AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Kondraczuk, 2010-03-29
Elbląg

WOS, Konspekty

Zagrożenia ładu międzynarodowego - konspekt lekcji wiedza o społeczeństwie

- n +

KONSPEKT LEKCYJNY


DATA 28.11.2005
PRZEDMIOT Wiedza o społeczeństwie
TEMAT Zagrożenia ładu międzynarodowego
CELE - Uczeń identyfikuje zagrożenia ładu międzynarodowego
- Uczeń rozumie problem terroryzmu na świecie
CELE OPERACYJNE - uczeń definiuje pojęcie terroryzmu, ładu międzynarodowego, żelaznej kurtyny i zimnej wojny
- uczeń identyfikuje na mapie konflikty zbrojne
- uczeń interpretuje przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych
- uczeń analizuje i ocenia konsekwencje konfliktów oraz identyfikuje możliwości eskalacji konfliktów na świecie
- uczeń przewiduje skutki dalszych działań terrorystów i szuka metod walki z nimi
METODY PRACY omówienie, dyskusja, praca z mapą, analiza tekstów źródłowych, „burza mózgów”
FORMY PRACY indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZ. tablica, mapa polityczna świata, ćwiczenia, teksty źródłowe
LITERATURA Dla nauczyciela:
Mapa polityczna Świata
S.Huntington, Zderzenie cywilizacji, Wa-wa 1997
R.M.Barnas, Terroryzm od Asasynów do Osamy bin Lagena,
Wrocław 2001
J.Micuń, Historia najnowsza po 1945 roku, W-wa 1998
Dla ucznia:
Mapa polityczna Świata
J.Maleska, Z.Smutek Wiedza o społeczeństwie t.II ,Gdynia 2003
I FAZA WPROWADZAJĄCA
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe
2. Wprowadzenie do tematu lekcji – przypomnienie zagadnień dotyczących podziału politycznego świata po II Wojnie Światowej
II FAZA REALIZACJI
1. Omówienie przyczyn konfliktów zbrojnych na świecie.
2. Omówienie zjawiska terroryzmu i jego cech.
3. Praca z mapą polityczną świata – szukanie i zaznaczanie terenów zagrożonych konfliktem.
4. Analiza tekstu źródłowego dotyczącego terroryzmu.
III FAZA PODSUMOWUJĄCA
1. Podsumowanie tematu lekcji – wnioski uczniów na temat skuteczności walki z terrorystami.
2. Zadanie pracy domowej (Wypisz największe zamachy terrorystyczne ostatnich pięciu lat).

KONSPEKT LEKCYJNY


DATA 14.11.2005
PRZEDMIOT Wiedza o społeczeństwie
TEMAT Wybory 2005 – powtórzenie materiału.
CELE - Uczeń omawia Ordynację Wyborczą
- Uczeń ocenia systemy wyborcze, systemy partyjne
CELE OPERACYJNE - uczeń definiuje pojęcie polityki, ideologii, doktryny, programu politycznego i partii politycznej
- uczeń identyfikuje polska scenę polityczną, poszczególne partie i liderów
- uczeń interpretuje zasady wyborcze, ukazuje wady i zalety systemów wyborczych
- uczeń analizuje i ocenia konsekwencje przyznawania immunitetu poselskiego
METODY PRACY omówienie, dyskusja, „burza mózgów”
FORMY PRACY indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZ. tablica, kreda
LITERATURA Dla nauczyciela:
K.A.Wojtaszczyk, Partie polityczne w państwie demokratycznym,
W-wa 1998
E.Zieliński, Nauka o państwie i polityce, W-wa 1999
Kompendium wiedzy o państwie i prawie, red. S.Wronkowska, M.Zmierczak, Poznań 2000
Dla ucznia:
J.Maleska, Z.Smutek Wiedza o społeczeństwie t.II ,Gdynia 2003
I FAZA WPROWADZAJĄCA
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe
2. Wprowadzenie do tematu lekcji – przypomnienie zagadnień dotyczących polityki, ideologii, doktryn i partii politycznych.
II FAZA REALIZACJI
1. Omówienie systemów partyjnych, partii politycznych i ich liderów.
2. Analiza zasad wyborczych, identyfikacja przez uczniów wad i zalet systemów wyborczych.
3. Omówienie pojęcia immunitetu poselskiego , jego wad i zalet.
4. Analiza metod przeliczania głosów na mandaty.
III FAZA PODSUMOWUJĄCA
1. Podsumowanie tematu lekcji – wnioski uczniów na temat obowiązującej ordynacji wyborczej.
KONSPEKT LEKCYJNY


DATA 23.11.2007
PRZEDMIOT Wiedza o społeczeństwie
TEMAT Wybrane aspekty ustroju RP - powtórzenie.

CELE - Uczeń omawia wybrane aspekty ustroju RP
- Uczeń ocenia system władzy w RP
CELE OPERACYJNE - uczeń definiuje pojęcie podziału władzy
- uczeń identyfikuje władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą i władze lokalne
- uczeń interpretuje wybrane ćwiczenia maturalne
- uczeń analizuje i ocenia zależności pomiędzy władzami w RP
METODY PRACY omówienie, dyskusja, „burza mózgów”, praca w grupach
FORMY PRACY grupowa
ŚRODKI DYDAKTYCZ. tablica, kreda, rzutnik, folie dydaktyczne
LITERATURA Dla nauczyciela:
K.A.Wojtaszczyk, Partie polityczne w państwie demokratycznym,
W-wa 1998
E.Zieliński, Nauka o państwie i polityce, W-wa 1999
Kompendium wiedzy o państwie i prawie, red. S.Wronkowska, M.Zmierczak, Poznań 2000
Dla ucznia:
J.Maleska, Z.Smutek Wiedza o społeczeństwie tI i.II ,Gdynia 2005

I FAZA WPROWADZAJĄCA
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe
2. Wprowadzenie do tematu lekcji – przypomnienie zagadnień dotyczących władzy, jego trójpodziału i konsekwencji z tego wynikających.

II FAZA REALIZACJI

1. Podział zadań na poszczególne grupy(fragmentów testów maturalnych)
2. Analiza i prezentacja wykonanych ćwiczeń (wł.lokalne, tryb uchwalania ustaw,
tryb powołania RM, organy kontroli państwa elem. ordynacji wyborczej).
3. Omówienie wybranych pojęć.
III FAZA PODSUMOWUJĄCA

1. Podsumowanie tematu lekcji – analiza ćwiczenia maturalnego prezentującego zależności między organami władzy w RP.
KONSPEKT LEKCYJNY


DATA 01.12.2006
PRZEDMIOT Wiedza o społeczeństwie
TEMAT Wybrane zagadnienia i problemy społeczne - powtórzenie.

CELE - Uczeń omawia wybrane zagadnienia socjologiczne
- Uczeń ocenia problemy społeczne
CELE OPERACYJNE - uczeń definiuje pojęcie bezrobocia i mniejszości narodowych
- uczeń identyfikuje przyczyny bezrobocia
- uczeń interpretuje przyczyny zmian składu etnicznego
- uczeń analizuje i ocenia metody walki z bezrobociem
- uczeń identyfikuje prawa mniejszości narod.
- Uczeń ocenia celowość pomocy mniejszościom narodowym (argumenty za i przeciw)

METODY PRACY omówienie, dyskusja, „burza mózgów”, praca w grupach
FORMY PRACY Indywidualna, grupowa
ŚRODKI DYDAKTYCZ. tablica, kreda, papier , mazaki , ćwiczenia (ksero)
LITERATURA Dla nauczyciela:
Kompendium wiedzy o państwie i prawie, red. S.Wronkowska, M.Zmierczak, Poznań 2000

Dla ucznia:
J.Maleska, Z.Smutek Wiedza o społeczeństwie tI i.II ,Gdynia 2005

I FAZA WPROWADZAJĄCA
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe
2. Wprowadzenie do tematu lekcji – przypomnienie zagadnień dotyczących podstawowych
z zakresu socjologii
3. Praca indywidualna z fragmentami testów maturalnych.
II FAZA REALIZACJI

1. Podział zadań na poszczególne grupy (bezrobocie i mniejszości narod. W Polsce)
2. Analiza i prezentacja wykonanych zadań (plakaty)
3. Omówienie wybranych pojęć.
III FAZA PODSUMOWUJĄCA

1. Podsumowanie tematu lekcji – analiza argumentów za i przeciw funkcjonowaniu mniejszości narodowych w Polsce
KONSPEKT LEKCYJNY


DATA 18.11.2008
PRZEDMIOT Wiedza o społeczeństwie
TEMAT Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej.

CELE - Uczeń omawia wybrane zagadnienia polityki zagranicznej
- Uczeń ocenia problemy polityki zagranicznej RP
CELE OPERACYJNE - uczeń definiuje pojęcie polityki zagranicznej, racji stanu i dyplomacji
- uczeń identyfikuje formy i metody dyplomacji
- uczeń analizuje i ocenia środki realizacji polityki zagr.
- uczeń identyfikuje cele polityki zagranicznej RP
METODY PRACY omówienie, dyskusja, „burza mózgów”, praca w grupach
FORMY PRACY Indywidualna, grupowa
ŚRODKI DYDAKTYCZ. tablica, kreda, ćwiczenia (ksero)
LITERATURA Dla nauczyciela:
Kompendium wiedzy o państwie i prawie, red. S.Wronkowska, M.Zmierczak, Poznań 2000

Dla ucznia:
J.Maleska, Z.Smutek Wiedza o społeczeństwie t .II ,Gdynia 2005

I FAZA WPROWADZAJĄCA
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe
2. Wprowadzenie do tematu lekcji – przypomnienie podstawowych zagadnień dotyczących
polityki zagranicznej

II FAZA REALIZACJI

1. Podział zadań na poszczególne grupy (identyfikacja środków realizacji polityki zagr.)
2. Analiza i prezentacja wykonanych zadań (tabela – ćw.4)
3. Omówienie wybranych pojęć.
4. Praca indywidualna z fragmentami testów maturalnych.
5. Omówienie materiałów źródłowych.
III FAZA PODSUMOWUJĄCA

1. Podsumowanie tematu lekcji – końcowa analiza strategicznych celów polityki zagranicznej RP.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6325


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.