AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Dziwis
Uroczystości, Scenariusze

Uroczystość pasowania na ucznia klasy I

- n +

Szkoły Podstawowej Im. Krzysztofa Żegockiego W Rostarzewie

Wstęp

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością dziecko czeka każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, przygodami. Czeka ono na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej.

Uroczystość pasowania na uczniów klasy I na stałe została włączona do kalendarza uroczystości szkolnych. Stanowi ona przeżycie nie tylko dla samych dzieci - kandydatów na uczniów, ale także dla ich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów. Poprzedza je okres kilku tygodni przygotowań, w którym dzieci poznają prawa i obowiązki ucznia, poznają szkołę, jej pracowników, otoczenie, koleżanki i kolegów. Poznają Ojczyznę, symbole narodowe.

Uroczystość pasowania jest niejako egzaminem dojrzałości dziecka do podjęcia obowiązków ucznia. Dziecko wtedy ma okazję wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale również sprawnością fizyczną. Kandydaci na uczniów odpowiadają więc na szereg pytań, wykonują różne zadania sprawnościowe. Po takim egzaminie, dzieci składają ślubowanie i są pasowane przez dyrektora szkoły na ucznia.

Termin i miejsce uroczystości

Uroczystość "Pasowania na uczniów klasy I" odbywa się w dniu Święta Komisji Edukacji Narodowej. Jest ono częścią odbywających się w tym dniu szkolnych uroczystości. "Pasowanie na ucznia klasy I" odbywa się na terenie budynku szkoły - w sali gimnastycznej w obecności dyrektora szkoły, zaproszonych gości, przedstawicieli Rady Rodziców, rodziców uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, dzieci i młodzieży szkolnej.

Aktorzy - uczestnicy pasowania:

Kandydaci na uczniów klasy I
Królowa
Król
Damy dworu
Rycerz I
Rycerz II
Trębacz

Kandydaci na uczniów klasy I stoją czwórkami poniżej sceny po prawej i lewej stronie sali. Ubrani są w odświętne biało - granatowe stroje. Każde dziecko ma przyklejoną na bluzeczce wizytówkę z imieniem i nazwiskiem.

Król, Królowa, Damy Dworu, Rycerze są uczniami wyższych klas Szkoły Podstawowej, w większości są oni również członkami Samorządu Uczniowskiego. Ubrani są w stroje odpowiednie do odgrywanej przez siebie roli.
  • Królowa ma założoną balową sukienkę, na głowie ma koronę.
  • Król ma na sobie długi płaszcz ze złotą kryzą, na głowie nosi koronę, w ręku trzyma berło.
  • Damy dworu mają założone długie balowe sukienki, na głowach noszą papierowe diademy.
  • Rycerze mają założone obcisłe spodnie, szare golfy, noszą zbroje i hełmy. Korony, diademy, zbroje i hełmy wykonane są z grubego, kolorowego papieru - brystolu, techniką KIRIGAMI.
Scenografia:

Uroczystość pasowania na ucznia rozgrywa się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rostarzewie.

W głębi sali znajduje się scenografia przedstawiająca salę na zamku królewskim. Na pierwszym planie, na dużym dywanie stoją dwa królewskie trony. Nieopodal, z prawej strony tronów królewskich, znajduje się stolik, na którym leżą potrzeby w przedstawieniu przybory ucznia klasy I: tornister, książki, zeszyty, piórnik, linijka, śniadaniówka oraz jabłko, miś, samochód. Przed tym stolikiem stoją 3 wazony z bukietami róż (róż jest tyle, ile zaproszonych gości).

Z lewej strony, na kamiennych cokołach (są nimi oklejone kulkami z gazety kartonowe pudła) stoją kwiaty doniczkowe: kaktus, paprotka, dracena, w doniczkach znajdują się plakietki z napisami - nazwami tych kwiatów, obok stoi konewka.

Tło scenografii stanowi zielona ściana zamku, z dużymi białymi oknami i wijącym się winogronem. Między oknami wisi duży herb krainy wiedzy (herb ma czerwoną obwódkę, podzielony jest na cztery pola - dwa zielone i dwa czerwone, na polach tych znajdują się litery i cyfry), a nad nim wisi wstęga z napisem KRAINA WIEDZY. Tuż przy ścianie stoi duży sześcioramienny świecznik.

W przedstawieniu potrzebny jest również sprzęt sportowy: piłka, 2 skakanki, obręcz oraz plansze z tekstem przysięgi. Znajdują się one na zapleczu sali gimnastycznej.

Scenariusz pasowania na ucznia klasy I

Trębacz gra na trąbce.

Przemówienie Pani Dyrektor.

Trębacz gra na trąbce.

(Na salę wchodzą rycerze oraz damy dworu.)

RYCERZ I
Niech wieść się niesie wszędzie, że dziś w dniu 13 października 2000 roku, Święto Edukacji Narodowej na zamku Króla Krainy Wiedzy obchodzone będzie.
Trębacz gra na trąbce.

RYCERZ I
My, rycerze Króla Krainy Wiedzy, w dniu święta naszej krainy, witamy przybyłych na zamek gości: Nauczycieli, rodziców i rycerzy - uczniów Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Żegockiego w Rostarzewie.

RYCERZ II
Serdecznie witamy również przybywających na zamek pierwszoklasistów, którzy od niedawna pobierają naukę w naszej szkole.

Na salę wchodzą parami uczniowie klasy I- ej. Ustawiają się w kolumnie dwójkowej. W tym czasie damy dworu mówią:

DAMY DWORU
Idą pierwszaki - dawne maluchy
Jeden w drugiego to same zuchy.

Trębacz gra na trąbce.

RYCERZ I
A oto Król i Królowa Krainy Wiedzy!
(Na salę wchodzi król i królowa, siadają na tronie.)

KRÓL
Witam wszystkich gości przybyłych na nasz zamek z okazji corocznego święta. Widzę wielu młodych rycerzy przybyłych na nasz zamek po raz pierwszy. Powiedzcie mi proszę, kim jesteście.

UCZNIOWIE
Uczniowie śpiewają piosenkę:

1. Idę do szkoły
a ze mną przyjaciele.
Śpiewam wesoło,
Bo przygód czeka wiele.

Ref. Kim ja jestem?
Wie każdy z was!
Do pierwszej klasy    x 2
idę pierwszy raz.

2. Niosę tornister
w nim książki i zeszyty.
W nowym piórniku
mam kredki, długopisy.

Po zakończeniu śpiewu, uczniowie kłaniają się królowi i przedstawiają się:
- Klasa I a
- Klasa I b.

KRÓL
Widzę, że jesteście pierwszoklasistami, którzy chcieliby zostać rycerzami - uczniami Krainy Wiedzy.

KRÓLOWA
Ale zanim to nastąpi, najpierw musicie wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami.

KRÓL:
Czy chcecie?

UCZNIOWIE
Chcemy.

Trębacz gra na trąbce.

RYCERZ II
Ogłaszam turniej dla kandydatów na rycerzy - uczniów Krainy Wiedzy Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Żegockiego w Rostarzewie.

RYCERZ I:
Obowiązkiem każdego rycerza - ucznia jest zgłębianie tajemnic Krainy Wiedzy oraz dbanie o honor rycerski, którego zasadami jest słuchanie naszych przewodników po tej krainie - nauczycieli i wychowawców, a także przyjaźń i koleżeństwo.
Jak stary obyczaj nakazuje, wszyscy rycerze tworzą jedną rycerską drużynę, która pomaga sobie w kłopotach, a także cieszy się wspólnie z każdego zwycięstwa.

KRÓL
Król z królową podchodzą do uczniów.
Musimy was poznać. Będziecie teraz odpowiadać na nasze pytania. Oto one:

KRÓLOWA
Królowa zadaje pytania, a uczniowie chórem na nie odpowiadają.
K: Kto ty jesteś?
U: Polak mały.
K: Jaki znak twój?
U: Orzeł biały.
K: Gdzie ty mieszkasz?
U: Między swymi.
K: W jakim kraju?
U: W polskiej ziemi.
K: Czym ta ziemia?
U: Mą ojczyzną.
K: Czym zdobyta?
U: Krwią i blizną.
K: Czy ją kochasz?
U: Kocham szczerze.
K: A w co wierzysz?
U: W Polskę wierzę.

KRÓL
Co zapakujecie do tornistra?
Rycerze wnoszą na tacach tornister i różne przybory szkolne. Kładą tacę na stole.

UCZNIOWIE
Wybrani uczniowie podchodzą i zgodnie ze słowami II zwrotki piosenki "Idę do szkoły" pakują tornister.

Niosę tornister
w nim książki i zeszyty.
W nowym piórniku   x 2
mam kredki, długopisy.

KRÓLOWA
I to wszystko?

UCZNIOWIE
Dalej pakują tornister do słów mówionego przez siebie wiersza.
U 1: Jeszcze włożę linijkę,
U 2: jeszcze drugie śniadanie,
U 1: jeszcze jabłko rumiane.
U 2: i jeszcze...

KRÓLOWA
Co tam jeszcze?

UCZNIOWIE
U 1, U 2: Jeszcze coś bardzo ważnego:
Wszyscy: mnóstwo wesołych uśmiechów.

KRÓLOWA
Widzę, że ładnie śpiewacie i wiecie, co każdy uczeń powinien nosić w tornistrze do szkoły.

KRÓL
Wszyscy rycerze w naszej krainie powinni być sprawni. Czy wy tacy jesteście?

UCZNIOWIE
Tak!

KRÓL
Udowodnijcie nam to!
Rycerze wnoszą sprzęt sportowy. Wybrani uczniowie podchodzą, biorą go i ćwiczą przy akompaniamencie muzyki.

KRÓL
Rzeczywiście, jesteście sprawnymi rycerzami.

KRÓLOWA
Czy potraficie już czytać?

UCZNIOWIE
Tak!

KRÓLOWA
Damy Dworu podchodzą do kwietnika.
Przeczytajcie nazwy tych kwiatów!
Damy Dworu kolejno pokazują dzieciom kartoniki z nazwami kwiatów.

UCZNIOWIE
Uczniowie odczytują z kartek nazwy kwiatów.
- kaktus
- paprotka
- dracena

KRÓLOWA
Czy wiecie, jak należy dbać o te kwiaty?

UCZNIOWIE
Uczniowie śpiewają piosenkę, dzieci biorą konewki i podlewają kwiaty.

Roślinki w klasie mam
Sł. Stanisława Łukasik
Muz. Ewa Witkowska

Ref. Roślinki w klasie mam
i bardzo o nie dbam.
Co lubi każda z nich,
wie Jola, Kuba, Zbych.

1. Paprotka okiem zerka
na Jędrka i Roberta.
Zielone listki małe
dziękują za zraszanie.

Ref. Roślinki w klasie mam
i bardzo o nie dbam.
Co lubi każda z nich,
wie Jola, Kuba, Zbych.

2. To stare kaktusisko,
co kolce ma jak szpady,
wystawia je do słońca,
nie szuka w nikim zwady.

KRÓL
Doskonale poradziliście sobie z zadaniami. Zasłużyliście na tytuł rycerza - ucznia.

RYCERZ I
Zanim jednak zostaniecie pasowani na rycerzy - uczniów, zgodnie z tradycją wypowiecie uroczyste słowa ślubowania. Całość powstać!

Trębacz gra na trąbce. W tym czasie "sztandar" wychodzi na środek sali.

RYCERZ II
Do ślubowania!
Dwóch uczniów podchodzi do sztandaru, staje na wprost sztandaru i podnosi palce do ślubowania. Pozostali pierwszoklasiści wyciągają paluszki w kierunku sztandaru, w postawie "na baczność" powtarzają za czytającym tekst ślubowania.

Będę starał się być dobrym i uczciwym.
Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.
Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców.
Będę uczył się tego co piękne.
Będę kochał swoją Ojczyznę.
Ślubujemy!

Trębacz gra na trąbce. Stojące przy sztandarze dzieci wracają na miejsca. Sztandar odchodzi.

KRÓLOWA
Pamiętajcie, by zawsze być godnymi tytułu rycerzy - uczniów Królestwa Wiedzy Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Żegockiego w Rostarzewie. Bądźcie dzielnymi rycerzami, przyjaciółmi, uczcie się pilnie i zgłębiajcie tajemnice Królestwa Wiedzy, kochajcie przyrodę i swoją Ojczyznę.
Proszę Panią Dyrektor, aby zechciała pasować was na rycerzy - uczniów Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Żegockiego w Rostarzewie.

Dzieci przy pomocy Dam Dworu ustawiają się w półkolu.
Pani Dyrektor wraz z Opiekunem Samorządu Szkolnego pasuje dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Żegockiego w Rostarzewie oraz wręcza im pamiątkowe dyplomy. Rada Rodziców obdarowuje dzieci słodyczami. Po zakończeniu obrzędu pasowania na uczniów, dzieci w dalszym, ciągu stoją w półkolu.


RYCERZ I
Na pamiątkę pasowania na rycerzy - uczniów Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Żegockiego w Rostarzewie, każdy mały rycerz - uczeń potwierdzi słowa ślubowania swoim znakiem.

UCZNIOWIE
Na środek wychodzą damy Dworu oraz Rycerze z tekstem ślubowania.
Uczniowie kolejno podchodzą do planszy i przyklejają na niej swoje znaczki. Następnie wracają na miejsca. Damy Dworu wręczają tekst ślubowania wychowawcom klas pierwszych.


Pierwszoklasiści mówią wiersz:
Spełniło się marzenie me.
Jak dobrze, jak dobrze.
Wreszcie jestem prawdziwym uczniem.
Jak dobrze, jak dobrze.
Po recytacji tego wiersza, dzieci przy pomocy Dam dworu siadają na miejsca.

Literatura:

Pomysł scenariusza "Pasowania na ucznia klasy pierwszej" powstał po przeczytaniu artykułu zamieszczonego w czasopiśmie "Życie Szkoły":
  • Elżbieta Ziomecka - Bednorz, Scenariusz pasowania na ucznia, Życie Szkoły, 2000, nr 7, s. 417.
W przedstawieniu został wykorzystany wiersz Władysława Bełzy pt. "Kto ty jesteś? Polak mały!" oraz piosenki pochodzące z materiałów pomocniczych do podręcznika do kształcenia zintegrowanego w klasie I pt. "Wesoła szkoła":
  • Roślinki w klasie mam - sł. Stanisława Łukasik, muz. Ewa Witkowska
  • Jestem uczniem - sł. Stanisław Karaszewski, muz. Ewa Witkowska.

Opracowanie: Dziwis Beata
Szkoła Podstawowa
Rostarzewo

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2686


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.