Katalog

Urszula Bocian
Informatyka, Scenariusze

"Bazy danych" - gromadzenie i wyszukiwanie informacji - scenariusz lekcji w klasie I.

- n +

Treści kształcenia:
 • Przykłady różnych form organizacji danych.
 • Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych.
 • Przykłady wyszukiwania i zapisywania informacji w bazach danych.
Działania:
 • Uczniowie poznają różne formy organizacji danych.
 • Uczniowie wyszukują informacje w bazach danych,
 • Uczniowie przeglądaj zawartość baz danych,
 • Uczniowie sortują, oznaczają rekordy.
 • Uczniowie wpisują, zmieniają i poprawiają dane w bazie,
 • Uczniowie dodają i usuwają rekordy,
 • Uczniowie zapisują zmodyfikowane bazy danych.
 • Uczniowie dyskutują o poufności niektórych danych.
Osiągnięcia:
 • Uczniowie potrafią korzystać z różnych źródeł informacji, dostępnych za pomocą komputera.
 • Uczniowie rozumieją normy prawne dotyczące ochrony danych.
Nowe pojęcia:
 • Baza danych
 • Rekord, pole
 • Programy obsługi baz danych.
 • Filtrowanie.
Oprogramowanie:

Podczas zajęć wykorzystywane są programy ze środowiska Windows - WORKS i WORD. Uczniowie mają do dyspozycji gotowe bazy danych, zgromadzone na płycie CD dołączonej do podręcznika "Informatyka 2000". Korzystając z nich będą wyszukiwać, sortować a następnie uzupełniać i modyfikować informacje.

Czas trwania zajęć - 3 godziny lekcyjne.

Lekcja 1. Podstawowe informacje o bazach danych

Przebieg zajęć:

Uczniowie zetknęli się już z bazami danych np. tabela w dzienniku lekcyjnym, zawierająca dane osobowe wszystkich uczniów. Można więc rozpocząć rozmowę o bazach danych od wymieniania przez uczniów znanych im zbiorów informacji:
 • Książka telefoniczna,
 • Katalog książek w bibliotece,
 • Kartoteka pacjentów w przychodni lekarskiej,
 • Osobisty notes z adresami.
Zwracamy uwagę na jednorodność informacji w podanych przykładach i wprowadzamy pojęcie bazy danych, rekordu, pola rekordu, programów obsługi baz danych.

Dyskutujemy z uczniami na temat poufności niektórych danych, sposobach ich ochrony, konsekwencjach wykorzystania przez nieuprawnione osoby.

Ćwiczenie:
 • Zapoznaj się z budową bazy SSAKI.
 • Odczytaj nazwy pól, sprawdź, jakie dane o zwierzętach zgromadzono w bazie.
 • Odpowiedz na pytanie: jak brzmi nazwa ssaka, o którym informacje zebrano w ostatnim rekordzie?
 • Przełącz się z widoku tabeli na widok formularza zawierającego podstawowe informacje o tym ssaku. (wkleić rys. 160)
 • Odczytaj w widoku formularza informacje na temat tapira górskiego, a następnie zamknij bazę danych.


Lekcja 2. Praca z gotowymi bazami danych.

Przebieg lekcji:

Uczniowie znają już sposób przeglądania tabeli w arkuszu Excel. Ponadto po otwarciu bazy zwracamy ich uwagę na możliwość korzystania z przycisków przeglądania rekordów, oraz konieczność dobrania odpowiedniego widoku bazy przy odpowiadaniu na pytania (widok formularza lub tabeli).

Ćwiczenie 1.

 • Przeglądając bazę MINERAŁY, odpowiadamy na pytania:
 • Jaki minerał opisany jest w rekordzie 35?
 • Do czego wykorzystywano w średniowieczu minerał opisany w rekordzie 8?
 • Jakie barwy mają poszczególne odmiany minerału z rekordu 10?
 • Czy minerały z rekordów 9. i 10. należą do tej samej grupy?
 • O jakim minerale jest mowa w ostatnim rekordzie bazy?
Po wykonaniu ćwiczenia zamknij bazę danych.Efektywność wyszukiwania informacji zależy od zastosowanej metody. Zalecamy więc uczniom:
 • posłużenie się poleceniem ZNAJDŹ z menu EDYCJA.
 • zastosowanie sortowania rekordów,
 • zastosowanie filtru
Ćwiczenie 2.
 • Sprawdź w bazie danych WULKANY ŚWIATA , czy na takim zimnym kontynencie jakim jest Antarktyda, występuje choć jeden wulkan.
 • Wyszukaj wszystkie wulkany występujące w Ameryce Północnej.
 • Uporządkuj wulkany według wysokości - od najwyższego do najniższego. Zapisz posortowaną bazę danych na dyskietce .


Przed wykonaniem kolejnego ćwiczenia omawiamy z uczniami schemat tworzenia filtru.

Ćwiczenie 3.

W bazie danych MINERAŁY wyszukaj wszystkie minerały należące do grupy WĘGLANY i porównaj ich łupliwość.

Aby zapamiętać utworzony filtr, zapisz zmodyfikowaną bazę na dyskietce pod nazwą WĘGLANY.
Ćwiczenia utrwalające nabyte umiejętności.
W bazie danych SSAKI:
 • wyszukaj rekord HIPOPOTAM i widoku formularza odczytaj informacje o tym zwierzęciu,
 • uporządkuj zwierzęta wg ciężaru - od najcięższego do najlżejszego,
 • zastosuj filtr GRYZONIE.
Umiejętność wyszukiwania informacji uczniowie będą doskonalić korzystając z licznych baz dostępnych w sieci Internet.

Lekcja 3. Wprowadzanie i modyfikacja danych w bazie danych.

Przebieg zajęć:

Uczniowie znają już sposób wpisywania i zmieniania danych w arkuszu kalkulacyjnym. Będą wprowadzać informacje do pół w widoku tabeli i formularza.

Ćwiczenie 1.

a) Uzupełnij bazę danych WULKANY ŚWIATA o niektóre informacje z poniższej tabeli:

Nazwa wulkanuKontynentPołożenieWysokość [m]Ostatnia erupcja
EtnaEuropaWłochy (Sycylia)33231991
FudżiAzjaJaponia (Honsiu)37761707
KatmaiAmeryka PółnocnaUSA (Alaska)20471965
KrakatauAzjaIndonezja (Krakatau)8131980
WezuwiuszEuropaWłochy12771944

b). Na końcu bazy danych umieść nowe rekordy zawierające informacje z poniższej tabeli:

Nazwa wulkanuKontynentPołożenieWysokość [m]Ostatnia erupcja
BeerenbergEuropaNorwegia22781971
AskjaEuropaIslandia15101961
Pico GordaEuropaPortugalia10211968


c). Posortuj bazę w porządku alfabetycznym nazw wulkanów i zapisz na dyskietce pod nazwą WULKANY (nie zamykaj bazy).
d). Usuń z bazy informacje o wszystkich nieamerykańskich wulkanach (zbuduj i zastosuj odpowiedni filtr).
e). Zapisz utworzoną nową bazę na dyskietce pod nazwą WULKANY AMERYKAŃSKIE.

Blok lekcji przeznaczony jest dla klas pierwszych.

Opracowanie: mgr Urszula Bocian
mgr Maria Stolińska.

Wyświetleń: 9651


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.