AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Danuta Stopka
Informatyka, Program nauczania

Przedmiotowy System Oceniania - Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie.

- n +

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie

Informatyka/Technika

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA zakłada:

Ocenę wiadomości i umiejętności (oceny dokonuje się w stopniach szkolnych, określonych w zarządzeniu w sprawie zasad oceniania i promowania uczniów)

Praca na lekcji
 • Ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć (kontrola osiągnięcia celów operacyjnych lekcji)
 • Odpowiedzi ustne
Sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale. Zapowiedziane są tydzień wcześniej (z podanym zakresem). Przeprowadzane z użyciem Kart pracy *
Sprawdziany wiadomości i umiejętności obejmujące 2 jednostki lekcyjne (klasy I i II), 4 jednostki lekcyjne (klasy III)** przeprowadzone z użyciem Kart pracy lub w innej formie. Nauczyciel sam decyduje o terminie i konieczności przeprowadzenia takich sprawdzianów.
Prace domowe
 • Bieżące (utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji)
 • Długoterminowe - stanowiące pracę nad projektem tematycznym
 • Inne (samodzielne propozycje uczniów ) poszerzające zakres realizowanych na zajęciach treści - prezentowane w formie pisemnej lub innej
Osiągnięcia ucznia w konkursach szkolnych i innych***

* Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności (w ciągu dwóch tygodni) - termin uzgadnia z nauczycielem uczącym. Zlekceważenie tego obowiązku lub nieusprawiedliwiona nieobecność tylko na lekcji, na której odbywał się sprawdzian upoważnia nauczyciela do wpisania oceny ndst.
Jeżeli uczeń otrzyma ze sprawdzianu inną niż ndst, lecz nie satysfakcjonującą go ocenę to możliwość ewentualnej poprawy uzgadnia z nauczycielem uczącym.

** Zróżnicowanie podyktowane jest tygodniowym wymiarem godzin.

*** Uczeń otrzymuje taką ocenę, która odzwierciedla zaprezentowany poziom wiadomości i umiejętności.

Zasady ustalania oceny bieżącej:
 • sprawdziany oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są wg kryteriów podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem,
  (szczegółowe kryteria wymaganych na poszczególne oceny wiadomości i umiejętności z realizowanych działów stanowią odrębne załączniki i znajdują się w pracowniach informatycznych)
 • oceniając odpowiedzi ustne oraz pisemne prace domowe analizuje się je pod względem merytorycznym. Ocenie podlega również estetyka wykonanej pracy (dotyczy prac pisemnych).
Zasady ustalania oceny semestralnej i rocznej:

Uwzględnia się wyniki (oceny) uzyskane za:

sprawdziany, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, umiejętność prowadzenia estetycznej dokumentacji lekcji, osiągnięcia w konkursach oraz ocenę za I semestr (dotyczy oceny rocznej). Ocenę końcową stanowi średnia ocen cząstkowych. Jeżeli uczeń:
 • prezentuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności w konkursach informatycznych,
 • tworzy strony WWW,
 • pisze programy i wykonuje inne prace (np. prezentacja slajdów) wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciel podwyższa ocenę o jeden stopień.
Bibliografia
 1. "INFORMATYKA 2000 - poradnik metodyczny".

Opracowanie: mgr Danuta Stopka

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2634


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.