Katalog

Beata Wiśniewska
Informatyka, Różne

Materiały i ćwiczenia do kursu komputerowego "Internet w dydaktyce"

- n +

Krótka historia Internetu w Polsce
1986
Władysław Majewski, Tadeusz Wilczek, Tomasz Zieliński i Jan Stożek prowadzą węzeł Fidnet w redakcji pisma "Komputer".
1989
Powstaje elektroniczne pismo Donosy wysyłane pocztą elektroniczną, pierwszy numer nosi datę 2 sierpnia 1989.
1990
Polska zostaje przyjęta do EARN, części sieci BITNET. 17 lipca następuje połączenie krajowego węzła PLEARN w Centrum Obliczeniowym UW z węzłem DKEARN w Kopenhadze. 28 listopada połączenie sieci z Wrocławiem, pierwszym miastem poza Warszawą.
1991
23 sierpnia przychodzi z Hamburga pierwsza odpowiedź na pocztę elektroniczną wysłaną z Polski. W styczniu liczba użytkowników sieci w Polsce przekracza 2000. 11 kwietnia 1991 roku sieci WAWPOLIP zostaje przyznana klasa adresowa. W końcu sierpnia uruchomione zostaje pierwsze połączenie intenretowe z Warszawy do Kopenhagi. Cyfronet w Krakowie buduje Internet, korzystając z przemyconego przez COCOM routera CISCO.
1992
Oddano do użytku sieć pakietową TP SA pod nazwą Polpak.
1993
Powstaje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - NASK, jako jednostka badawczo-rozwojowa KBN. Przejmuje ona zadania Zespołu Koordynacyjnego NASK przy Uniwersytecie Warszawskim, utworzonego w roku 1991. Na Wydziale Fizyki UW zostaje uruchomiony pierwszy serwer World Wide Web.
1994
Rusza program podłączania szkół średnich do Internetu - Internet dla Szkół.
1995
W maju powstaje Polska Społeczność Internetu, organizacja, której celem jest propagowanie rozwoju polskiego Internetu. Również w maju NASK i POLPAK podpisują umowę o wprowadzeniu usługi Internetu dla abonentów sieci POLPAK.
1998
Rozpoczyna się akcja "Internet w każdej gminie". MEN finansuje dostarczanie pracowni internetowych dla szkół, a gminy - dokształcanie nauczycieli


Informacje o Internecie


W poszukiwaniu adresu

Każdy komputer w sieci ma właściwy tylko dla siebie adres IP (IP - Internet Protocol) wyrażony w postaci szeregu cyfr. Typowy adres składa się z czterech liczb maksymalnie trzycyfrowych (od 1 do 255) oddzielonych kropkami. Przykładem poprawnego adresu jest 212.244.131.2. Liczba pierwsza od lewej jest najogólniejszą częścią adresu, oznaczającą najrozleglejszą sieć, do której należy adresat, kolejne liczby precyzują adres coraz dokładniej, aż będzie on dotyczył konkretnego komputera. Komputerowi adres IP jest przyporządkowywany w momencie zalogowania się do Internetu, jeśli adres ten jest przypisywany dynamicznie (łączenie się przez modem), to pomiędzy poszczególnymi połączeniami kilka ostatnich cyfr może ulec zmianie.

Adresy IP są długie i trudne do zapamiętania, dlatego do powszechnego użytku zastosowano system specyficznych nazw np. jack.oeiizk.waw.pl. Tego typu nazwy są łatwiejsze do zapamiętania, ponieważ mają określona strukturę, pozwalającą domyśleć się ich znaczenia. Wystarczy użyć takiej nazwy, a rutery zamienią ją na równoważny adres IP, wykorzystywany do przesyłania pakietów danych.

System nazw DNS (ang. Domain Name System), opisujący adresy komputerów i organizacji, do których one należą, ma układ odwrotny od wykorzystywanego przez liczbowe adresy IP. Na przykład w adresie jack.oeiizk.waw.pl skrajnie lewa część jack oznacza nazwę komputera, druga część jest nazwą organizacji, ostatnie dwie zaś określają położenie serwera - waw od słowa Warszawa i pl od nazwy kraju (Polska).

Wsród używanych w nazwach typów domen (określających ich rzeczywiste położenie i charakter) możemy wyróżnić na przykład:
 • com - firma lub organizacja komercyjna,
 • edu - organizacja edukacyjna,
 • gov - organizacja rządowa,
 • mil - organizacja wojskowa,
 • net - organizacja administracyjna związana z określoną siecią,
 • org - organizacja niedochodowa, zwykle prywatna,
 • au, de, fr pl, uk - kody odpowiednich państw, jeśli adres nie zawiera kodu kraju, to najprawdopodobniej chodzi o USA.
Najważniejsze usługi Internetu


Internet jest czymś więcej niż tylko grupą komputerów połączonych ze sobą za pomocą linii telefonicznych. Najważniejszą jego cechą jest możliwość komunikowania się z dowolnym komputerem w obrębie sieci - pozwalająca pokonać fizyczną barierę odległości i umożliwiająca ludziom kontakt. Jeśli już postanowiłeś skorzystać z Internetu, pojawia sie przed Tobą podstawowy problem: Jakie, tak naprawdę, są możliwości Internetu? Wiele osób postrzega Internet jako pewną całość, w rzeczywistości zaś jest to zbiór wielu elementów, z których każdy spełnia inne funkcje, określamy je jako usługi internetowe. Każda z usług wymaga specyficznych narzędzi (oprogramowania). Poniżej przedstawiamy listę najbardziej popularnych usług internetowych:
 1. Poczta elektroniczna
 2. Przesyłanie plików
 3. Interakcyjna praca na odległych komputerach
 4. World Wide Web
 5. Grupy dyskusyjne
 6. Forum dyskusyjne
 7. Internet Relay Chat
 8. Wideokonferencje
 9. Inne usługi
Poczta elektroniczna


E-mail - poczta elektroniczna, umożliwiająca wysyłanie listów do innych użytkowników Internetu posiadających konto - elektroniczną skrzynkę na listy. Oprócz listów można przesyłać w ten sposób również pliki w różnych formatach. Niezależnie od fizycznego położenia serwera zawierającego konto poczty elektronicznej adresata, koszt przesłania listu nie przekracza opłaty za lokalną rozmowę telefoniczną. E-mail jest usługą bazującą na specjalnych serwerach pocztowych, działających pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, posługujących się wspólnymi protokołami należącymi do grupy SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) oraz POP3 (ang. Post Office Protocol). Listy adresujemy według schematu: adresat@nazwa komputera adresata. Pierwszy człon to tzw. identyfikator przyznawany przez administratora sieci przy zakładaniu konta, drugi identyfikuje serwer odbierający korespondencję użytkownika. Symbol @ (określany potocznie jako "małpa", czytamy jako "at") można przetłumaczyć jako "na" czyli konto danego adresata na takim to a takim komputerze bądź w takiej to a takiej organizacji, firmie itp.

Poczta elektroniczna jest najbardziej podstawową usługą i dla wielu użytkowników jest ona wręcz jedyną usługą z jakiej korzystają. Jak na ironię, w pierwszych dniach istnienia ARPAnet-u poczta elektroniczna była uważana za nieistotny dodatek do innych możliwości udostępnianych w sieci. Za "ojca" poczty elektronicznej uważa się Raya Tomlinsona, twórcę pierwszego programu pocztowego na świecie z 1974 roku. Niektóre źródła podają jednak teorię, według której ten sposób komunikacji był używany już wcześniej, a mianowicie pod koniec lat sześćdziesiątych.

File Transfer Protocol


FTP - usługa umożliwiająca pobieranie plików (ang. download) ze specjalnych komputerów, zwanych serwerami FTP, a także umieszczanie naszych plików (ang. upload) na takich serwerach, do których mamy prawo dostępu. Wiele serwerów FTP udostępnia bezpłatnie swe archiwa z plikami wszystkim użytkownikom. Najpopularniejsze archiwa mają swoje mirrory, tzn. serwery, na których są skopiowane ich zasoby, aby w ten sposób szybciej i łatwiej można było ściągać poszukiwane pliki z różnych miejsc na świecie.
Pliki są przesyłane za pomocą protokołu przesyłania plików (ang. File Transfer Protocol) znanego od 1970 roku. Dokumenty udostępniane publicznie można otrzymać za pośrednictwem procedury anonimowy FTP (ang. anonymous FTP), pozwalającej na połączenie z odległym komputerem używanie zasobów zgromadzonych w katalogach, które administrator systemu postanowił udostępnić publicznie. W archiwach FTP można znaleźć oprogramowanie typu shareware i public domain. Programy public domain są darmowe, zaś shareware wymagają zapłacenia autorowi za program, jesli po okresie próbnym zdecydujemy się na dalsze ich używanie. Węzły Internetu oferujące anonimowe FTP są to zwykłe systemy komputerowe, znajdujące się w wielu różnych miejscach i wykonujące jednocześnie wiele różnych operacji. Chociaż udostępniają swoje zasoby użytkownikom FTP, co oznacza, że każdy może się z nimi połączyć i ściągac stamtąd jakieś pliki, nie zostały specjalnie zaprojektowane w celu pełnienia takich funkcji usługowych i nie musza być "przyjazne użytkownikowi".

World Wide Web


W 1989 roku Tim Berners-Lee z CeERN-u, szwajcarskiego instytutu fizyki cząstek elementarnych, wpadł na pomysł, który stał się podstawą World Wide Web, początkowo pomyślanej jako środek służący wymianie materiałów naukowych z dziedziny fizyki. Chciał on stworzyć sieć, w której informacje z dowolnego źródła były by dostępne w prosty i logiczny sposób za pomocą jednego programu i dla każdego rodzaju komputera. Projekt ten okazał się tak popularny, że wkrótce w celu ułatwienia korzystania z "Pajęczyny Oplatającej Świat" powstał program Mosaic - pierwsza graficzna przeglądarka WWW.

Serwerem WWW może być dowolny podłączony do Internetu komputer, z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem, działający w oparciu o protokół HTTP (ang. HyperText Transport Protocol). Do oglądania stron WWW potrzebna jest nam jedna z licznych przeglądarek. Prezentacje w sieci WWW przygotowujemy w oparciu o specjalny język opisu stron HTML (ang. HyperText Markup Language), dzięki któremu łącza do innych dokumentów mogą być osadzone w różnych elementach strony. Szczególną cechą tego języka jest fakt interpretowania zawartość strony przez przeglądarkę klienta, a nie przez serwer. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie jej w postaci tekstowej (mniejsza objętość).

Poza kolejnymi odmianami języka HTML, twórcy stron WWW korzystają obecnie między innymi ze skryptów CGI (ang. Comon Gateway Interface), programów Javy czy skryptów JavaScript, pozwalających na interakcyjne oglądanie stron. Możliwe stało się również bezpośrednie odtwarzanie na stronie WWW osadzonych obiektów (np. plików RealAudio czy RealVideo) za pomocą programów zwanych dodatkami (ang. plug-in) ściśle zintegrowanych z przeglądarką.

Forum dyskusyjne


Forum dyskusyjna - miejsce, w którym użytkownicy sieci mogą wymieniać między sobą informacje, spostrzeżenia i dyskutować na dowolne tematy.
Forum pełni rolę elektronicznej tablicy ogłoszeń: dowolna osoba może zostawić tam swoją wiadomość oraz przeczytać wszystkie pozostałe. Termin najczęściej odnoszony jest do grup dyskusyjnych oraz list dyskusyjnych, choć fora dyskusyjne mogą być również zlokalizowane na rozszerzonych o odpowiednie oprogramowanie stronach WWW lub punktach BBS.

Grupy dyskusyjne


Usenet, News - grupy dyskusyjne w Internecie są swoistą tablicą ogłoszeniową, na której umieszczane są wysyłane na jej adres listy. Skierowany na adres określonej grupy e-mail dociera do wszystkich jej subskrybentów. Osoba chcąca uczestniczyć w internetowej dyskusji, łączy się z serwerem grup i wybiera interesujące ją grupy. Grupy dyskusyjne są podzielone na hierarchie tematyczne, dzięki czemu łatwiej jest dotrzeć do grupy zajmującej się interesującym nas tematem (np. comp - komputery i informatyka, sci - zagadnienia naukowe, rec - rekreacja, hobby, soc - socjologia, misc - różności itp.). Ważną cechą grup dyskusyjnych jest możliwość połączenia się z serwerem w dowolnej chwili i przeczytania informacji umieszczonych na nim przed naszym przystąpieniem do dyskusji, oczywiście tak jak na prawdziwej tablicy ogłoszeń, informacje nie są umieszczone "na wieczność", po pewnym czasie zostają zeń usunięte. Niektóre grupy dyskusyjne są grupami moderowanymi tzn. wszystkie wiadomości wysyłane na taką grupę trafiają do skrzynki pocztowej wybranego moderatora, który decyduje, czy mogą się one pojawić w grupie.

Usenet powstał w 1979 roku, dwaj studenci z Duke University w Północnej Karolinie w USA - Tom Truscott i Jim Ellis - chcieli połączyć komputery tak, by umożliwić dyskusję między użytkownikami Unixa rezydującymi na różnych maszynach. Kolejne lata przynosiły różne wersje oprogramowania obsługującego dyskusje. W 1986 roku powstał pakiet NNTP (ang. Network News Transfer Protocol) i protokół o tej samej nazwie pozwalający na korzystanie z TCP/IP do przesyłania newsów. W ten sposób newsy wkroczyły do Internetu.

Internet Relay Chat


IRC - pogawędka w Internecie. Pogawędki na IRC toczą się na tzw. kanałach, z których każdy ma swoją nazwę i zazwyczaj specjalizuje się w określonej tematyce. Konwersacja toczy się poprzez wpisywanie zdań z klawiatury komputera, wypisywane teksty pojawiają się (w czasie rzeczywistym) na ekranach komputerów wszystkich użytkowników, połączonych w tym momencie z danym kanałem IRC. Niektórzy nazywają IRC działającym na żywo odpowiednikiem CB Radio.
IRC, poza możliwością prowadzenia publicznej pogawędki, oferuje między innymi mechanizmy pozwalające sprawdzić kim są nasi rozmówcy, prowadzić prywatne rozmowy, a nawet przesyłać pliki.

Internet Relay Chat narodził się latem 1988 roku w głowie administratora fińskiego serwera tolsun.oulu.fi - Jarkko Oikarinena. Na początku, oprócz mechanizmu do rozmów na żywo, oprogramowanie miało być wyposażone w mechanizmy przypominające Usenet i narzędzia do obsługi skrzynki kontaktowej BBS. Jarkko najpierw zrealizował część pozwalającą na dyskusje na żywo, którą przetestował na administrowanym przez siebie serwerze. Już na jesieni 1988 roku IRC był obecny w całym Internecie, w 1989 roku istniało około 40 serwerów. Tą pierwszą sieć nazwano O-net. W 1993 roku IRC został zaakceptowany jako standard internetowy przez publiczne zdefiniowanie protokołu w dokumencie rfs-1459.

Rozmawianie w Internecie


Internetowy telefon - dzwonienie przez sieć wymaga posiadania karty dźwiękowej, słuchawek i mikrofonu. Istniejące programy pozwalają rozmawiać z jedną osobą jak przez zwykły telefon, inne działają podobnie jak IRC - logujemy się na serwerze i włączamy się do jakiegoś kanału. Poza prowadzeniem rozmowy w czasie rzeczywistym, część programów umożliwia uczestnictwo w wideokonferencjach, transfer plików w tle czy korzystanie z tablicy do rysowania.

Wideokonferencje - jest to możliwość oglądania rozmówcy podczas prowadzonej pogawędki, niestety obecna szybkość łączy i istniejącego sprzętu powoduje, że internetowe konferencje przypominają bardziej pokaz slajdów niż rzeczywistą transmisję wideo.

Jaki program?


Większość oprogramowania potrzebnego przy korzystaniu z Internetu można znaleźć na bezpłatnych CD-ROM-ach dołączanych do czasopism komputerowych. Innym źródłem oprogramowania jest sama sieć.

Programy pocztowe - za pomocą programów pocztowych możemy prowadzić zwykłą korespondencję, łączyć się z grupami i listami dyskusyjnymi. Dodatkowo programy pocztowe pozwalają na przesyłanie plików (w tym niestety również wirusów), możemy również skorzystać z takich usług jak WAIS, Świstak, czy wyszukiwania potrzebnych nam plików w sieci.

Przykładowe programy pocztowe: Outlook Express, Netscape Messenger, Eudora, Pegasus Mail, UNIX-owy pine.

Przeglądarki - zasadniczym zadaniem przeglądarek jest umożliwienie poruszania się po "światowej pajęczynie", czyli oglądanie stron WWW. Jednak możemy je wykorzystać również do wyszukiwania i ściągania plików, połączenia się z listą lub grupą dyskusyjną, a także wysłania i obejrzenia poczty, połączenia się z usługami Świstaka.

Przykładowe przeglądarki: Microsoft Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator/Communicator, Sylaba Komunikator.

Przesyłanie plików - istnieje kilka programów dedykowanych do obsługi FTP, możemy je wykorzystywać nie tylko do ściągania plików na swój komputer, ale na przykład do umieszczania własnej strony WWW na serwerze.

Przykładowe programy do przesyłania plików: CuteFTP, NetFinder, WS_FTP, LeechFTP.

Telnet - jest to bardzo skuteczne narzędzie do łączenia się przez Internet xe xdalnymi komputerami i korzystania z zainstalowanych na nich programów lub uzyskiwania dostępu do serwerów UNIX-owych.

Przykładowe programy: evan, NetTerm, F-Secure SSH.

IRC - programy do prowadzenia pogawędek w sieci.

Przykładowe programy: mIRC, Bezerk, ShadowIRC, Mirosoft Chat.

Wideokonferencje, Internet Telefon - jeśli przesyłanie wiadomości tekstowych Ci nie starczy, możesz za pomocą odpowiedniego oprogramowania porozmawiać lub nawet widzieć osobę, z którą prowadzisz pogawędkę.

Przykładowe programy: ClearPhone, CU-SeeMe, Internet Phone, Microsoft NetMeeting, VDOPhone.

Oczywiści do pracy z Internetem przydadzą Ci się również inne programy, np. programy antywirusowe (McAfee VirusScan, Norton AntiVirus), programy graficzne (Paint Shop Pro, ACDSee, Graphics Workshop), programy do kompresji danych (WinZip, WinRar), edytory HTML (Home Site, Skryba, Pajączek, Hot Metal Pro), programy do obsługi dźwięku i animacji (WinAmp, Real Player, QuickTime Player), programy do kopiowania serwisów WWW na własny dysk (Teleport Pro, Power Net), itp.ĆWICZENIA


Zajęcia nr 1

1. Omówienie zasad działania internetu

2. Zapoznanie z programem internet explorer
 • Pasek adresów
 • Ulubione
 • Historia
 • Wyszukaj
3. Portale internetowe - zasady obsługi
 • www.wp.pl - Wirtualna Polska - zapoznanie z portalem, zasady wybierania kategorii
 • wyszukiwarki internetowe
ĆWICZENIA:

Ćwiczenie 1

 1. Uruchom przeglądarkę internetową
 2. Wpisz adres portalu internetowego www.onet.pl
 3. Wywołaj dział TV
 4. Wybierz stację CANAL+ i zapoznaj się z programem
 5. Powróć na stronę główną, wybierz dział KSIĄŻKI i wejdź do BIBLIOTEKI ONETU do działu SŁOWNIKI
 6. Wpisz słowo "Internet" i sprawdź jego znaczenie.
Ćwiczenie 2

Przegląd serwerów edukacyjnych
 1. Uruchom stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Adres Ministerstwa wyszukaj używając wyszukiwarki internetowej znajdującej się w portalu WP
  • Sprawdź zawartość podstrony AKTUALNOŚCI itp.
 2. Wyszukaj inne serwery dotyczące edukacji np.:
Poszukaj innych

Zajęcia Nr 2
Utrwalenie zajęć nr 1

 1. Uruchom stronę internetową www.szkola.net
 2. Dodaj adres do ulubionych
 3. Za pomocą wyszukaj w sieci Internet odszukaj informacje dotyczące "kursów komputerowych''
 4. Zapisz adresy kilku ciekawych stron do ULUBIONYCH
1. Komunikacja w sieci Internet

a) poczta elektroniczna - zakładamy swoje konta "e-mail" Portal oferujące założenie konta internetowego np.: www.wp.pl www.onet.pl www.o2.pl My zakładamy konta na www.szkola.net

Wyszukaj na stronie element uruchamiający kreatora zakładania nowego konta. (Zapamiętaj nazwę konta, hasło i nazwy serwerów smtp i pop3) Po założeniu swojego konta uruchom skrzynkę pocztową (zaloguj się)
2. Wysyłanie wiadomości - obsługa konta
3. Forum - uruchom portal www.szkola.net odszukaj FORUM i spróbuj skorzystać z informacji tam zawartych np. w kategorii awans zawodowy nauczyciela. Spróbuj skomentować wypowiedzi innych
5. Dodaj swój temat
6. Uruchom serwer edukacyjny www.profesor.pl i skorzystaj z forum dyskusyjnego
7. Rozmowy przez internet
Uruchom www.szkola.net i wejdź do CHAT Pamiętaj wymyśl sobie NICK i hasło
Uruchom wyszukiwarkę internetową i znajdź inne serwery oferujące rozmowy przez Internet
Zajęcia Nr 3
Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć:

 1. Korzystając z wyszukiwarki internetowej znajdź informacje dotyczące Świąt Bożego Narodzenia. Najciekawsze strony zapisz do ulubionych.
 2. Uruchom swoją skrzynkę pocztową, odbierz wiadomości, wyślij wiadomość
 3. Uruchom stronę Wydawnictwa WSiP www.wsip.com.pl, dodaj do ulubionych
 4. Uruchom stronę www.biblioteka.poland.com skorzystaj z forum i z zasobów biblioteki
Konfiguracja programu zarządzającego pocztą elektroniczną - Outlook Express
 1. Uruchom program i przeprowadź instalację konta za pomocą kreatora
 2. Odbierz i wyślij pocztę
 3. Zdefiniuj grupy dyskusyjne news.tpi.pl - dostępne dla połączeń poprzez TPSA
Ściąganie plików i informacji z Internetu

I. Ściąganie plików spakowanych ze strony www
 1. Na pulpicie utwórz folder KURS - tam będziemy ściągać pliki
 2. Dostępne pliki do ściągnięcia są zazwyczaj spakowane programem pakującym WINZIP (.zip) otwórz stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.edu.pl ściągnij plik dotyczący raportu o sprawdzianach próbnych uczniów klas VI (zapisz go w folderze kurs)
II. Kopiowanie i formatowanie informacji z Internetu
 1. Uruchom program WORD, zminimalizuj nowy dokument, uruchom stronę www.oeiizk.edu.pl
 2. Wybierz dowolny temat, zaznacz jego treść, skopiuj do WORD-a, wykonaj poprawki i zapisz na dysku w folderze KURS
III. Usługa FTP - serwery udostępniające oprogramowanie
 1. Uruchom stronę www.eduseek.pl wybierz dział FTP, wejdź do interesującego ciebie działu, zapoznaj się z opisem znajdujących się tam programów (*.txt, *.doc), ściągnij dowolny program do folderu KURS
 2. Spróbuj znaleźć inny serwis edukacyjny dysponujący usługą FTP
Zajęcia Nr 4


Wykorzystanie materiałów dydaktycznych z internetu do realizacji projektów edukacyjnych np. scenariusze lekcji, materiałów pomocniczych, prezentacji.

I. Korzystamy z konspektów publikowanych w sieci Internet

Przykład 1

Konspekt lekcji do dyspozycji wychowawcy klasy

Temat: Kontrakt - czyli jasne reguły jakie będziemy stosować na lekcji wychowawczej.

Cele: Sprecyzowanie jasnych reguł postępowania i wypowiedzi na lekcjach wychowawczych; określenie szczerych oczekiwań wobec wychowawcy i wychowanka.

Wiadomości: Zasady tworzenia kontraktu, definicja tolerancji i akceptacji, co to jest lekcja wychowawcza; cechy dobrej lekcji wychowawczej.

Umiejętności: Formułowanie jasnych wypowiedzi, umiejętność krytycznego myślenia i analizy sytuacji, konstruowanie czytelnych i lapidarnych zasad postępowania.

Pomoce dydaktyczne: Kolorowa kreda, duży arkusz papieru, tablica, tworzywo samoprzylepne, flamaster, literatura ("Wychowawca w szkole", E.Kosińska).

Metody: Pogadanka wprowadzająca, "burza mózgów", dyskusja.

Formy: Praca zbiorowa

Przebieg lekcji

1. Sprawdzenie obecności.

2. Usprawiedliwienie godzin nieobecnych, sprawy bieżące.

3. Wprowadzenie do tematu lekcji
Co to jest lekcja wychowawcza? Na lekcjach wychowawczych rozwiązujemy sprawy bieżące, rozwiązujemy konflikty, prowadzimy rozmowy na temat życia i życia w rodzinie, na temat własnych zainteresowań. Tematyka zajęć może być również proponowana przez was. Zastanówcie się jak dotychczas wyglądały lekcje wychowawcze w poprzedniej szkole, jak można je krótko opisać.

4. Krytyczna refleksja na temat jakości pracy na lekcjach wychowawczych Na tablicy robimy tabelkę z nagłówkami: Jak było? Jak powinno być? Uczniowie wypowiadają się i podchodzą do tablicy zapisując odpowiednie określenia np. :

Jak było?Jak powinno być?
NudnoCiekawie
Tematy nieciekaweTematy interesujące, zrozumiałe
HałasPorozumiewać się szczerze, nie szpanować
Przekrzykiwanie sięAtmosfera zaufania, życzliwości
Zajmowanie się własnymi sprawamiNie śmiać się z innych, Znaleźć pomoc

5. Tworzenie klarownych zasad według, których będziemy pracować na wszystkich lekcjach wychowawczych.
Korzystając z naszych uwag i wyobrażeń na temat lekcji wychowawczych, spróbujemy określić jasne reguły, jakie będą nas obowiązywać na wszystkich lekcjach wychowawczych bez względu na ich tematykę. Zasady będziemy zapisywać w postaci krótkich i precyzyjnych sformułowań związanych z naszym zachowaniem i postępowaniem.
Uczniowie podchodzą do przyklejonego do tablicy arkusza papieru i drukowanymi dużymi literami zapisują proponowane cechy lekcji. Nauczyciel od czasu do czasu dodaje od siebie jakąś cechę. Przykładowo:

Kontrakt
 • ciepło
 • atmosfera dobra
 • szczerość wypowiedzi
 • otwartość
 • nie śmiejemy się z wypowiedzi innych
 • szanujemy zdanie innych
 • dochowujemy tajemnicy
 • rozwiązujemy konflikty na bieżąco
 • atmosfera zaufania i życzliwości
 • mamy poczucie humoru
 • słuchamy się wzajemnie
 • proponujemy ciekawy tematy
 • rozmawiamy o tym co nas interesuje
 • jasne klarowne wypowiedzi
 • mówimy do siebie wprost
 • nie przerywamy sobie wzajemnie
 • punktualność.
6. Wniosek końcowy
Zapisany na papierze KONTRAKT będziemy "rozwijać" na każdej lekcji do dyspozycji wychowawcy aby przypominał nam jak powinniśmy pracować i wzajemnie się traktować. Jeżeli obie strony potraktują kontrakt poważnie sprawi on z pewnością, że lekcje będą wartościowsze.

II. Wybieramy temat pracy i wyszukujemy materiały pomocnicze

Przykład 2

Pobieramy kartę pracy - karta była zapisana w formie pliku spakowanego karta.zip. Została ściągnięta na dysk twardy.
Karta pracy - lista pytań


Przeczytaj pytania i dokończ odpowiedzi.

1. Kto jest bohaterem utworu pt. " Pasterka i Kominierczyk" ? Uporządkuj wyrazy:

Chińczyk, karty, rzeźby na szafie, Pasterka, Kominiarczyk

- główni bohaterowie: ................................
- drugoplanowi bohaterowie: ................................

2. Gdzie stała Pasterka z porcelany ?
Pasterka z porcelany stała na................................

3. Kto stał na stoliku pod lustrem oprócz Pastereczki ?
Oprócz Pastereczki na stoliku stał ................................ i ................................

4. Z kim zaręczyła się Pastereczka ?
Pastereczka zaręczyła się z................................

5. Kto ścigał Pastereczkę i Kominiarczyka ?
Pastereczkę i Kominiarczyka ścigał................................

6. Którędy uciekli Pastereczka i Kominiarczyk ?
Pastereczka i Kominiarczyk uciekli przez ................................

Przykład 3

Został ściągnięty darmowy program wspomagający nauczanie matematyki w klasach I-III
Adres strony: http://www.2plus2.prv.pl/


Wykonaj swój projekt

Opracowanie: mgr Beata Wiśniewska

Wyświetleń: 4080


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.