckie:
a. Hera, Hestia, Hebe
b. Apollo, Hefajstos, Afrodyta
c. Zeus, Posejdon, Hades
3. Który ród był najstarszym potomstwem Uranosa i Gai?
a. cyklopi
b. tytani
c. hekatanchejrowie
4. Kto okaleczył Uranosa?
a. Erynie
b. Gaja
c. Kronos
5. Kto pokonał gigantów?
a. Herakles
b. Tyfon
c. Dzeus
6. W którym wieku żyło „ plemię gwałtowne, miłujące wojnę”?
a. złotym
b. srebrnym
c. brązowym
7. Jak bogowie nazwali pierwszą kobietę?
a. Pandora
b. Dejanira
c. Helena
8. Z czego wyrosło plemię ludzkie po potopie zesłanym przez Dzeusa?
a. z piasku
b. z kamieni
c. ze złota
9. Połącz liniami imiona bogów z wymienionymi kategoriami
Bogowie olimpijscy Helios, Eos, Selene
Bogowie ziemscy Demeter, Dionizos, Pan
Bogowie światła i powietrza Zeus, Hera, Atena

10.Uzupełnij informacje na temat bogów greckich
( władca ziemi i nieba, opiekunka życia rodzinnego, władca podziemi,
bóg morza, bogini ogniska domowego, bogini łowów, bóg ognia,
kowalstwa i złotników, bóg wojny, bogini mądrości, skrzydlaty posłaniec
bogów)
a. Atena………………………………………………………….
b. Artemida………………………………………………………
c. Hermes………………………………………………………..
d. Ares……………………………………………………………
e. Hefajstos……………………………………………………….
f. Zeus……………………………………………………………
g. Posejdon……………………………………………………….
h. Hera……………………………………………………………
i. Hestia…………………………………………………………..
j. Hades…………………………………………………………..
11.Najsławniejsze miasto kultu Dzeusa to:
a. Mesenia
b. Olimpia
c. Arkadia
12. Dopasuj atrybuty do postaci z mitologii
piorun Artemida
trójząb Hera
młot Posejdon
paw Hermes
łuk Zeus
kaduceusz Hefajstos
13.W jakim czasie ustawały w Grecji spory i wojny i odbywały się igrzyska?
a. w połowie czerwca lub lipca
b. w połowie lipca lub sierpnia
c. w połowie sierpnia lub września
14.W świątyni olimpijskiej stał posąg Dzeusa. Czyim był dziełem?
a. Fidiasza
b. Myrona
c. Praksytelesa
15.W co Atena zamieniła Arachne?
a. w mysz
b. w pająka
c. w muchę
16.Co to był Partenon?
a. ogród
b. świątynia
c. góra
17.Kim była Artemis dla Apollina?
a. matką
b. żoną
c. siostrą
18.Która z bogiń wyłoniła się z piany morskiej?
a. Atena
b. Afrodyta
c. Artemida
19.Z jakiego powodu cierpiał Pigmalion?
a. ponieważ zakochał się w wyrzeźbionej przez siebie kobiecie
b. gdyż umarł mu ukochany syn Pafos
c. z powodu ciężkich ran doznanych podczas wojen
20.O co zapomniała poprosić Eos Dzeusa dla Titonosa?
a. o wieczną młodość
b. o nieśmiertelność
c. o bogactwo
21.Dlaczego Artemida zamieniła Kallisto w niedźwiedzicę?
a. dziewczyna zraniła ją podczas walki
b. przyłapała ją na kradzieży
c. nadużyła zaufania bogini i potajemnie widywała się z Dzeusem
22.Uzupełnij zdania:
a. Dionizje to święta obchodzone na cześć ( kogo?)…………………
b. Pan przyszedł na świat z nogami i rogami ( czego?)……………...
c. ( kto?)…………………….. zakochał się sam w sobie.
23.Nimfy wodne to:
a. najady
b. driady
c. oready
24.Kto przekonał Amfitrytę do poślubienia Posejdona?
a. delfin
b. Okeanos
c. Hades
25.O kim jest mowa w poniższym fragmencie?
„ Okropna to była poczwara: miała dwanaście łap drapieżnych, sześć
karków, a na każdym łeb sprośny, w każdej zaś paszczy trzy rzędy zębów.
(…) Nie ma tak zwinnej łodzi ani tak szybkiego okrętu, żeby uciec, zanim
potwór porwie z pokładu kilku żeglarzy”.
a. Kirke
b. Amymone
c. Skylla
26.„ Kto z niej napije się wody traci pamięć wszystkiego, co widział
i przeżył na ziemi.” O której rzece jest mowa?
a. Lete
b. Acheront
c. Styks
27.Persefona to żona:
a. Charona
b. Hadesa
c. Minosa
28.Uporządkuj wędrówkę dusz po Królestwie Piekieł zgodnie z chronologią.
……. Sądzenie dusz przez królów: Minosa, Ajaksa, Radamantysa.
……. Pobyt na Wyspie Błogosławionych.
……. Spotkanie z Cerberem.
……. Przeprawienie się przez rzeki wraz z Charonem.
29.Z jakiego powodu Eurydyka nie wróciła z Orfeuszem na Ziemię?
a. zgubiła się w drodze powrotnej
b. porwał ją Hermes
c. Orfeusz złamał zakaz i obejrzał się za siebie
30.Co czyniło Hadesa niewidzialnym?
a. czapka z psiej skóry
b. pas z węża
c. tarcza ze skóry Amaltei
31.Herakles po raz pierwszy okazał swą nadludzką siłę, gdy:
a. udusił węże
b. zabił lwa
c. wyrwał w lesie drzewo oliwne z korzeniami
32.Wśród dwunastu prac Heraklesa nie znalazło się:
a. odnalezienie wołów Gerionesa
b. zdobycie tarczy Zeusa
c. sprowadzenie Cerbera z piekieł
33.Kim był Tezeusz?
a. sławnym bohaterem kreteńskim
b. pokonanym władcą ateńskim
c. synem króla Aten Ajgeusa
34.Czego Ariadna nauczyła Tezeusza?
a. jak ma walczyć z Minotaurem
b. jak wydostać się z labiryntu
c. czym oświetlić ciemne czeluście korytarzy
35.Wyrażenie „ nić Ariadny” oznacza:
a. sposób wybrnięcia z trudnej sytuacji
b. nić, z której Ariadna sama utkała sobie suknię
c. trudną sprawę do rozwiązania
36.Jak brzmiała odpowiedź na zagadkę Sfinksa rozwiązaną przez Edypa?
a. człowiek
b. bóg
c. zwierzę
37.Jaką zbrodnię popełnił Edyp?
a. ojcobójstwo i kazirodztwo
b. bratobójstwo
c. dzieciobójstwo
38.Dedal chciał opuścić Kretę, gdyż:
a. nie czuł się doceniony
b. tęsknił za ojczyzną
c. tęsknił za synem
39.Uzupełnij zdanie:
Wyspę, na którą spadł Ikar, nazwano ………………….., a morze dookoła
niej Morzem ……………………………….
40.Jaki napis widniał na jabłku rzuconym przez Eris?
a. „ Dla najmądrzejszej”
b. „ Dla najpiękniejszej”
c. „ Dla najwierniejszej”
41.Co w zamian za złote jabłko chciała dać Parysowi Atena?
a. bogactwo
b. mądrość
c. Helenę
42.W jaki sposób Tetyda chciała uchronić Achillesa przed wojną trojańską?
a. przebrała go za dziewczynę
b. wysłała go w daleką podróż
c. uśpiła go podając mu czarodziejski napój
43.Dlaczego Achilles zabił Hektora?
a. z zemsty za śmierć Patroklosa
b. z powodu porwania Heleny
c. gdyż Hektor zabił matkę Achillesa – Tetydę
44.Kto śmiertelnie ugodził strzałą Achillesa?
a. Odyseusz
b. Parys
c. Ajaks
45.Kiedy używamy wyrażenia „ pięta achillesowa”?
a. gdy mówimy o stopach Achillesa
b. gdy mówimy o części kończyny dolnej człowieka
c. gdy mówimy o czyjejś słabości
46.Ilu rycerzy achajskich z Odyseuszem siedziało w brzuchu drewnianego
konia?
a. 10
b. 12
c. 120
47.Jaki los spotkał Helenę po śmierci Menelaosa?
a. ponownie wyszła za mąż
b. wróciła do Troi
c. zabiły ją Erynie
48.Jak Odyseusz przedstawił się Polifemowi?
a. Odys
b. Nikt
c. syn Laertesa
49.Znaleźć się między Scyllą a Charybdą znaczy:
a. mieć wielką obawę
b. być bardzo opanowanym
c. niebezpieczeństwa zagrażające z wielu stron
50.Rozwiąż krzyżówkę
1. uwięziony w labiryncie
2. syn Dedala
3. zabił Minotaura
4. mąż Penelopy, ojciec Tezeusza
5. ojciec Edypa
6. cyklopi mieli tylko jedno…….
7. żona Uranosa
8. pokojówka Hery
9. dostała złote jabłko od Parysa
1.M __ __ __ __ __ __ __
2.I __ __ __
3.T __ __ __ __ __ __
4.O __ __ __ __ __ __ __
5.L __ __ __ __
6.O __ __
7.G __ __ __
8.I __ __ __
9.A __ __ __ __ __ __ __


Konkurs
„ Z mitologią na TY” – karta odpowiedzi

1. Pierwsza para bogów to:
c. Gaja i Uranos
2. Wymień trzy najważniejsze bóstwa
greckie:
c. Zeus, Posejdon, Hades
3. Który ród był najstarszym
potomstwem Uranosa i Gai?
b.tytani
4. Kto okaleczył Uranosa?
c.Kronos
5. Kto pokonał gigantów?
a.Herakles
6. W którym wieku żyło „ plemię
gwałtowne, miłujące wojnę”?
c.brązowym
7. Jak bogowie nazwali pierwszą
kobietę?
a.Pandora
8. Z czego wyrosło plemię ludzkie po
potopie zesłanym przez Dzeusa?
b.z kamieni
9. Połącz liniami imiona bogów
z wymienionymi kategoriami
Bogowie olimpijscy
Zeus, Hera, Atena Helios, Eos,
Selene
Bogowie ziemscy
Demeter, Dionizos, Pan
Bogowie światła i powietrza
Helios, Eos, Selene
10. Uzupełnij informacje na temat
bogów greckich
a. Atena… bogini mądrości
b. Artemida… bogini łowów
c. Hermes… skrzydlaty
posłaniec bogów
d. Ares… bóg wojny
e. Hefajstos… bóg ognia,
kowalstwa i złotników
f. Zeus…władca ziemi i nieba
g. Posejdon… bóg morza
h. Hera… opiekunka życia
rodzinnego
i. Hestia… bogini ogniska
domowego
j. Hades… władca podziemi
11. Najsławniejsze miasto kultu
Dzeusa to:
b.Olimpia
12. Dopasuj atrybuty do postaci
z mitologii.
Zeus - piorun Posejdon - trójząb
Hefajstos - młot Hera - paw
Artemida - łuk
Hermes - kaduceusz
13. W jakim czasie ustawały w Grecji
spory i wojny i odbywały się
igrzyska?
c. w połowie sierpnia lub września
14. W świątyni olimpijskiej stał posąg
Dzeusa. Czyim był dziełem?
a.Fidiasza
15. W co Atena zamieniła Arachne?
b. w pająka
16. Co to był Partenon?
b.świątynia
17. Kim była Artemis dla Apollina?
c.siostrą
18. Która z bogiń wyłoniła się z piany
morskiej?
b.Afrodyta
19. Z jakiego powodu cierpiał
Pigmalion?
a.ponieważ zakochał się w wyrzeźbionej
przez siebie kobiecie
20. O co zapomniała poprosić Eos
Dzeusa dla Titonosa?
a.o wieczną młodość
21. Dlaczego Artemida zamieniła
Kallisto w niedźwiedzicę?
c.nadużyła zaufania bogini i potajemnie
widywała się z Dzeusem
22. Uzupełnij zdania:
a.Dionizje to święta obchodzone na cześć
( kogo?) Dionizosa.
b.Pan przyszedł na świat z nogami
i rogami ( czego?) kozła.
c.( kto?) Narcyz zakochał się sam
w sobie.
23. Nimfy wodne to:
a.najady
24. Kto przekonał Amfitrytę do
poślubienia Posejdona?
a.delfin
25. O kim jest mowa w poniższym
fragmencie?
„ Okropna to była poczwara: miała
dwanaście łap drapieżnych, sześć
karków, a na każdym łeb sprośny,
w każdej zaś paszczy trzy rzędy
zębów.(…) Nie ma tak zwinnej
łodzi ani tak szybkiego okrętu,
żeby uciec, zanim potwór porwie z
pokładu kilku żeglarzy”.
c.Skylla
26. „ Kto z niej napije się wody traci
pamięć wszystkiego, co widział
i przeżył na ziemi.” O której rzece
jest mowa?
a.Lete
27. Persefona to żona:
b.Hadesa
28. Uporządkuj wędrówkę dusz po
Królestwie Piekieł zgodnie z
chronologią.
3. Sądzenie dusz przez królów:
Minosa, Ajaksa, Radamantysa.
4.Pobyt na Wyspie Błogosławionych.
2. Spotkanie z Cerberem.
1. Przeprawienie się przez rzeki wraz z
Charonem.
29. Z jakiego powodu Eurydyka nie
wróciła z Orfeuszem na Ziemię?
c.Orfeusz złamał zakaz i obejrzał się za
siebie
30. Co czyniło Hadesa niewidzialnym?
a.czapka z psiej skóry
31. Herakles po raz pierwszy okazał swą
nadludzką siłę, gdy:
a.udusił węże
32. Wśród dwunastu prac Heraklesa nie
znalazło się:
b. zdobycie tarczy Zeusa
33. Kim był Tezeusz?
c.synem króla Aten Ajgeusa
34. Czego Ariadna nauczyła Tezeusza?
b.jak wydostać się z labiryntu
35. Wyrażenie „ nić Ariadny” oznacza:
a.sposób wybrnięcia z trudnej sytuacji
36. Jak brzmiała odpowiedź na zagadkę
Sfinksa rozwiązaną przez Edypa?
a.człowiek
37. Jaką zbrodnię popełnił Edyp?
a.ojcobójstwo i kazirodztwo
38. Dedal chciał opuścić Kretę, gdyż:
b.tęsknił za ojczyzną
39. Uzupełnij zdanie:
Wyspę, na którą spadł Ikar, nazwano
Ikarią,
a morze dookoła niej Morzem
Ikaryjskim.
40. Jaki napis widniał na jabłku rzuconym
przez Eris?
b.„ Dla najpiękniejszej”
41. Co w zamian za złote jabłko chciała
dać Parysowi Atena?
b.mądrość
42. W jaki sposób Tetyda chciała uchronić
Achillesa przed wojną trojańską?
a.przebrała go za dziewczynę
43. Dlaczego Achilles zabił Hektora?
a.z zemsty za śmierć Patroklosa
44. Kto śmiertelnie ugodził strzałą
Achillesa?
b.Parys
45. Kiedy używamy wyrażenia „ pięta
achillesowa”?
c.gdy mówimy o czyjejś słabości
46. Ilu rycerzy achajskich z Odyseuszem
siedziało w brzuchu drewnianego
konia?
b.12
47. Jaki los spotkał Helenę po śmierci
Menelaosa?
c.zabiły ją Erynie
48. Jak Odyseusz przedstawił się
Polifemowi?
b.Nikt
49. Znaleźć się między Scyllą a Charybdą
znaczy:
c. niebezpieczeństwa zagrażające z wielu
stron
50. Rozwiąż krzyżówkę.
1.Minotaur 2.Ikar 3.Tezeusz 4.Odyseusz
5.Lasjos 6.oko 7.Gaja 8.Iris 9.Afrodyta
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4049


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.