Katalog

Ewa Janik, 2010-03-19
Łopiennik

Zajęcia zintegrowane, Konkursy

Regulamin gminnego konkursu ortograficznego "Mistrz Ortografii" SP

- n +

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO "MISTRZ ORTOGRAFII",

I. Cele konkursu:
- podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych
- wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
- kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy
- bogacenie języka ojczystego
- rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej polszczyzny
- wdrażanie do ,, zdrowej,, rywalizacji
- nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami ze szkół gminnych
II. Organizacja konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap szkolny przeprowadzają nauczyciele uczący w danej klasie (w swojej szkole) w dniu 31.03.2010r. i wyłaniają po trzech ,,mistrzów,, z każdej klasy
II etap gminny odbędzie się 27.04.2010r. , który będzie etapem finałowym i wyłoni gminnych "Mistrzów Ortografii".
III. Ogólne zasady konkursu:
1. Każda szkoła ma możliwość zgłoszenia po trzech uczestników z każdej klasy.
2. Zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać do organizatora do 16.04.2010r.
3. Etap gminny składa się z dwóch części – pierwsza polega na napisaniu przez uczniów każdej grupy wiekowej dyktanda obejmującego różnorodne zasady pisowni, druga – na uzupełnieniu podanych wyrazów literą i uzasadnieniu tej pisowni (podanie konkretnej reguły ortograficznej). Uczniowie otrzymują w zestawie 10 wyrazów.
4. Teksty dyktand uczniowie piszą długopisem, nie używają korektora, błędnie napisaną literę skreślają znakiem x i umieszczają nad nią poprawny zapis. Przecinki dyktujemy, a ich braku nie uznajemy za błąd.
5. Prace zostaną ocenione komisyjnie.
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
7. W skład komisji konkursowej wejdą nauczyciele-opiekunowie z poszczególnych szkół.
SPOSÓB SPRAWDZANIA PRAC:
1. Błędy ortograficzne pierwszej kategorii: ó-u, ż-rz, h-ch, wielka, mała litera, „nie” z czasownikami, przymiotnikami, pisownia łączna i rozłączna wyrazów.
2. Błędy ortograficzne drugiej kategorii: zmiękczenia, pisownia zakończeń ą,ę, głoski dźwięczne i bezdźwięczne.
3. Błędy ortograficzne trzeciej kategorii: przestawianie i opuszczanie liter, brak kropek.
4. Dwa błędy drugiej kategorii traktujemy jako jeden błąd ortograficzny.
5. Trzy błędy trzeciej kategorii traktujemy jako jeden błąd ortograficzny.
6. Opuszczenie całego wyrazu traktujemy jako błąd pierwszej kategorii.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

W załączniku przesyłamy zestaw wyrazów dla poszczególnych klas, zgodnych z podstawą programową.


Opracowała: Ewa Janik


Wyświetleń: 3023


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.