Katalog

Alicja Zienkiewicz- Zielińska, 2010-03-29
Platerów

Uroczystości, Artykuły

Dzień bez nauki ale nie bez wiedzy

- n +

„ Z czasem wszystko przemija ,
z czasem bieżą lata,
z czasem państw koniec idzie,
z czasem bieg tego świata (...)
z czasem noc dniowi, dzień nocy zaś ustępuje,
czasowi zgoła wszystko na świecie hołduje”
/ D. Naborowski/


Wiosna to dla uczniów z Platerowa czas podsumowań i rozliczeń z dorobku mijającego roku szkolnego. Od lat istnieje w ZPO w Platerowie tradycja „dnia bez nauki ale nie bez wiedzy”, która pozwala uczniom na inne, bo nie na typowej lekcji, obcowanie z wiedzą.
Zamiast siedzieć w klasach zbieramy się na sali gimnastycznej i przez cały dzień chwalimy się tym, czego dowiedzieliśmy się na nasz temat - pokazujemy plakaty, urządzamy wystawy, odgrywamy scenki, prezentujemy referaty i projekty multimedialne.
W tym roku hasłem przewodnim działań było „ Zasysanie czasu”, zaś zadaniem klas - przedstawienie upływu czasu na przykładzie zmian i rozwoju w różnych dziedzinach. Do udziału w projekcie zaproszono całą szkolę, więc zarówno ci najmłodsi - przedszkolaki, jak i ci prawie dorośli – gimnazjaliści mieli okazję zaprezentować swoje spojrzenie na czas.
Nasze „Misiaki” z przedszkola zapoznały nas z budownictwem i wyposażeniem domów dawniej i dziś. Swe działanie nazwały „ Duży dom – mały domek”. Maluchy były na wycieczce w Ciechanowcu, nauczyły się piosenek i wierszy związanych z tematem (M. Konopnicka „Nasz dom”), malowały domy, sprzęty i rozmawiały o bezpieczeństwie, jakie się z domem kojarzy. Na podsumowaniu z wielkim przejęciem recytowały wiersze i prezentowały starszakom swe rysunki.
Starsze przedszkolaki dzięki „Oświetleniu dawniej i dziś” pokazały nam, jak z biegiem czasu zmieniały się sposoby oświetlenia. Działania przez nich realizowane (zorganizowanie ogniska połączone ze Świętem Pieczonego Ziemniaka, malowanie wybranych przedmiotów służących oświetleniu domów, rozmowy o energii, przyrodzie czy gromadzenie eksponatów do wystawy lamp naftowych), miały nie tylko przybliżyć im i słuchaczom historię niektórych przedmiotów kojarzących się z oświetlaniem pomieszczeń, ale też miały kształtować nawyki proekologiczne, rozwijać umiejętności techniczne i wdrażać (nawoływać) do przestrzegania zakazów dotyczących zabaw z zapałkami.
„Od lalki szmacianki do klocków Lego”, to temat, któremu postanowili się przejrzeć pierwszoklasiści. Chcąc w nas rozbudzić szacunek do obyczajów naszych przodków, zaprezentowali przyniesione z domów zabawki swoich pradziadków, dziadków, rodziców i swoje.
Również klasa III skupiła swoją i naszą uwagę na zabawie. W spektaklu „ W co się bawić?” uczniowie pokazali bardzo dawne, stare i współczesne zabawy dzieci. Działanie miało rozbudzić inwencje twórczą i odwagę w prezentowaniu dokonań, pokazać zachowania i współzawodnictwo w grze.
Upływ czasu na podstawie naczyń stołowych pokazała klasa II. W ramach działania zatytułowanego „Od skorupki do plastiku” uczestniczyła w zajęciach garncarskich
w Ciechanowcu, lepiła talerze z plasteliny, rysowała i dyskutowała z opiekunką o naczyniach.
Klasie IV przypadł do gustu człowiek, dlatego też przez ostatnie miesiące uczniowie zbierali informacje, fotografie dokumentujące kolejne etapy w rozwoju człowieka. Zapoznali się z nimi, a następnie nam je scharakteryzowali z pomocą referatów, tablic, plakatów i modeli.

V klasa zapoznała nas z historią igrzysk olimpijskich i wybranymi dyscyplinami sportu – „Sport na przestrzeni nowożytnych igrzysk olimpijskich”
Klasa VI zachwyciła zebranych odważnym pokazem „Moda w dziejach świata”. Na wybiegu królowały lamparcie skóry, zwiewne tuniki, szyfony i żaboty.

Klasy gimnazjalne podjęły się nieco trudniejszych zagadnień. I tak klasa Ia przestawiła historię lotnictwa, sylwetki konstruktorów i ciekawostki związane z tematem: „Od Dedala i Ikara do promu kosmicznego”. Sporządziła plansze, przygotowała referat i prezentację multimedialną.


Pod opieką biologa klasa Ib zorganizowała pokaz żywości tej zdrowej i tej wysokokalorycznej, zapoznała widzów z zasadami prawidłowego żywienia, z chorobami związanymi z niewłaściwymi nawykami żywieniowymi, zwyczajami związanymi ze spożywaniem pokarmów oraz odkryciami geograficznymi, które pociągnęły za sobą zmiany w jadłospisie. Klasa demonstrowała produkty, czytała jadłospisy: szkolny i przez siebie stworzony, degustowała i częstowała jadłem.Zmiany w sposobach komunikowania się ludzi przedstawiła klasa IIa. W swym działaniu „Od nadawcy do adresata”, uczniowie skupili się na zjawiskach i urządzeniach służących komunikacji. Swe spostrzeżenia ujęli w formie scenki rodzajowej z elementami wykładu.Klasa IIb wraz z matematyczką wprowadziła nas w temat bardzo na czasie „Pieniądz wartość umowna”. Poznaliśmy systemy płac i historię pieniądza. Zobaczyliśmy kolekcję monet z różnych lat.

Wychodząc z założenia, że moda to temat rzeka, klasa IIIa przedstawiła zmiany zachodzące w modzie ostatniego wieku, sylwetki projektantów oraz termin „moda”. Tym razem na wybiegu dominowały bluzy z kapturami i buty sportowe. Pokazowi towarzyszyła prezentacja multimedialna.

Także prezentacją multimedialną posłużyła się klasa III do opowiedzenia o ewolucji człowieka.
Dzień obfitował w ciekawostki.


Alicja Zienkiewicz-Zielińska
Wyświetleń: 718


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.