AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Urbańska, 2010-03-12
Warszawa

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAZWA SZKOŁY: Szkoła Podstawowa nr 258 im. Jakuba Jasińskiego w Warszawie

NAUCZYCIEL STAŻYSTA: mgr Anna Urbańska

OPIEKUN STAŻU: mgr Katarzyna Palonka - Jankiewicz

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 września 2009 r.

DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maja 2010 r.

CEL PODSTAWOWY PODEJMOWANIA STAŻU:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Zgodnie z: § 6.2 pkt.1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1.Poznanie procedury rozwoju zawodowego nauczycieli.
Wsparcie : *Dyrektor szkoły
*Opiekun stażu

Formy realizacji:
*Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r. z późniejszymi zmianami.
Termin: IX’09
Dowody realizacji :
*notatki własne
*plan rozwoju zawodowego.
Uwagi :

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Wsparcie: *Opiekun stażu
Formy realizacji:
*Rozmowa, ustalenie zasad współpracy, podpisanie kontraktu.
Termin: IX’09
Dowody realizacji: *notatki własne
*plan rozwoju zawodowego.
Uwagi:

3. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły.
Wsparcie: *Dyrektor szkoły
*Opiekun stażu
*Społeczny inspektor bhp
Formy realizacji:
*Analiza dokumentacji:
-statut szkoły
-wewnątrzszkolny system oceniania,
klasyfikowania i promowania
-program wychowawczy
-program profilaktyczny
-regulaminy
-zapoznanie się z przepisami bhp i p.poż
Termin: IX/X’09
Dowody realizacji:*notatki własne:
*kontrakt
4. Uczestniczenie w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Formy realizacji:
*Współpraca z Radą Pedagogiczną.
*Udział w radach szkoleniowych,konferencjach.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji:*potwierdzenie uczestnictwa w radach pedagogicznych.
5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Wsparcie:*Opiekun stażu
Formy realizacji:*Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, konspektów i scenariuszy. zajęć. Termin:Okres stażu
Dowody realizacji:*plan rozwoju zawodowego,
*dokumenty.
6.Przygotowanie projektu sprawozdania.
Wsparcie: *Opiekun stażu
Formy realizacji:*Opis realizacji niniejszego planu rozwoju zawodowego.
Termin: IV/V’10
Dowody realizacji:*sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zgodnie z: § 6.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.


1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Wsparcie: *Opiekun stażu
Formy realizacji:*Obserwacja i analizowanie zajęć,
zapisywanie wniosków.
Termin:Według ustalonych terminów.
Dowody realizacji: *karta obserwacji
*konspekty.

2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
Wsparcie:*Opiekun stażu
Formy realizacji:
*Przygotowanie konspektów, scenariuszy zajęć.
*Analiza zajęć, wnioski, ewaluacja.
Termin:Według ustalonych terminów.
Dowody realizacji:*karta obserwacji
*konspekty.

3.Organizowanie zajęć muzyczno-rytmicznych.
Wsparcie: *Opiekun stażu
Formy realizacji:*Prowadzenie zajęć muzyczno-rytmicznych dla 5 i 6-latków.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji:*scenariusze zajęć
*dziennik zajęć

4.Organizowanie uroczystości, konkursów i wycieczek dla uczniów w świetlicy.
Wsparcie:*Opiekun stażu
*Wychowawcy świetlicy
Formy realizacji:*Opracowanie scenariuszy i konspektów uroczystości, konkursów świetlicowych np: Pasowanie na Świetliczaka, Dni Pełne Niespodzianek, Dzień Matki.
*Organizacja wycieczek.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji:*zdjęcia, *konspekty, *harmonogram, *scenariusze zajęć.
5.Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Wsparcie:*Opiekun stażu Formy realizacji: *Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego,
*Przygotowanie materiałów na zajęcia z pomocą komputera,
*Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji:*płyty CD z zapisem elektronicznym.
6.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym.
Wsparcie: *Opiekun stażu,
*Dyrektor szkoły
*Nauczyciele biblioteki.
Formy realizacji:*Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach,
*Studia podyplomowe,
*Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji:*zaświadczenia
*notatki własne
7.Dodatkowe obowiązki
Wsparcie:*Opiekun stażu
*Wychowawcy świetlicy
Formy realizacji:*Prowadzenie kroniki w świetlicy dla 5 i 6-latków.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji:*kronika.


Zgodnie z: § 6.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.
Wsparcie:*Opiekun stażu
*Pedagog szkolny
Formy realizacji:*Zapoznanie się z wybraną
literaturą z zakresu pedagogiki i psychologii.
*Spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: *notatki własne
*poświadczenia
2.Podjęcie działań wychowawczych - bliższe poznanie środowiska uczniów, ich sytuacji i problemów wychowawczych.
Wsparcie: *Opiekun stażu
*Pedagog szkolny,
*Socjoterapeutka,
*Psycholog szkolny
*Wychowawcy świetlicy, nauczyciele
*Rodzice
Formy realizacji:*Kontakt z rodzicami uczniów
*Rozmowy z pedagogiem,psychologiem szkolnym. i wychowawcami.
*Analiza dokumentacji.
*Obserwacja dzieci.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji:*notatki własne
*adnotacje w dzienniku.
3.Pomoc uczniom w nauce, wyrównywanie braków szkolnych.
Wsparcie:*Opiekun stażu
*Wychowawcy świetlicy.
Formy realizacji:*Gry i zabawy edukacyjne
*Pomoc przy odrabianiu prac domowych.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji:*potwierdzenie opiekuna.
4.Współpraca z rodzicami.
Wsparcie:*Opiekun stażu, inni nauczyciele.
*Dyrektor szkoły.
Formy realizacji:*Angażowanie rodziców w pracę świetlicy (konkursy, uroczystości).
*Rozmowy o postępach i trudnościach dzieci, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji:*notatki własne

5.Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
Wsparcie:*Opiekun stażu
*Wychowawcy świetlicy
Formy realizacji:*Przygotowywanie i zachęcanie dzieci do udziału w konkursach i uroczystościach.
Termin:Okres stażu
Dowody realizacji:*dyplomy.


Zgodnie z: § 6.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1.Przygotowanie i poszerzanie warsztatu pracy nauczyciela. Wsparcie:*Opiekun stażu
*Wychowawcy świetlicy
Formy realizacji:*Udział w szkoleniach i konferencjach
metodycznych.
*Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami (lekcje otwarte).
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji:*notatki własne
*zaświadczenia

2.Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Wsparcie:*Opiekun stażu.
Formy realizacji:*Omówienie z opiekunem zajęć pod względem metodycznym i merytorycznym.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji:*arkusz hospitacji.
3.Analiza własnej działalności, ocena umiejętności i określenie dalszej drogi rozwoju.
Wsparcie:*Opiekun stażu.
Formy realizacji:*Analizowanie osiągnięć i
samoocena.
*Omówienie własnych osiągnięć i planów z opiekunem stażu
*Wnioski do dalszej pracy w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji:*notatki własne.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3344


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.67Ilość głosów: 9

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.