AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Janusz Świderski
Zawodowe, Różne

Regulaminy i instrukcje bezpiecznego używania elektronarzędzi i zmechanizowanego sprzętu kuchennego.

- n +

W pracowni technicznej czy kuchni szkolnej znajdują się narzędzia i sprzęt o napędzie elektrycznym. Urządzenia te, w przypadku lekceważenia podstawowych zasad ich bezpiecznego użytkowania, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, obsługujących je osób. Dyrektorzy szkół i służby bhp wymagają, aby w pomieszczeniu, w którym użytkowane są te urządzenia, wywieszona była instrukcja bezpiecznego użytkowania tychże. Znajomość treści takiej instrukcji, a przede wszystkim przestrzeganie zawartych w niej zaleceń, mogą uchronić użytkowników przed wypadkiem. Poniżej przedstawiam przykłady takich dokumentów, które po wydrukowaniu i zafoliowaniu, mogą być elementem podniesienia bezpieczeństwa pracy.

Oczywiście znajomość tych podstawowych zasad bezpieczeństwa nie zwalnia użytkowników urządzeń technicznych z obowiązku zapoznania się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia i stosowania się do zawartych w niej zaleceń szczegółowych.

Spis instrukcji
 1. Instrukcja bezpieczeństwa - zmechanizowany sprzęt kuchenny
 2. Instrukcja bezpieczeństwa - szlifierka stołowa
 3. Instrukcja bezpieczeństwa - wiertarka elektryczna
 4. Regulamin pracowni technicznej
 5. Regulamin BHP



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

ZMECHANIZOWANY SPRZĘT KUCHENNY

krajalnica, mikser, malakser, maszynka do mięsa

 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzeń należy zapoznać się z instrukcją ich obsługi i eksploatacji.
 2. Przed użyciem, każdorazowo należy sprawdzić stan urządzenia, w szczególności stan kabla i wtyczki sieciowej.
 3. Szczególną ostrożność należy zachować podczas używania krajalnicy. Niedopuszczalne jest używanie krajalnicy bez założonego podajnika i sanek dociskowych.
 4. Podczas używania maszynki do mięsa rozdrabniane produkty można popychać do gardzieli tylko popychaczem wchodzącym w skład zestawu. Niedopuszczalne jest wkładanie do gardzieli palców lub twardych przedmiotów.
 5. Przed przyłączeniem i wymianą elementów roboczych (noży, końcówek) należy wyjąć wtyczkę z sieci.
 6. Sprzęt, a zwłaszcza jego części robocze i stykające się z żywnością należy utrzymywać w czystości.
 7. Nie wolno dopuszczać do zamoczenia w wodzie modułów napędowych (zawierających silnik). Obudowę tych modułów można czyścić ściereczką lub gąbką zwilżoną wodą z dodatkiem środka do mycia naczyń, a następnie wytrzeć do sucha.
 8. Należy unikać przeciążenia elementów napędowych. Szczegółowe informacje o dopuszczalnych obciążeniach i czasie pracy znajdują się w instrukcji obsługi.
 9. W przypadku zużycia, stępienia lub uszkodzenia elementów roboczych należy je wymienić na nowe lub poddać regeneracji (ostrzeniu) przez osoby uprawnione.
 10. W przypadku nieprawidłowej pracy, objawów uszkodzenia lub przypadkowego zalania wodą modułów napędowych należy natychmiast odłączyć zasilanie i oddać sprzęt do naprawy przez osoby uprawnione.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

SZLIFIERKA STOŁOWA

 1. Szlifierką może posługiwać się osoba dorosła lub uczeń pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
 2. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia oraz sprawdzić sprawność urządzenia - stan ściernic, mocowanie osłon, podstawek obrabianego przedmiotu, kabla zasilającego i wtyczki.
 3. Przed rozpoczęciem szlifowania należy włączyć szlifierkę na biegu jałowym na ok. 5 minut dla sprawdzenia stanu ściernic. Należy przy tym opuścić strefę zagrożenia.
 4. Podczas szlifowania należy bezwzględnie używać okularów ochronnych. Wskazane jest używanie rękawic ochronnych oraz odpowiednich narzędzi do mocowania i przytrzymywania małych przedmiotów obrabianych.
 5. Wszelkie czynności regulacyjne i wymianę ściernic wolno wykonywać po odłączeniu kabla zasilającego z sieci.
 6. W przypadku nadmiernych wibracji, pęknięcia lub widocznego uszkodzenia ściernicy należy natychmiast opuścić strefę zagrożenia i wyłączyć szlifierkę oraz wymienić ściernicę.
 7. Podczas pracy należy zawsze przyjmować stabilną pozycję i unikać przebywania w płaszczyźnie wirowania ściernic.
 8. Na szlifierce może pracować tylko jedna osoba - operator, w pobliżu stanowiska pracy i szlifierki nie powinny znajdować się osoby postronne.
 9. Nie dopuszczać do przeciążenia szlifierki, temperatura obudowy silnika nie powinna przekraczać 80°C.
 10. W przypadku objawów uszkodzenia szlifierkę należy natychmiast wyłączyć i oddać do naprawy osobie uprawnionej.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

WIERTARKA ELEKTRYCZNA
 1. Wiertarką może posługiwać się osoba dorosła lub uczeń pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
 2. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i każdorazowo sprawdzić stan urządzenia, szczególnie kabla zasilającego i wtyczki sieciowej.
 3. Wolno używać tylko właściwie zaostrzonych wierteł, dostosowanych do rodzaju obrabianego materiału.
 4. W czasie pracy należy mieć na sobie odpowiednie ubranie robocze bez luźnych części, pasków itp., które mogłyby zostać pochwycone przez części obrotowe. Długie włosy należy spiąć i osłonić nakryciem głowy.
 5. W czasie mocowania i wymiany wierteł i innych końcówek roboczych wiertarkę należy wyłączyć z sieci.
 6. Obrabiany przedmiot powinien być odpowiednio zamocowany i stabilny.
 7. Przy obróbce materiałów kruchych i tworzących ostre wióra oraz podczas używania szczotek obrotowych wskazane jest używanie okularów i rękawic ochronnych.
 8. Podczas używania wiertarki należy przyjąć pewną, stabilną postawę i zapewnić swobodny dostęp do obrabianego przedmiotu. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone i suche.
 9. Nie wolno dopuszczać do nadmiernego nagrzewania wiertła i przeciążania silnika wiertarki.
 10. W przypadku nieprawidłowej pracy wiertarki lub uszkodzenia kabla zasilającego należy natychmiast przerwać pracę i oddać sprzęt do naprawy przez osoby uprawnione.

REGULAMIN PRACOWNI TECHNICZNEJ

Pracownia techniczna jest pomieszczeniem, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne o szczególnym charakterze, dlatego, ze względu na bezpieczeństwo uczniów należy tu przestrzegać przepisów porządkowych.
 1. Każdy uczeń podczas zajęć zajmuje wyznaczone przez nauczyciela miejsce pracy. Opuszczanie tego miejsca jest dopuszczalne tylko za zgodą nauczyciela.
 2. Potrzebne do pracy narzędzia i materiały wydają wyznaczeni przez nauczyciela narzędziowi. Narzędziowi po zakończeniu pracy zbierają i zdają nauczycielowi używane w czasie zajęć narzędzia.
 3. Można posługiwać się tylko sprawnymi narzędziami. Trzonki młotków, pilników itp. powinny być należycie i pewnie osadzone.
 4. W razie uszkodzenia narzędzia w czasie pracy należy natychmiast przerwać pracę i zgłosić ten fakt nauczycielowi.
 5. Narzędzia zasilane z sieci można włączać tylko za zgodą nauczyciela.
 6. W czasie pracy należy unikać zbędnego hałasu - hałas szkodzi zdrowiu.
 7. Uczeń zachowuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy - powinny tam być tylko potrzebne materiały, przybory i narzędzia.
 8. Przy pracy z użyciem produktów żywnościowych należy przestrzegać wszelkich zasad higieny.
 9. Po zakończeniu pracy każdy uczeń porządkuje swoje stanowisko pracy, a dyżurni całą pracownię.
 10. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie narzędzi i wyposażenia pracowni, jeśli nie podporządkował się zasadom regulaminu, poleceniom nauczyciela lub używał narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem.
opiekun pracowni dyrektor szkoły





REGULAMIN BHP
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, podporządkowania się poleceniom nauczyciela i dbania o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.
 2. W czasie zajęć należy używać odzieży ochronnej i innych środków ochronnych (okulary, rękawice itp.) zaleconych przez nauczyciela.
 3. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracach z użyciem ostrych narzędzi, narzędzi i maszyn elektrycznych oraz wysokiej temperatury (kuchenki, grzałki, gorące płyny).
 4. Podczas pracy przy użyciu narzędzi mechanicznych (wiertarki, miksery itp.) należy używać odzieży bez luźnych rękawów, pasków itp. Długie włosy należy spiąć i osłonić nakryciem głowy, aby nie zostały pochwycone przez ruchome części urządzeń.
 5. Przy pracach z użyciem artykułów żywnościowych należy bezwzględnie zachować czystość, używać czystych ubrań i narzędzi, świeżych produktów żywnościowych.
 6. Należy unikać zbędnego hałasu, na stanowiskach pracy powinien panować ład i porządek.
 7. W czasie przerw, przed i po zajęciach uczniowie przebywają poza pracownią. W pracowni mogą przebywać dyżurni, którzy dbają o przewietrzenie pomieszczenia w tym czasie.
 8. Wszelkie wypadki (nawet drobne skaleczenia) należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
opiekun pracowni dyrektor szkoły ....................................................... ......................................................

Opracowanie: Janusz Świderski
nauczyciel techniki

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7416


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1.75



Ilość głosów: 4

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.