AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marlena Nibisz
Historia, Referaty

Referat - "Europa to więcej niż myślisz" - refleksje o europejskim wymiarze nauczania

- n +

"Europa to więcej niż myślisz" -refleksje o europejskim wymiarze nauczania

Promowanie europejskiego wymiaru nauczania to zadanie szczególnie aktualne.
Jak uczyć o Europie by uczniowie stali się Europejczykami?

Debata nad rolą edukacji w kształtowaniu Europy ożywiła się na dobre po podpisaniu traktatu z Maastricht. Pojawiły się wówczas edukacyjne programy i akcje Rady Europy, w końcu podjęto dyskusję nad europejskim wymiarem nauczania.

W podręczniku "Teaching abort Europe" - M. Shennan odnajdujemy trzy podejścia do nauczania kwestii europejskich:
-nauczanie o Europie
(dostarczenie podstawowej wiedzy na temat Europy,
z uwzględnieniem perspektywy globalnej i lokalnej)
-nauczanie w Europie
(kształtowanie podstawowych umiejętności potrzebnych młodym Europejczykom)
-nauczanie dla Europy
(przygotowanie młodych ludzi do życia w jednoczącej się Europie, do stałych kontaktów i wspólnej pracy z innymi Europejczykami)

Wskazane zostały również trzy główne obszary tematyczne związane z nauczaniem europejskim -czas(historia), przestrzeń i kultura. Efektem owego nauczania powinny być -nabyte umiejętności, postawy i wiedza.
Konieczne staje się kształtowanie w/w kompetencji wśród nauczycieli.
Bo jak pisał w 1970 roku Rougemont w "Liście otwartym do Europejczyków":

"Nie będzie Europy jeśli nie będzie Europejczyków. Ale co ukształtuje Europejczyków, jeśli nie wychowanie? Twierdząc, że wszystko zależy od wychowania ,twierdzimy, że wszystko zależy od wychowawców od formacji, jaką otrzymują. O przyszłości zjednoczonej Europy decydują szkoły przygotowujące nauczycieli."


Podczas sympozjum Rady Europy w Bernie ustanowiono tzw. kompetencje berneńskie, które prezentowały kluczowe kompetencje europejskie, jakimi powinni dysponować absolwenci średnich szkół w Europie.

W wyniku dalszych modyfikacji Unia Europejska ustaliła w 2000 roku listę kompetencji niezbędnych w społeczeństwie wiedzy, którą tworzą:
-zdolność porozumiewania się w języku ojczystym
-znajomość języków obcych
-umiejętność liczenia
-podstawowe umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych w technologii
-posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
-umiejętność uczenia się
-kompetencje interpersonalne i obywatelskie
-zmysł przedsiębiorczości
-świadomość kulturowa

Kompetencje "europejskie" muszą mieć podbudowę w wartościach, z których wynikają postawy proeuropejskie.Za fundamentalne należy uznać wartości demokratyczne i obywatelskie, wolność jednostki, prawa człowieka, tolerancję, otwartość, przeciwstawianie się ksenofobii i rasizmowi. Budowanie poczucia obywatelstwa europejskiego nie stoi w sprzeczności z poczuciem tożsamości narodowej. Oba te wymiary doskonale się uzupełniają.

Tożsamość europejska jest uniwersalną postawą łączącą uczniów ze wszystkich państw Europy. Wzbogaca tożsamość narodową i jest tworzona w oparciu o akceptację różnorodności europejskiej, a nie unifikację.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest wiedza europejska czyli podstawowa wiedza przydatna w życiu i pracy, we wspólnej przestrzeni europejskiej.

Najważniejsze obszary wiedzy europejskiej to:
-wiedza o nas w Europie
(w tym wiedza o miejscu naszego kraju w Europie, w związkach z innymi państwami europejskimi w przeszłości i obecnie, o naszych prawach i zobowiązaniach jako obywateli Unii Europejskiej)
-wiedza o Europie (w tym poznanie historii kontynentu, jego różnorodności kulturowej, wiedza o naszych partnerach w Europie, zwłaszcza o sąsiadach, wiedza o naszych stosunkach z innymi krajami w przeszłości i obecnie)
-wiedza o procesie integracji europejskiej (w tym wiedza o idei integracji europejskiej, znajomość powstawania Unii Europejskiej, znajomość głównych organizacji europejskich, wiedza o procesach współpracy w regionie Europy Środkowej, znajomość koncepcji rozwoju UE)
-wiedza o Unii Europejskiej
(w tym podstawowa znajomość instytucji UE, polityk wspólnotowych, prawa europejskiego, zasad funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego, informacja o programach współpracy edukacyjnej i możliwościach zatrudnienia na obszarze UE)
Szczegółowy zakres wiedzy europejskiej odnaleźć można w Podstawach programowych kształcenia ogólnego.
Dokumenty Unii Europejskiej i Rady Europy wskazują obszary, które powinny być obecne w europejskich szkołach. Są to:
-nauczanie historii Europy
-edukacja międzykulturowa
-edukacja na rzecz społeczeństwa demokratycznego
-nauczanie o prawach człowieka
-nauczanie języków obcych.
Oto ich krótka charakterystyka.

Nauczanie historii Europy

Zadanie niezbędne do wdrożenia europejskiego wymiaru nauczania to nauczanie historii Europy. Należy oderwać się od nauczania o przeszłości jedynie w kontekście narodowym, trzeba uzupełniać go europejskim "(...)Historia jest dziedziną bardzo delikatną, ale i niesłychanie absorbującą. Pomaga nam zrozumieć ,skąd pochodzimy, jakie napięcia odziedziczyliśmy z przeszłości i dlaczego straszą one jeszcze w niektórych rejonach Europy. Pomaga nam rozpoznać, co Europejczyków łączy -ale także stwierdza dobitnie, że o przeszłości zapomnieć nie można.(..)my wszyscy, w miarę naszych skromnych możliwości, powinniśmy stać się historykami, jeżeli mamy zrozumieć naszą burzliwa przeszłość. Po to, aby pracować na rzecz spokojnej przyszłości -bez wojen i cierpienia."
Wniosek: aby budować wspólną przyszłość w Europie, musimy uczyć się wspólnie patrzeć na przeszłość.

Edukacja międzykulturowa
opiera się na akceptacji różnorodności kulturowej.
Edukacja ta ma na celu wzmacnianie demokracji.

Nauczanie o prawach człowieka
to wpajanie praw podstawowych, powszechnych, przyrodzonych jako warunku funkcjonowania demokratycznego państwa.

Nauczanie języków obcych
jest warunkiem niezbędnym i koniecznym dla lepszego wzajemnego rozumienia, dla mobilności Europejczyków, budowy europejskiej przestrzeni edukacyjnej i jednolitego europejskiego rynku pracy.
Istotą europejskiego wymiaru nauczania jest to, że powinien on włączać całą społeczność szkolną.
"Europa" to nie dodatek do dotychczasowej oferty programowej polskiej szkoły. To nauczanie interdyscyplinarne, wieloprzedmiotowe, przenikające poszczególne dziedziny edukacyjne. Zatem nauczyciele wszystkich przedmiotów SA predysponowani do nauczania o Europie, w Europie i dla Europy!

Bibliografia:

Rougemont D.,List otwarty do Europejczyków, Oficyna Wydawnicza Wolumen,Warszawa1995
Polska w Radzie Europy.10 lat członkostwa. Wybrane zagadnienia, Ośrodek Informacji Rady Europy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002
Historia Europy, WSiP, Warszawa 1995


 

Opracowanie: Marlena Nibisz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2085


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.