Katalog

Kinga Rektor, 2010-03-23
Prudnik

Biologia, Konkursy

Etap szkolny II Powiatowego Konkursu Biochemicznego

- n +

II Powiatowy Konkurs Biochemiczny
Etap szkolny
Drogi uczestniku, masz przed sobą test składający się z 12 pytań. Przy każdym pytaniu jest podana ilość punktów możliwa do zdobycia. Odpowiedzi udzielaj precyzyjnie i zapisuj czytelnie.
Powodzenia!!!
Zad 1 (5pkt)
Poniższe wzory przedstawiają wzory strukturalne związków organicznych:
Zanalizuj schematy i wykonaj polecenia.
a.) Nazwij grupy funkcyjne oznaczone symbolami X,Y,Z.
b.) Podaj po dwa przykłady roli grup funkcyjnych w określaniu właściwości cząsteczek biologicznych.
zad 2. (2pkt)
Schemat przedstawia budowę cząsteczki ATP;
Uzasadnij, że cząsteczka ATP jest uniwersalnym akumulatorem i nośnikiem energii w komórce. Symbolem X oznaczono……………………………………………………………………………………………..
Zad 3 (3pkt)
Schemat przedstawia ogólny wzór aminokwasu
Przeanalizuj schemat i wykonaj polecenia.
a.) Która z grup oznaczonych symbolami literowymi X, Y, Z decyduje o różnicach we właściwościach chemicznych różnych aminokwasów?
b.) Zapisz wzór strukturalny dipeptydu i zaznacz w nim wiązanie peptydowe
Zad 4. (1pkt)
Podstawowymi składnikami organicznym i w komórce są białka węglowodany, lipidy i kwasy nukleinowe. Podaj tę cechę, która wyróżnia lipidy spośród wymienionych związków organicznych.
Zad 5. (2pkt)
Utlenianie biologiczne i chemiczne można przedstawić w formie następującego schematu:
a.) Podaj substraty oddechowe w przypadku oddychania organizmu.
b.) Jaka postać energii powstaje podczas spalania (np. w piecu), a jaka – w żywej komórce?
Zad 6.(2pkt)
Reakcja zapisana poniżej jest charakterystyczna np. dla komórek mięśniowych.
Kreatyna + ATP  kreatyna-P + ADP
Jest to reakcja odwracalna. Podaj funkcje powstającej fosfokreatyny (kreatyna-P) i wytłumacz jej obecność w komórkach mięśniowych.
Zad 7. (1pkt)
Schemat przedstawia komórkę eukariotyczną. Na schemacie zaznaczono strzałką proces w wyniku którego powstaje białko.
Proces ten nazywamy ………………………………………
Zad 8. (3pkt)
Na ogół każda przemiana endoenergetyczna w żywej jest sprzężona z przemianą egzoenergetyczną. Ogólna zasadę sprzęgania przemian egzoenergetycznych i endoenergetycznych w komórce przedstawia schemat:
Przeanalizuj schemat i wykonaj polecenia:
a.) Podaj przykład przemian oznaczonych symbolami X, Y.
b.) Wyjaśnij, na czym polega sprzęganie przemian przedstawionych na schemacie.

Zad 9. (5pkt)
Schemat przedstawia ogólna zasadę przepływu informacji genetycznej w komórce.
a.) Nazwij procesy oznaczone cyframi 1, 2, 3.
b.) Wskaż proces, który zachodzi u retrowirusów i podaj jego przyczynę.
c.) Podaj różnicę dotyczącą lokalizacji procesów transkrypcji i translacji u organizmów prokariotycznych i eukariotycznych.
Zad 10. (3pkt)
Schemat przedstawia zależność metabolizmu od informacji genetycznej.
Wyjaśnij zależność, podając znaczenie jej elementów:
a.) Geny-
b.) Enzymy-
c.) Metabolizm-
Zad 11. (2pkt)
Schemat przedstawia szlak metaboliczny fenyloalaniny. Symbolami E1 i E2 oznaczono enzymy katalizujące kolejne etapy szlaku


Spróbuj przewidzieć co się stanie w przypadku
a.) Uszkodzonego genu kodującego enzym E1
b.) Uszkodzonego genu kodującego E2
Zad 12. (2pkt)
Wyjaśnij dlaczego w dojrzałych erytrocytach ssaka zachodzi oddychanie beztlenowe – podaj dwa argumenty.
Zadania opracowane na podstawie zadań maturalnych dostępnych w publikacjach. Zebrała i opracowała Kinga Rektor
Wyświetleń: 3554


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.