Katalog

Beata Kowalska, Ilona Szerksznis
WOS, Scenariusze

Scenariusz szkolnego konkursu o Unii Europejskiej

- n +

Scenariusz szkolnego konkursu o Unii Europejskiej

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum i składa się z dwóch etapów:

I etap: Euro-quiz-konkurs wiedzy

II etap: "Podroż po Europie" -konkurs plastyczny


Uwieńczeniem obydwu konkursów jest organizacja w szkole imprezy z okazji "Dnia Europy".

Celem konkursu jest:
- propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej,
- poznanie najważniejszych zadań i funkcji instytucji Unii Europejskiej,
- rozwijanie kreatywności, wyobraźni
- ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie.

Etap I
Praca pisemna w grupach 3-osobowych, uczniowie wspólnie rozwiązują test wiedzy na temat UE. Test składa się z pytań otwartych, pytań zamkniętych oraz ćwiczeń do wykonania z wykorzystaniem mapy Europy. Zabronione są konsultacje miedzy poszczególnymi klasami. Test, klucz z prawidłowymi odpowiedziami oraz punktacja stanowi załącznik nr 1. Regulamin konkursu: załącznik nr 2.

Etap II
Uczniowie w zespołach klasowych przygotowują jedną makietę oraz jedną widokówkę najciekawszego miejsca w Europie, spośród państw członkowskich UE. Czas przeznaczony na przygotowanie prac wynosi dwa tygodnie. Prace oceniane będą przez komisję złożoną z: nauczyciela plastyki, organizatorów, przedstawiciela samorządu szkolnego.
Kryteria oceny prac to:
- oryginalność pomysłu,
- ciekawa technika wykonania,
- estetyka pracy,
- wkład pracy
- czytelne wyeksponowanie atrakcyjności przedstawionych miejsc

Impreza szkolna "Dzień Europy"

Uroczystość szkolna, poświęcona obchodom "Dni Europy", podczas której zostaną zaprezentowane prace wykonane przez uczniów w konkursie plastycznym.

Zarys przedstawienia

Dwóch reporterów z Polski odwiedza wybrane państwa europejskie: Niemcy, Francję, Anglię, Włochy i Grecję

Niemcy

Wizyta w Teatrze, obserwacja pokazu mody największych kreatorów. Wywiad w języku niemieckim z projektantami. Pokaz zakończony występem wokalistki niemieckiej.

Francja

Finał konkursu "Idol", reporterzy zasiadają w jury razem za znanymi postaciami sceny francuskiej. Występ trzech finalistów, wręczenie nagród, piosenka finałowa.

Wielka Brytania

Sztuka teatralna, fragmenty "Romea i Julii" W. Szekspira z udziałem króla i królowej Anglii. Sztuka wystawiana w języku angielskim. Na zakończenie wywiad z królowa na temat planowanej wizyty w Polsce.

Włochy

Wizyta w restauracji Paulo Kotza (artysta wylansowany w programie telewizyjnym "Europa da się lubić"). Prezentacja kuchni włoskiej, przepis na spaghetti.

Grecja

Pobyt reporterów o charakterze turystycznym. W scenerii greckiej plaży, turyści obserwują występ zespołu tanecznego (taniec "Greka Zorby")

Polska

Na zakończenie wszystkich artystów zapraszamy na występ kabaretu do "Piwnicy pod Baranami"

Pytania i klucz odpowiedzi do konkursu "Euro-quiz"

1.W którym roku przyznana została pomoc ekonomiczna dla Polski i Węgier z programu PHARE?
2.Wymień symbole Unii i opisz je.
3.Jaka instytucja zajmuje się uzgodnieniami dotyczącymi współpracy krajów Unii w poszczególnych dziedzinach (np. rolnictwo, ochrona środowiska)?
4.Co zawiera Europejska Karta Socjalna?
5.Gdzie mieści się siedziba Trybunału Sprawiedliwości?
6.Jaką nazwę nosi program edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej?
7.Co obejmuje program PHARE?
8.Jakie prawa mają obywatele państw członkowskich?
9.W jakim mieście został podpisany Traktat Akcesyjny między Polską a UE?
10. Jaki kraj opowiedział się w 1994 przeciw wejściu do UE?
11.Które państwa weszły do UE w ramach "pierwszego i drugiego rozszerzenia"?
12.Wymień państwa, które podpisały Traktat Paryski.
13.Jakie są najważniejsze zadania Rady Europejskiej?
14.Wymień państwa, które przystąpiły do UE po referendum 1994r.
15.Co było najpierw PLAN SCHUMANA czy TRAKTAT MAASTRICHT?


Klucz odpowiedzi:

1. 1989
2. Flaga (12 pięcioramiennych gwiazd na granatowym tle), hymn (IX Symfonia Ludwika van Bethowena "Oda do radości"), euro (waluta)
3. Rada Unii Europejskiej
4. Zasady gwarantujące prawa pracownicze
5. Luksemburg
6. Comenius/Socrates
7. Pomoc dla wszystkich państw ubiegających się o wejście do UE
8. Np.-poruszania i przebywania na terenie państw członkowskich bez okazywania paszportu, -odwoływania się do europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich,
9. Ateny
10. Norwegia
11. Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Grecja
12. Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg
13. Ogólne kierunki polityki UE
14. Austria, Szwecja, Finlandia
15. 1.Plan Schumana 2.Traktat Maastricht


Regulamin Szkolnego Konkursu
"Euro-quiz".


1. Celem konkursu jest: propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej,
- poznanie najważniejszych zadań i funkcji instytucji Unii Europejskiej,
- rozszerzenie wiedzy na temat państw członkowskich UE
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności wśród uczniów
- ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I, II, III gimnazjum. Prawo uczestnictwa w konkursie ma po trzech uczniów z danej klasy, tworzą oni drużynę trzyosobową. Drużyna musi być złożona z uczniów o zróżnicowanych umiejętnościach dydaktycznych, drużynę zgłasza wychowawca.

3.Prawo uczestnictwa w konkursie wiedzy teoretycznej ma po trzech uczniów z danej klasy, tworzą oni drużynę trzyosobową. Drużynę zgłasza wychowawca.

4.Konkurs ma charakter pisemny, drużyny pracują razem, wypełniając wspólnie jeden arkusz odpowiedzi. Pytania dotyczą podstawowej wiedzy z zakresu UE i państw członkowskich.

5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji drużyn w przypadku nieuczciwego współzawodnictwa.

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego "Podróż po Europie"

1. Celem konkursu jest:
- rozszerzanie wiedzy na temat państw Unii Europejskiej,
- znane i ciekawe miejsca państw UE, które warto zobaczyć
- poznawanie historii tych miejsc, ich tradycji
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności wśród uczniów
- rozwijanie zdolności artystycznych
- ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I, II, III gimnazjum, jest to praca zespołowa.

3. Zadanie konkursowe polegać będzie na przygotowaniu ciekawej ekspozycji, makiety, wystawy oraz widokówki najciekawszego miejsca Europy, które warto zobaczyć (wyeksponowanie walorów turystycznych). W zadaniu bierze udział cały zespół klasowy.

4. Prace oceniane będą przez komisję złożoną z: nauczyciela plastyki, organizatorów, przedstawiciela samorządu szkolnego.

5. Kryteria oceny prac:
- oryginalność pomysłu,
- ciekawa technika wykonania,
- estetyka pracy,
- wkład pracy
- czytelne wyeksponowanie atrakcyjności przedstawionych miejsc

 

Opracowanie: Beata Kowalska, Ilona Szerksznis

Wyświetleń: 4400


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.