AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Słupska
Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Podróż w krainę przyjaźni

- n +

Podróż w krainę przyjaźni

Zajęcia świetlicowe

Czas trwania zajęć: 45-60 minut.

Cele:

Poznawczy:

- ukazanie czym jest przyjaźń,
- uświadomienie wartości przyjaźni w życiu człowieka,
- poznanie cech dobrego przyjaciela,
- przedstawienie cech prawdziwej przyjaźni i tego co ją buduje, a co ją niszczy.

Wychowawczy:

- kształtowanie postawy przyjacielskiej,
- budzenie refleksji nad przyjaźnią,
- rozwijanie umiejętności wyrażania własnych myśli i ekspresji,
- kształcenie umiejętności współpracy w grupie.

Opiekuńczy:
- stworzenie sytuacji umożliwiającej wyrażanie własnych myśli i rozwijanie ekspresji,
- stworzenie miłej, życzliwej atmosfery, integracja grupy, zaspokojenie potrzeby dzielenia się swoimi myślami i przeżyciami.

Metody pracy:

Podająca:

- dekalog przyjaźni,

Aktywizujące:

- zabawa koncentrująco-wprowadzająca,
- pytania i odpowiedzi,
- dyskusja i "burza mózgów",
- praca indywidualna uczniów,
- praca zbiorowa uczniów,
- test sprawdzający,
- praca plastyczno-techniczna.

Forma pracy:

- indywidualna
- zbiorowa

Środki:

- tablica,
- magnesy,
- flamastry,
- duże arkusze papieru, kolorowe gazety, kolorowy papier wycinankowy, nożyczki, kleje, mazaki, pastele, kredki, farby, karteczki,
- kłębek wełny,
- załączniki

Tok zajęć


Wprowadzenie:
Wychowawca wita wychowanków i odczytując motto zajęć
( "MOŻESZ GROMADZIĆ PRZERÓŻNE SKARBY, ALE NAJCENNIEJSZĄ RZECZĄ JEST PRAWDZIWY PRZYJACIEL" - św. Jan Chryzostom Pasek) precyzuje temat zaznaczając, iż przyjaźń jest jednym z najważniejszych związków interpersonalnych, wśród których wymienić można między innymi:
- miłość,
- rodzinę,
- szkołę w relacjach uczeń-uczeń lub uczeń-nauczyciel.


1. Zabawa integracyjna-krąg przyjaźni

Uczestnicy siedzą w kręgu-wokół stołu, prowadzący trzyma kłębek wełny i mówi:
"To jest kłębek przyjaźni, który połączy nas ze sobą, tak jak ludzi łączy sympatia i życzliwość. To jest kłębek dzięki któremu lepiej się poznamy."
Wychowawca podaje zasady zabawy: ten, kto otrzymuje kłębek przedstawia się, podaje cechy ludzi, którzy go drażnią i denerwują oraz takie, które lubi u innych. Nawija na palec trochę wełny i przekazuje kłębek innej osobie. Zabawę rozpoczyna wychowawca. W ten sposób zostanie utworzona pajęczyna przyjaźni, która połączy ze sobą wszystkich uczestników zabawy.
Po wszystkich wypowiedziach zwijamy kłębek i każdy mówi co zapamiętał po swoim poprzedniku-wymienia jego imię oraz cechy, które mu się podobają oraz te, które go drażnią.

2. Parasol

Uczestnicy zajęć otrzymują od wychowawcy arkusz papieru z narysowanym parasolem oraz krople z brystolu i kolorowe karteczki. Zadaniem uczestników jest wypisanie na "kroplach" rzeczy, które niszczą przyjaźń i przyklejenie ich na parasol. Natomiast od spodu, pod parasolem przyklejają karteczki, na których wypisują cechy umacniające, chroniące przyjaźń. Prezentacja pracy.
Wychowawca tłumaczy, że tak jak parasol chroni przed deszczem tak ludzie mogą stworzyć sobie ochronę przed utratą przyjaźni.

3. Test na przyjaciela

Wychowawca rozdaje uczniom testy sprawdzające na ile każdy z nich nadaje się na przyjaciela. Po rozwiązaniu uczniowie liczą punkty za każdą odpowiedź, nauczyciel czyta odpowiedź do każdej punktacji końcowej.

4. Dekalog przyjaźni

Nauczyciel zawiesza na tablicy planszę z dekalogiem przyjaźni. Wskazuje jednego z uczniów aby głośno go przeczytał. Celem jest tutaj zapoznanie uczestników zajęć z kilkoma ważnymi zasadami, którymi należy się kierować w przyjaźni.

5. Postać idealnego przyjaciela

Wychowankowie otrzymują materiały (arkusze papieru, kolorowe gazety, kolorowy papier wycinankowy, kleje, pastele, kredki, farby, nożyczki) i mają za zadanie stworzyć postać idealnego przyjaciela, takiego jakiego mają, bądź takiego jakiego chcieliby mieć. Wychowankowie tworzą postacie według własnej pomysłowości i inwencji twórczej. Po ukończeniu prac należy zastanowić się nad pytaniem: "Co cenię w swoim przyjacielu?". Należy wypisać kilka najważniejszych cech swojego przyjaciela wokół stworzonych wizerunków. Następnie każdy przedstawia swoją postać i w kilku słowach ją omawia.

6. Serduszko dla przyjaciela

Wychowankowie siadają w kręgu a wychowawca rozdaje każdemu uczestnikowi kartkę w kształcie serduszka. Każdy podpisuje swoje "serduszko" imieniem. Następnie kartki podawane są zawsze o jedną w prawo tak, aby na koniec kartka z imieniem dotarła do właściciela. Zadaniem uczestników jest wpisanie na każdym "serduszku" cechy, którą ceni we właścicielu kartki, ze względu na którą to cechę mogliby się z tą osobą zaprzyjaźnić.

7. Rundka podsumowująca

Uczniowie nadal siedzą w kręgu wokół stołu, każdy z nich po kolei kończy zdanie: "Aby być lepszym przyjacielem muszę popracować nad...". Wychowawca dziękuje za udział w zajęciach.

ZAŁĄCZNIKI

Motto:
"MOŻESZ GROMADZIĆ PRZERÓŻNE SKARBY, ALE NAJCENNIEJSZĄ RZECZĄ JEST PRAWDZIWY PRZYJACIEL..." (sentencja św. Jana Chryzostoma Paska)

"TEST NA PRZYJACIELA"


1. Kiedy Twój kolega z klasy zapyta głośno kto może mu pożyczyć gumkę lub kartkę papieru? -zgłaszasz się jako pierwszy
a) często
b) rzadko
c) jedynie jeśli go lubię
d) od czasu do czasu
e) nigdy

2. Czy masz wiernego przyjaciela, lub serdeczną przyjaciółkę?
a) tak
b) nie, ale mam wielu kolegów, wiele koleżanek
c) nie
d) tak, ale go zmieniam

3. Czy wydaje Ci się, że inni poszukują Twojego towarzystwa, że lubią przebywać z Tobą?
a) tak
b) nie
c) trudno powiedzieć

4. Kiedy po jakiejś zabawie znajdujesz się daleko od Twojej grupy np. w czasie przerwy w szkole wydaje Ci się, że inni starają się:
a) szukać Ciebie
b) być daleko od Ciebie, lub przeciwko Tobie
c) nie interesują się Tobą i zostawiają Cię zazwyczaj w spokoju,
d) zależy

5. Z wymienionych poniżej cech, która jest dla Ciebie najbardziej znacząca:
a) odwaga
b) siła
c) przyjaźń
d) tolerancja
e) inteligencja

6. Którą z Twoich wad uważasz za najgorszą:
a) agresywność
b) sztuczność
c) brak zapału
d) indywidualność lub egoizm
e) brak ambicji osobistej

7. Do kogo zwracasz się w trudnych momentach?
a) do mamy lub taty
b) do brata lub siostry
c) do kolegi lub koleżanki
d) do nauczyciela lub jakiejś starszej osoby
e) do przyjaciela lub przyjaciółki
f) do starszych kolegów

ROZWIĄZANIE TESTU:
1
) A-5 / B-3 / C-2 / D-1 / E-0.
2) A-4 / B-3 / C-2 / D-3.
3) A-4 / B-1 / C-2.
4) A-5 / B-2 / C-1 / D-3.
5) A-2 / B-2 / C-5 / D-2 / E-2.
6) A-4 / B-5 / C-2 / D-1 / E-2.
7) A-1 / B-2 / C-3 / D-2 / E-4 / F-5.

WIĘCEJ NIŻ 25 PKT.
Jesteś super przyjacielem. Niektórzy mogą się nawet kłócić by zjednać sobie Twoją przyjaźń, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że wszyscy będą się ubiegać o Twoją przyjaźń a Ty w ten sposób nie będziesz w stanie być prawdziwym przyjacielem żadnego z nich, ani nie zdołasz w pełni wykorzystać drzemiących w Tobie zdolności.

OD 20 DO 25 PKT.
Jesteś wspaniałym przyjacielem, zawsze skłonnym do wyświadczenia przysługi i do słuchania. Nie zapomnij jednak o zainteresowaniu się sobą i swoimi sprawami. Postępuj tak dalej i nie zapominaj aby być otwartym na innych.

OD 12 DO 19 PKT.
Bądź spokojny, nikt nie będzie się kłócił aby być Twoim przyjacielem. Może dlatego, że lubisz żyć w samotności. Jeśli taki jest Twój zamiar to Twoja sprawa. Bądź jednak uważny, aby nie stał się on zasadą.

MNIEJ NIŻ 12 PKT.
Uważaj! Jeśli nie zmienisz swojej postawy grozi Ci, że staniesz się prawdziwym pustelnikiem. Gdy zdasz sobie z tego sprawę może być za późno. Samotność ma gorzki smak, zwłaszcza jeśli idzie w parze z lekceważeniem innych. Postaraj się przynajmniej wsłuchiwać w drugich. Zobaczysz, że o wiele lepiej być czyimś przyjacielem, ani żyć w oderwaniu od świata.

DEKALOG PRZYJAŹNI

I. ZAAKCEPTOWAĆ PRZYJACIELA Z JEGO WADAMI.
II. ZROZUMIEĆ JEGO TRUDNE MOMENTY.
III. PAMIĘTAĆ O JEGO URODZINACH.
IV. PRZESYŁAĆ MU WYRAZY PAMIĘCI KIEDY JEST DALEKO.
V. POŻYCZAĆ MU CHĘTNIE SWOJE RZECZY.
VI. NIE BYĆ ZAZDROSNYM.
VII. NIE TWIERDZIĆ, ŻE ISTNIEJESZ TYLKO TY.
VIII. NIE MÓWIĆ MU JEDNEJ RZECZY MAJĄC NA MYŚLI DRUGĄ (BYĆ SZCZERYM).
IX. NIE BYĆ ZŁOŚLIWYM WZGLĘDEM NIEGO.
X. NIE NAŚMIEWAĆ SIĘ Z NIEGO W TOWARZYSTWIE.


"TEST NA PRZYJACIELA"

1. Kiedy Twój kolega z klasy zapyta głośno kto może mu pożyczyć gumkę lub kartkę papieru? -zgłaszasz się jako pierwszy
a) często
b) rzadko
c) jedynie jeśli go lubię
d) od czasu do czasu
e) nigdy

2. Czy masz wiernego przyjaciela, lub serdeczną przyjaciółkę?
a) tak
b) nie, ale mam wielu kolegów, wiele koleżanek
c) nie
d) tak, ale go zmieniam

3. Czy wydaje Ci się, że inni poszukują Twojego towarzystwa, że lubią przebywać z Tobą?
a) tak
b) nie
c) trudno powiedzieć

4. Kiedy po jakiejś zabawie znajdujesz się daleko od Twojej grupy np. w czasie przerwy w szkole wydaje Ci się, że inni starają się:
a) szukać Ciebie
b) być daleko od Ciebie, lub przeciwko Tobie
c) nie interesują się Tobą i zostawiają Cię zazwyczaj w spokoju,
d) zależy

5. Z wymienionych poniżej cech, która jest dla Ciebie najbardziej znacząca:
a) odwaga
b) siła
c) przyjaźń
d) tolerancja
e) inteligencja

6. Którą z Twoich wad uważasz za najgorszą:
a) agresywność
b) sztuczność
c) brak zapału
d) indywidualność lub egoizm
e) brak ambicji osobistej

7. Do kogo zwracasz się w trudnych momentach?
a) do mamy lub taty
b) do brata lub siostry
c) do kolegi lub koleżanki
d) do nauczyciela lub jakiejś starszej osoby
e) do przyjaciela lub przyjaciółki
f) do starszych kolegów

DEKALOG PRZYJAŹNI

I. ZAAKCEPTOWAĆ PRZYJACIELA Z JEGO WADAMI.
II. ZROZUMIEĆ JEGO TRUDNE MOMENTY.
III. PAMIĘTAĆ O JEGO URODZINACH.
IV. PRZESYŁAĆ MU WYRAZY PAMIĘCI KIEDY JEST DALEKO.
V. POŻYCZAĆ MU CHĘTNIE SWOJE RZECZY.
VI. NIE BYĆ ZAZDROSNYM.
VII. NIE TWIERDZIĆ, ŻE ISTNIEJESZ TYLKO TY.
VIII. NIE MÓWIĆ MU JEDNEJ RZECZY MAJĄC NA MYŚLI DRUGĄ (BYĆ SZCZERYM).
IX. NIE BYĆ ZŁOŚLIWYM WZGLĘDEM NIEGO.
X. NIE NAŚMIEWAĆ SIĘ Z NIEGO W TOWARZYSTWIE.
 

Opracowanie: mgr Monika Słupska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 15639


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.83Ilość głosów: 6

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.