AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Bernadetta Długoborska
Wychowanie do życia w rodzinie, Scenariusze

Scenariusz lekcji wychowania do życia w rodzinie w klasie V - "W kręgu kolegów i koleżanek"

- n +

W kręgu kolegów i koleżanek

Scenariusz lekcji wychowania do życia w rodzinie w klasie V

Cel główny:
- kształtowanie właściwych relacji między kolegami, koleżankami;

Cele szczegółowe:
- uwrażliwienie na potrzeby kolegi, koleżanki;
- kształtowanie pozytywnych cech osobowości;
- rozładowywanie w sposób taktowny napięć pojawiających się między kolegami;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny;
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Metody: pogadanka, analiza tekstu, obejrzenie filmu wideo, wykonanie komiksu, runda niedokończonych zdań.

Formy pracy: praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne: film wideo pt. "Nie jestem sam", "Victor Junior" - wrzesień 2005r., kartki z bloku A3, mazaki.

Typ zajęć: poświęcone opracowaniu nowego materiału.

Czas trwania: 45 minut.

Przebieg zajęć:
I. Faza wprowadzająca:
1. Czynności organizacyjno - porządkowe (nauczyciel sprawdza obecność oraz dzieli klasę na 5 grup; każdy zespół wybiera lidera, sekretarza, sprawozdawcę i obserwatora).
2. Nawiązanie i wprowadzenie do tematu zajęć.
3. Zapoznanie uczniów z celami zajęć.
4. Zapisanie tematu lekcji na tablicy.
II. Faza realizacyjna:
1. Pogadanka wstępna.
2. Opracowanie nowego materiału:
- Obejrzenie fragmentu filmu pt. "Nie jestem sam". Uczniowie zwracają uwagę na relacje między kolegami.
- Praca w grupach:
Na podstawie filmu i własnych doświadczeń uczniowie wypisują po 4 cechy kolegi i "antykolegi".
Sprawozdawcy poszczególnych grup prezentują cechy kolegi i "antykolegi".
- Nauczyciel wyjaśnia, że zdarzają się sytuacje, iż między kolegami dochodzi do konfliktów i nieporozumień. Ważne jest umiejętne ich rozwiązanie.
- Nauczyciel zadaje pytanie:
Co może być podłożem konfliktu?
- Nauczyciel czyta list napisany przez czytelniczkę do redakcji "Victora Juniora" (załącznik nr 1). Uczniowie podają propozycje rozwiązania problemu. Następnie nauczyciel czyta radę jaką proponuje czytelniczce pedagog pani Ewa Nowak (załącznik nr 1).
- Uczniowie w parach przygotowują scenkę na temat "Upadek kolegi". Uwzględniają zachowanie się kolegi i "antykolegi".
Chętni uczniowie odgrywają scenkę.
- Uczniowie stoją w kręgu:
Runda niedokończonych zdań - "Lubię, gdy...".

III. Faza podsumowująca:
1. Uczniowie w grupach wykonują komiks na temat: "Mój kolega".
Sprawozdawcy z poszczególnych grup prezentują wykonane komiksy.
2. Ewaluacja. (załącznik nr 2).

Literatura:
1. T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk - "Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V - VI szkoły podstawowej". Wydawnictwo Rubikon. Kraków 1999r. Program dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN. Numer dopuszczenia DKW - 4014 - 235A/99
2. "Victor Junior" - wrzesień 2005r.

Załącznik nr 1.
(List do redakcji "Victor Junior" - wrzesień 2005r.)
"Mam dwanaście lat i zaczynam klasę szóstą. W czasie wakacji pokłóciłam się z koleżankami. Chciałam się pogodzić, ale powiedziały, że to już koniec. Moja mama (ona jest pedagogiem) powiedziała, żebym się tym nie przejmowała, ale ja tak bardzo się boję, że będę w szkole samotna. Płakać mi się chce, gdy o tym myślę, bo poza nimi w szkole z nikim się nie przyjaźnię. Co mam robić?
Samotna"

Odpowiedź P. Ewy Nowak:
"Chyba czas zmienić koleżanki. Nie chcą się z Tobą przyjaźnić? Nie wpraszaj się do ich przyjaźni. Trudno. Trzeba poszukać czegoś nowego. Jesteś samotna i z nikim się w klasie nie przyjaźnisz, bo byłaś zajęta tylko tymi dziewczynkami. Zakończ etap przyjaźni z nimi, a od razu zobaczysz, że w klasie jest dużo fajnych osób. Gdy się kogoś kurczowo trzymamy, nie umiemy zobaczyć innych. A oni przecież są. Zobaczysz, jak szybko znajdą się fajne osoby. Tylko nie popełniaj błędu i nie koncentruj się wyłącznie na jednej osobie czy dwóch osobach. Bądź otwarta na wszystkich".

Załącznik nr 2.
(Każdy uczeń otrzymuje po trzy "buźki", które odzwierciedlają jego stosunek do przeprowadzonych zajęć. Uczniowie wybierają jedną z nich i wrzucają do pudełka ustawionego na biurku nauczyciela).
Lekcja bardzo mi się podobała. Lekcja podobała mi się. Lekcja nie podobała mi się.
 

Opracowanie: Bernadetta Długoborska

Wyświetleń: 7719


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.