AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Szumska
Wybór zawodu, Program nauczania

Szkolny Program Doradczy - Program orientacji i poradnictwa zawodowego dla gimnazjum

- n +

Program orientacji i poradnictwa zawodowego

Materiały dla nauczycieli - wybór zawodu gimnazjum

"Szkolny Program Doradczy"
Opracowała: mgr Anna Szumska - pedagog szkolny

WSTĘP

Z chwilą ukończenia szkoły gimnazjalnej uczniowie musza dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego - wybrać odpowiednią dla siebie szkołę ponadgimnazjalną. Przed nimi staje konieczność wyboru dalszej drogi kształcenia. Podjęcie przez ucznia mądrej i trafnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu nie jest zadaniem łatwym. Do decyzji tej należy ucznia przygotować.

Celem oddziaływań edukacyjnych nie może być udzielanie uczniowi jednoznacznej, jednorazowej porady, lecz przygotowanie go do samodzielnego podejmowania kolejnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Podczas zajęć Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej uczeń powinien uzyskać wiedzę o poszczególnych zawodach, o możliwych kierunkach dalszego kształcenia, o swoich możliwościach psychofizycznych, zainteresowaniach i predyspozycjach. Zwiększy to szansę na podejmowanie trafnych, świadomych decyzji edukacyjnych. Istotną sprawą jest też uświadomienie uczniom, że zawód nie musi być wyborem na całe życie. Zmieniający się rynek pracy coraz częściej wymusza konieczność zmiany kwalifikacji.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program został opracowany jako potrzeba pomocy, usytuowana blisko ucznia, zwiększającej trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, minimalizującej koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych wyborów.

Program omawia zagadnienia związane z samopoznaniem (zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, temperament, obraz własnej osoby), etapy podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych, informacje dotyczące poznawania zawodów, wymogi współczesnego rynku pracy i charakterystykę systemu edukacji.

Oferowane zajęcia pomogą zwiększyć szanse zawodowe młodzieży oraz zmobilizować ją do odpowiedzialności za własną drogę zawodową.

Realizacja programu powinna przebiegać z wykorzystaniem metod i form pracy aktywizujących ucznia.

CELE GŁÓWNE

1. Uzmysłowienie młodzieży konieczności świadomego i rozważnego wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu.
2. Przygotowanie ucznia do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu.
3. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
4. Wskazanie źródeł informacji o doradztwie zawodowym.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno - zawodowego i kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
2. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrywanie zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod katem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów.
3. Rozwijanie umiejętności samooceny.
4. Wskazanie na znaczenie stanu zdrowia i warunków psychofizycznych w związku z wymaganiami konkretnego zawodu.
5. Wyposażenie uczniów w wiedzę o interesujących ich zawodach, o czynnościach i warunkach pracy dla konkretnego zawodu.
6. Kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, mocnych i słabych stron, sprawnego komunikowania, autoprezentacji.
7. Wzmacnianie poczucia wartości przez wyłonienie pozytywnych stron osobowości.
8. Rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzenie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.
9. Zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa, wskazanie dróg dalszego kształcenia, przedstawienie warunków przyjęć do konkretnej szkoły.

TREŚCI KSZTAŁCENIA I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

I Rozpoznawanie własnych możliwości zawodowych.

1. Określenie własnych zainteresowań (naukowych, artystycznych, technicznych, urzędniczych, społecznych).
2. Uświadomienie własnych uzdolnień.
3. Uznawane wartości a konkretne oczekiwania wobec zawodu.
4. Typy osobowości i zbieżne z nimi środowiska pracy.
5. Stan fizyczny i zdrowotny a wybór zawodu.
6. Aspiracje i ambicje zawodowe.

Uczeń:
- potrafi określić swoje zainteresowania
- potrafi rozwijać swoje zainteresowania
- potrafi uświadomić sobie własne uzdolnienia
- zna swój system wartości
- poznaje własną osobowość
- potrafi ocenić swój stan fizyczny i zdrowotny
- zna swoje upodobania, mocne i słabe strony oraz własne predyspozycje do wykonywania zawodów

II Świat zawodów

1. Podział zawodów ze względu na dominujące czynności; zawody związane z rzeczami, zawody związane z ludźmi, zawody związane z danymi.
2. Poznajemy zawody - opisy zawodów i ich wymagania.

Uczeń:
- zna podstawowe podziały zawodów
- zna warunki i środowisko pracy konkretnych zawodów
- zna wymagania psychofizyczne w konkretnych zawodach
- zna przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania konkretnego zawodu
- zna instytucje kształcące
- potrafi określić szanse zatrudnienia w konkretnym zawodzie

III Dalsze kształcenie i doskonalenie

1. Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego.
2. Podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji w systemie szkolnym i pozaszkolnym.

Uczeń:
- zna rodzaje i typy szkół przygotowujące do wybranego zawodu
- kryteria przyjęć oraz warunki naboru i kształcenia
- przebieg kształcenia i czas trwania nauki
- możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych
- możliwości przekwalifikowania

IV Rynek pracy

1. Lokalny rynek pracy.
2. Prognozy dotyczące zatrudnienia w najbliższych latach - zawody z przyszłością.

Uczeń:
- posiada informacje o funkcjonowaniu rynku pracy
- zna trendy na rynku pracy
- dostrzega szanse zatrudnienia w danym zawodzie
- potrafi napisać życiorys i list motywacyjny

V Źródła informacji zawodowej

1. Rodzina.
2. Szkoła.
3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.
4. Środki masowego przekazu.
5. Centra Informacji i Planowania Kariery.

Uczeń:
- wie, gdzie szukać pomocy w planowaniu własnej ścieżki kariery
- zna adresy lokalnych instytucji

BIBLIOGRAFIA:
Poradnictwo zawodowe w gimnazjum i w szkole średniej: materiały metodyczno - ćwiczeniowe -Warszawa: Fundacja Rozwoju Polityki Społecznej, 2001
Lelińska K.: Orientacja i poradnictwo zawodowe w nowym systemie edukacji; Nowa Edukacja Zawodowa - 2000, nr 2 s. 31 - 34
Pielok C.: Poradnictwo zawodowe jako forma pomocy jednostce w planowaniu kariery zawodowej; Nowa Edukacja Zawodowa - 2001, nr 4 s. 16 - 20
Rachalska W.: Problemy orientacji zawodowej - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987
Szymczak M.: Szkoła wobec zmian na rynku pracy; Edukacja i dialog -

 

Opracowanie: Anna Szumska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10603


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.