Katalog

Elżbieta Strojkowska, 2010-03-12
Przedbórz

Język angielski, Sprawdziany i testy

Język angielski - test dla klas szóstych

- n +

Test dla klas szóstych
Name:……………………………………….
I. Wskaż właściwe uzupełnienie zdań.
1. Would you like to try it …….?
a) for b) in c) on
2. What …………………… are you?
a) Size b) fit c) try
3. The blue shirt ……………………… fit
a) isn’t b) hasn’t c) doesn’t
4. These trousers are not big ………………………..
too b) enough c) cheap
5. This dress is ……………………….. short.
a) too b) enough c) much
6. This coat is …………………………….. than that one.
a) expensive b) more expensive c)most expensive
7. This is ……………………………………. tie in this shop.
a) beautiful b) the most beautiful c) more beautiful
8. Susan is looking ……………………….. a new jacket.
a) for b) to c) in
9. It means you ………………… to give away.
a) have b) can c) can’t
10. It means you ……………… park here.
a) can’t b) have c) has to
11. There is something wrong ……………… the petrol tank.
a) in b) on c) with
12. The headlight doesn’t ………………
a) fits b) work c) works
………/12
II. Utwórz stopień najwyższy podanych przymiotników.
cheap ……………………………………. fast ………………………………………..
expensive …………………………………… attractive …………………………………………
beautiful ……………………………………. comfortable …………………………………………
good …………………………………….. easy …………………………………………
nice …………………………………….. difficult ………………………………………..
bad ……………………………………… short …………………………………………
………./12
III. Podaj wyrazy o przeciwnym znaczeniu.
1. fast – ……………………………..
2. quiet – …………………………..
3. expensive - …………………….
4. town - ……………………………
5. man - ……………………………..
6. wife - ……………………………..
7. clean - …………………………….
8. cow - ………………………………
9. wet - ……………………………….
10. cold - ……………………………….
11. safe - ……………………………….
12. easy - ………………………………. …………/12
IV. Odpowiedz na pytania o sobie.
1. What’s your name?
………………………………………………….
2. What’s your surname?
………………………………………………….
3. What’s your address?
………………………………………………….
4. Where are you from?
………………………………………………….
5. What do you do?
………………………………………………….
6. Do you live in a flat or in a house?
………………………………………………….
7. What’s your mother’s name?
………………………………………………….
8. What time do you get up?
………………………………………………….
9. Is your family big?
………………………………………………….
10. Do you like swimming?
…………………………………………………..
11. Did you go to work yesterday?
……………………………………………………
12. Were you in England last year?
…………………………………………………… …………./12

Total………../48
Opracowała: Elżbieta Strojkowska
Wyświetleń: 7852


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.