Katalog

Krystyna Kelner
Muzyka, Konspekty

Konspekt lekcji muzyki - Nauka Pieśni "Oda do radości". Muzyka klasyczna

- n +

Nauka pieśni "Oda do radości". Muzyka klasyczna

KONSPEKT LEKCJI MUZYKI

KLASA: V

Cele główne:

- uczeń potrafi poprawnie zaśpiewać pieśń "Oda do radości" z zastosowaniem różnych środków wyrazu muzycznego
- uczeń zna pojecie "muzyka klasyczna" i potrafi rozróżnić ten rodzaj muzyki od innych

Cele szczegółowe:

- uczeń potrafi poprawnie zaśpiewać piosenkę
- uczeń potrafi rozpoznać słuchane utwory i podać ich tytuły
- uczeń zna pochodzenie "Ody do radości"
- uczeń zna najważniejsze fakty biograficzne z życia L.V. Beethovena
- uczeń rozwija wyobraźnię muzyczną, umiejętność mówienia o emocjach
- uczeń podejmuje działanie muzyczno - plastyczne

Formy:
- praca indywidualna
- praca zespołowa


Metody:
- problemowo - odtwórcza
- ekspozycji
- rozwijania działalności muzyczno - plastycznej
- analityczno - percepcyjna

Środki dydaktyczne:
- książki Muzyka i my kl. V
- nagranie utworu "Oda do radości"
- płyty CD z przykładami muzyki klasycznej
- kredki


Przebieg lekcji:

1. Rytmiczne powitanie.

2. Prezentacja krótkich fragmentów muzyki klasycznej, ludowej, popularnej - próba odgadnięcia przez dzieci muzyki według swojej wiedzy.


3. Rozmowa na temat muzyki słuchanej przez uczniów - próba krótkiego uzasadnienia swoich preferencji.

4. Omówienie muzyki klasycznej:
- artystyczna wartość muzyki
- wyjaśnienie pojęcia "klasyczny"
- mapa skojarzeń: - tworzenie i zapis w zeszycie


5. Nauka pieśni "Oda do radości".
- prezentacja przez nauczyciela
- omówienie podstawowych wiadomości na temat IX Symfonii
- ćwiczenie emisyjne
- śpiew dwutaktowymi frazami - uczniowie powtarzają jak echo
- prezentacja nagrania - uczniowie włączają się do śpiewu
- śpiew uczniów z podziałem na grupy - każda grupa jedną zwrotkę
- poprawny śpiew z akompaniamentem nauczyciela z zastosowaniem środków wyrazu muzycznego

6. Tworzenie ilustracji plastycznej do utworu M. Rimskiego - Korsakowa "Szeherezada".
- podanie krótkich informacji na temat kompozytora i utworu
- słuchanie muzyki i dzielenie się swymi spostrzeżeniami i wrażeniami
- ponowne słuchanie utworu i wykonanie ilustracji plastycznej w zeszycie - próba wyrażenia charakteru utworu (kontrasty dynamiczne)

7. Pożegnanie.
 

Opracowanie: Krystyna Kelner
Nauczycielka SP Gołkowice

Wyświetleń: 11456


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.