Katalog

Halina Maślanka
Edukacja czytelnicza, Scenariusze

Pasowanie na czytelnika - scenariusz uroczystości

- n +

W bibliotece szkolnej, wśród książek i czasopism - scenariusz zajęć w klasie I

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

1. Temat: W bibliotece szkolnej, wśród książek i czasopism.

2. Cel ogólny zajęć:

3. zapoznanie uczniów z biblioteka szkolną, wdrażanie do właściwego zachowania się w bibliotece, wdrażanie do prawidłowego obchodzenia się z książką

4. Cele operacyjne: uczeń potrafi

a) samodzielnie trafić do biblioteki
b) nazywać i wskazywać zasadnicze części biblioteki: wypożyczalnia, czytelnia
c) wypowiedzieć najważniejsze zasady zachowania się w bibliotece oraz obchodzenia się z książką
d) dokonać samodzielnego wypożyczenia książki

uczeń wie:
a) co to jest biblioteka, wypożyczalnia i czytelnia
b) gdzie znajdują się książki dla klasy pierwszej
c) jak prawidłowo wypożyczać książki

5. Metody pracy: pogadanka, el. met. poszukującej, zabawy dydaktyczne - inscenizacja
6. Środki dydaktyczne:
dyplomy, zakładki, teksty piosenek, prośby książki, deklaracja dla rodziców, stroje i dekoracje,

7. Przebieg zajęć:

A) Uroczyste powitanie dzieci w bibliotece, przedstawienie się bibliotekarza, podanie godzin pracy biblioteki szkolnej
B) Oprowadzenie dzieci po bibliotece, krótka dyskusja na temat: Czym jest biblioteka, co można w niej robić, uczniowie na podstawie odpowiedzi dochodzą do wniosku, iż biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni, wskazują te miejsca
C) Prezentacja regałów z książkami dla klas pierwszych, omówienie zasad wypożyczania, uczniowie mają wolny dostęp do półek, zwrócenie uwagi na kartę książki porównanie jej do legitymacji, którą mają dzieci, omówienie tego co znajduje się na karcie książki - autor, tytuł, kim jest autor? osoba, która napisała książkę, wskazywanie autorów, odczytywanie kart książek

D) Zaproszenie uczniów do wspólnej zabawy, którą przygotował aktyw biblioteczny
Uczniowie przechodzą do świetlicy szkolnej, gdzie odbędzie się inscenizacja wraz z pasowaniem na czytelnika

INSCENIZACJA

1. Wiersz:


My drogie dzieci też mamy problemy
Których rozwiązać dziś nie umiemy.
Jak zwiedzać świat, gdy pieniędzy brak?
Jak upiec ciasto, by nie wyszedł zakalec?
Jak opatrunek założyć na palec?
Jak się zachować, by się podobać?
Jakie wiersze piszą poeci dla małych dzieci?
Jakie "ó", "rz", "ż" i "ch" w dyktandzie piątkę nam da?

Takie i inne pytania mamy,
A odpowiedzi ciągle nie znamy.
Kto nam pomoże?
Kto nam podpowie?
Czy każde nasze pytanie znajdzie dziś rozwiązanie?

Książka w życiu pomaga,
Z książki płynie odwaga,
Weźcie książki do ręki,
Zginą wasze udręki.
Książka wszystkich pocieszy,
Książka wszystkim podpowie
Jak rozwiązać problemy i mądrości mieć w głowie.

2. Czerwony Kapturek (wychodzi zza regałów)
Dzień dobry dzieci, witam Was! Już na teatrzyk nadszedł czas.
(przybiega Kot w Butach)

Czerwony Kapturek
(do Kota w Butach)
Kocie gdzie ty byłeś? Znowu dzisiaj się spóźniłeś.

Kot w Butach

Oj! spóźniłem się dlatego, bo spotkałem Pytalskiego,
Który mnie o wszystko pytał, jakby nigdy nic nie czytał.

Czerwony Kapturek

Kocie opowiedz nam o tym Pytalskim.

Kot w Butach

Posłuchajcie:
Na ulicy Trybunalskiej mieszka sobie Staś Pytalski,
Co, gdy tylko się obudzi pytaniami dręczy ludzi:
W którym miejscu, co i ile, czy już teraz, czy za chwilę
Gdzie i kiedy, jak, dlaczego, skąd, którędy...


Czerwony Kapturek
Dość kolego!

Kot w Butach

Lecz tych pytań, mogę przysiąc jest gdzieś z pięćset, albo tysiąc.
Kto podpowie, kto pomoże?

Czerwony Kapturek

Może Wy dzieci pomożecie i powiecie, co trzeba robić, aby dużo wiedzieć?
Dzieci odpowiadają

Kot w Butach

Idąc do Was spotkałem jeszcze kogoś. Posłuchajcie i spróbujcie odgadnąć o kogo chodzi?
Uczniowie przedstawiają wiersze:
1. "Entliczek - Pentliczek"
2. "Kłamczucha"
3. "Żuk"

Kot w Butach

Dzieci spróbujcie odgadnąć o kim była mowa:
O! Zobaczcie kto do nas przyszedł
(wchodzi Książka)
Czy możesz się Książko przedstawić dzieciom?

Książka

"Jestem książka z dużej szafy.
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
Więc mnie ciągle ktoś pożycza,
Lecz nie cieszy mnie ta sława.

Papier miałam bielusieńki,
Ślady na nim Florka ręki!
Pozaginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi!

Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
Trzymał mnie aż trzy tygodnie.
Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatce.

Anka, Władka siostra mała,
Ta mi kartki dwie wyrwała!

Cóż mi z tego, żem ciekawa,
Dłużej żyć tak nie potrafię!
Nie będziecie mnie szanować
To się na klucz zamknę w szafie..!"

"Skarga książki"

Kot w Butach

Nasze dzieci bardzo Cię kochają
I już wiele książek znają.

Książka

W takim razie może ktoś zechce przypomnieć, jak należy obchodzić się z książką?

Dzieci formułują zasady poprawnego obchodzenia się z książką
Książka wręcza przewodniczącym klas pierwszych Prośby Książki

Książka

Cieszę się, że tak pięknie odpowiadacie i myślę, że mogę spokojnie przyjąć Was w poczet
czytelników naszej szkolnej biblioteki.

Kot w Butach

Uwaga! Uwaga!
Proszę wszystkich o powstanie odbędzie się pasowanie!

Książka

Podnieście w górę dwa palce i powtarzajcie za mną;

My, uczniowie pierwszej klasy
Tobie Książko przyrzekamy, że szanować Cię będziemy,
Krzywdy zrobić ci nie damy!
Przyrzekamy!!

Książka podchodzi do każdego ucznia i uderzając go w ramię zakładką powtarza słowa:

Pasuję Cię na rycerza książki.

Kot w butach wręcza dyplomy i zakładki oraz teksty piosenki o książce.

Kot w butach

Na zakończenie chcielibyśmy nauczyć Was piosenki o książce
Wszyscy wspólnie śpiewają piosenkę

Teraz z Wami się żegnamy i do wypożyczania książek zapraszamy.

Uczniowie wychodzą na środek i kłaniają się.


Bibliotekarz dziękuje uczniom aktywu za przygotowanie inscenizacji.

Prosi o wystąpienie przewodniczących klas pierwszych i wręcza im dyplomy klasowe, które wisząc w klasie, będą przypominać uczniom o czytaniu książek i przestrzeganiu regulaminu.

Kierownik świetlicy częstuje uczniów klasy pierwszej słodyczami.

Na zakończenie bibliotekarz dziękuje za przybycie wszystkim zaproszonym gościom.

Uczniowie klas pierwszych przechodzą do biblioteki, aby wypożyczyć książki.

Relacja z przebiegu uroczystości

PASOWANIA na CZYTELNIKA


Uroczystość Pasowania na Czytelnika odbyła się 30 marca 2004 r. w świetlicy szkolnej.

Były to zajęcia otwarte, na które przybyli zaproszeni goście w osobach:
dyrektor szkoły mgr M. Rowińska, pani L. Flegel oraz jako przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego, jak również członkowie Grona Pedagogicznego.Na uroczystość przybyła pani G. Seidel bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich, która wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy.


Honorowymi gośćmi byli uczniowie klasy pierwszej, którzy składali przyrzeczenie. Wspierali ich koledzy i koleżanki z klasy II i III.

Aktyw biblioteczny, uczniowie klasy IVa,Vb oraz VIa przygotowali ciekawą inscenizację, która była wprowadzeniem do części zasadniczej, czyli Pasowania pierwszaków na Czytelnika. Bardzo ważną rolę odegrały przygotowane przez uczniów stroje i rekwizyty dla poszczególnych postaci, które urozmaiciły występy oraz rozwijały wyobraźnię dzieci. Uczniowie klasy pierwszej nie byli tylko biernymi widzami, ale poprzez zadawanie im pytań przez prowadzących, mogli aktywnie uczestniczyć w przedstawieniu. Bardzo chętnie odpowiadali na pytania np. związane z bohaterami bajek czy z poszanowaniem książki. Nie kryli również radości otrzymując pamiątkowe dyplomy, zakładki, największa radość sprawił im słodki upominek.

Nawiązany został również kontakt z rodzicami, gdyż uczniowie otrzymali list, który mieli przekazać rodzicom.

H. Maślanka

LIST BIBLIOTEKARZA DO RODZICÓW


Drodzy Rodzice Uczniów Klas Pierwszych

Państwa dziecko jest już czytelnikiem! Może samodzielnie korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej. W naszej bibliotece jest wolny dostęp do półek. Oznacza to, że dzieci już od pierwszej klasy przychodzą do biblioteki i samodzielnie wybierają książki do czytania. Sprawia im to dużą frajdę i czują się traktowane na równi ze starszymi kolegami, Mogą przy tym zawsze liczyć na pomoc bibliotekarza.

Prosimy Państwa o zachęcanie dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej. Proszę zwrócić uwagę, czy dziecko oddaje książki dopiero po ich przeczytaniu. Nieważne, czy będzie to po dwóch dniach, czy po dwóch tygodniach. Chcemy zapobiec niepożądanemu zjawisku, gdy dzieci wypożyczają dla samego wypożyczania "kto więcej" i zwracają książkę nie zajrzawszy do niej. Jest to zły nawyk, który nie uczy dziecka prawidłowego kontaktu z książką. Chcielibyśmy uświadomić Państwu, że czytanie obok liczenia i pisania jest jedną z najważniejszych umiejętności. Zachęcamy Państwa do czytania razem z dzieckiem. Prosimy stopniowo wciągać dziecko do czytania. Niech na początku dziecko czyta tylko tytuły wierszyków, rozdziałów. Później może to być cała linijka lub zdanie, aż dojdą Państwo do całej strony. Nawet nie zauważą Państwo, jak dziecko z dnia na dzień będzie chętniej i lepiej czytało.

Liczymy na Państwa współpracę z biblioteką szkolna, życzymy cierpliwości, wytrwałości i przyjemności we wspólnym czytaniu.
 

Opracowanie: Halina Maślanka

Wyświetleń: 23187


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.