Katalog

Renata Kwiecień
Religia, Sprawdziany i testy

Testy sprawdzające z religii

- n +

Testy sprawdzające z religii

- Test sprawdzający dla klasy 4
do podręcznika "Umiłowani w Jezusie Chrystusie"
pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
z rozdziału "Bóg jest zawsze wierny swojemu przymierzu".


Imię i nazwisko............................................................................... kl. 4


1. Jakie plagi zesłał Bóg na Egipt?

-............................................
-............................................
-............................................
-............................................
-............................................
-............................................
-............................................
-............................................
-............................................
-............................................

2. Co oznacza słowo "pascha"?

.......................................................................... ..........................................................................

3. Napisz, jakie znasz symbole chrztu świętego?
-........................................................
-........................................................
-........................................................

4. Uzupełnij zdania:
Pierwsze trzy przykazania dotyczą.....................................................................
...............................................................................................................
Następne mówią o........................................................................................
...............................................................................................................

5. Napisz, jak Mojżesz nazwał mannę..................................................................
...............................................................................................................

6. Dokończ zdania:
Manna była zapowiedzią.................................................................................
Manna była pokarmem w drodze do....................................................................
Eucharystia jest pokarmem chrześcijan drodze do.....................................................

Część Mszy świętej, w której przyjmujemy Pana Jezusa pod postacią chleba to .................
................................................

7. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Podczas wędrówki przez pustynię, która trwała 40 lat, Izraelitom brakowało wody. Wówczas Mojżesz i Baron:
a. postanowili wrócić do najbliższej oazy,
b. modlili się i prosili boga o pomoc.

8. Ułóż zdania z rozsypani wyrazowej i zapisz je.

I. drzewie, na, uratowania, Był, podwyższony, Izraelitów., dla
II. spojrzał, zawieszonego, zostawał, na, węża, Kto, miedzianego, przy, drzewie, życiu., na
III. drzewie, krzyża, na, zbawienia, ludzi., dla, wszystkich, podwyższony, Był
IV. łączy, wiarę, ukrzyżowanym, się, Chrystusem, otrzyma, z, wieczne., Kto, życie, przez
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

9. Dokończ zdanie.

Oddajemy cześć krzyżowi, gdy:

-.......................................................
-.......................................................
-.......................................................

10. Uzupełnij zdania.

Księga Boga i człowieka to..........................................................................
Celebruje Mszę świętą................................................................................
Głową Kościoła jest...................................................................................
Dali nam życie.........................................................................................
Rozmowa z Bogiem to................................................................................
Głos Boży to...........................................................................................11. Jakimi cechami odznaczał się Dawid?
............................................................................................................
............................................................................................................

12. Dokończ zdania.

Psalmy są to.............................................................................................
Psalmy znajdują się w.................................................................................
Za autora psalmów uznaje się........................................................................

13. Wypisz nazwy, jakie odnoszą się do Pana Jezusa jako Króla, Kapłana i Proroka.

-........................................
-........................................
-........................................
-........................................

DATA.............................................................................................
OCENA.........................................................................................
PODPIS RODZICÓW............................................................

- Test sprawdzający dla klasy 6
do podręcznika "Uświęceni w Duchu Świętym"
pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
z rozdziału " Misja kościoła w świecie - odpowiedzialne dziedzictwo".

Imię i nazwisko............................................................................................................... kl. 6

1. Co to jest misja?
.................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ................................................

2. Wypełniamy nakaz misyjny, gdy:
-...................................................................................
-...................................................................................
-...................................................................................
-...................................................................................
-...................................................................................
-...................................................................................
-...................................................................................


3. Co oznacza słowo "apostoł"?
......................................................................................................................................................

4. Wyjaśnij pojęcia:
KOLEGIUM APOSTOLSKIE -..................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
KOLEGIUM BISKUPIE -...........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

5. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Co to jest prymat?
a. najwyższa władza w diecezji,
b. zarządzanie parafią,
c. najwyższa władza w Kościele.

6. Jakie prawa i obowiązki przekazał Jezus Apostołom i ich następcom?
KAPŁANI:
-...................................................................................
-...................................................................................
-...................................................................................
-...................................................................................
-...................................................................................
-...................................................................................
-...................................................................................


7. Życiem zakonnym nazywamy
........................................................................
........................................................................
........................................................................

8. Czym życie zakonne różni się od życia świeckiego?
-...................................................................................
-...................................................................................
-...................................................................................
-...................................................................................
-...................................................................................

9. Wymień kilka znanych ci zakonów żeńskich i męskich.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

10. Czym jest świętość, co jest jej istotą?
-.............................................................................................
-.............................................................................................
-.............................................................................................
-.............................................................................................
-.............................................................................................
-.............................................................................................
-.............................................................................................

11. Jakie dzieła i czyny podejmował Jezus?
-.............................................................................................
-.............................................................................................
-.............................................................................................
-.............................................................................................


12. Wypisz zadania świeckich w kościele.
-.............................................................................................
-.............................................................................................
-.............................................................................................
-.............................................................................................
-.............................................................................................

13. Jakie są zadania świeckich na ziemi?
-.............................................................................................
-.............................................................................................
-.............................................................................................
-
14. Co jest obowiązkiem chrześcijanina?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

15. Czemu powinien służyć czas wolny?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................


DATA..............................
OCENA................................................................................
PODPIS RODZICÓW.......................................................... 

Opracowanie: Renata Kwiecień

Wyświetleń: 18530


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.