Katalog

Danuta Zięba, Ewa Borawska
Zajęcia zintegrowane, Konkursy

Międzyszkolny turniej interdyscyplinarny "Z ekologią za pan brat" dla klas I-III

- n +

Międzyszkolny turniej interdyscyplinarny "Z ekologią za pan brat"

DLA KLAS I-III

Cel ogólny: Rozwijanie wśród uczniów świadomości ekologicznej i aktywnej
postawy wobec ochrony przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń:
- zna nazwy kwiatów będących pod ochroną
- rozumie potrzebę dbania o nasz wspólny dom- Ziemię
- rozumie potrzebę ochrony lasu
- rozumie konieczność oszczędzania wody
- rozumie potrzebę czynnego wypoczynku.
Miejsce turnieju: sala gimnastyczna lub boisko szkolne

Potrzebne materiały: stoliki dla drużyn, arkusze papieru, gazety, klej, nożyczki, kredki, chorągiewki, skakanki, woreczki, rowery, hulajnogi.

W turnieju biorą udział 6 osobowe drużyny wytypowane z klas I-III. Każda drużyna podzielona jest na 2 osobowe zespoły:
Zespół 1- Plastycy
Zespól 2- Sprawni Ekolodzy
Zespół 3- Mądre Głowy


PRZEBIEG TURNIEJU
1. Przywitanie drużyn i zebranych gości piosenką "Zdecydujmy my!"
2. Zapoznanie z regulaminem turnieju.
3. Powołanie składu JURY.
4. Przydział zadań poszczególnym zespołom.

Zespół 1 PLASTYCY (zawodnicy zgromadzeni przy 3 stolikach)
Zadanie: Zawodnicy muszą wykonać plakat o tematyce ekologicznej pt.: "Ratujmy naszą planetę". Pracują od początku rozgrywania turnieju do zakończenia konkurencji.

Zespół 2 SPRAWNI EKOLODZY (zawodnicy tych zespołów muszą jak najszybciej dostarczyć zadania do wykonania dla MĄDRYCH GŁÓW)Konkurencja nr 1
Zawodnicy tworzą zaprzęgi z użyciem skakanek i dostarczają w kopertach krzyżówki do rozwiązania zespołom. Po rozwiązaniu "odwożą" je w ten sam sposób do odpowiedniego Jurora.

Konkurencja nr 2

Zawodnik jedzie na rowerze slalomem, między chorągiewkami i dostarcza kolejne zadanie. Po rozwiązaniu zadania odwozi je do Jurora.

Konkurencja nr 3

Zawodnik jedzie z przygotowanym zadaniem na hulajnodze. Po wykonaniu zadania przez zawodnik dostarcza je członkowi Jury.

Konkurencja nr 4

Zawodnik idzie slalomem z woreczkiem na głowie, niosąc następne zadanie. W ten sam sposób dostarcza wykonane zadanie do Jury.

Konkurencja nr 5

Zawodnik skacze na jednej nodze w kierunku Zespołu 3 niosąc przygotowanie zadanie. Powrót biegiem w stronę Jury z wykonanym zadaniem.

Uwaga!
Zawodnicy w konkurencjach sportowych zmieniają się.

Zespół 3 MĄDRE GŁOWY

Zadanie nr1

Rozwiązanie krzyżówki. Prawidłowo wpisane hasła utworzą rozwiązanie.
Hasła:
3.Grzeczne dzieci wrzucają do niego śmieci
4.............. Bambino użyjesz, gdy się myjesz
2. Chodzi wspak, bo to.............
10. W lesie odpowiada, gdy ktoś gada
5. Trąbalski Zapominalski
9. Ta kolczasta roślina doniczki się trzyma
6. Zwierzę z bajek, co babcię udaje
1.Płatki jak piórka wysypała chmurka
7. Zjadł kiełbasę tacie czworonożny przyjaciel
8. Kapie woda z nieba, pod parasol skryć się trzebaZadanie nr 2

Zawodnicy odgadują nazwy zwierząt ukryte w zdaniach.

1. Sąsiedzi Karoliny hałasują. (dzik)
2. Ela ma nową żółtą bluzkę. (wąż)
3. Deszcz uratował dom przed pożarem. (szczur)
4. Król i królowa urządzają bal. (królik)

Zadanie nr3

Zadanie polega na ułożeniu z wybranych sylab nazwy rośliny chronionej.

1. sa- necz- ka- san- ki
2. nek- pier- bel- kup- wios-
3. kra- kro- kre- kus-
4. brzu- za- lec- wi- dły-
5. śnieg- róg- prze- tło- bi-

Zadanie nr 4

Zadanie polega na skreśleniu jednego zdania spośród dwóch, które świadczy o niewłaściwym zachowaniu.

Wyrzucam śmieci gdzie popadnie, by wokoło było ładnie.
Wrzucam do kosza śmieci, bo tak robią grzeczne dzieci.

Nie zrywam roślin chronionych, chcę być wśród ludzi ceniony.
Wydeptuję w trawniku drogi, bo tak chcą moje nogi.

Zbieram makulaturę, bo taką mam naturę.
Zrywam z drzew gałęzie, za dużo ich wszędzie.

Hałasuję w lesie, lubię gdy się echo niesie.
Dokarmiam ptaki i zwierzęta, stąd moja mina uśmiechnięta.

Oszczędzam wodę sam, przy myciu zębów zakręcam kran.
Myję zęby pod strumieniem wody bieżącej, żeby były lśniące.

Zadanie nr 5

Uzupełnianie zdań właściwym wyrazem.

1. Oszczędzam........................, żeby nikomu jej nie zabrakło. (pieniądze, wodę)
2. Zbieram.............................., by oszczędzić lasy. (znaczki, makulaturę)
3. Segreguję............................, aby powtórnie zostały wykorzystane. (książki, śmieci)
4. Szanuję........................., by mogli korzystać z nich inni. (książki, buty)
5. Nie hałasuję w......................, by nie płoszyć........................ (cyrku, lesie, roślin, zwierząt)

Po zakończeniu ostatniej konkurencji następuje prezentacja prac zespołów PLASTYKÓW, których zadaniem było wykonanie plakatu na temat:
"Ratujmy naszą planetę".

Punktacja:
Za konkurencje sportowe od 3 do 1 punktu (w zależności od liczby drużyn).
I miejsce 3 pkt.
II miejsce 2 pkt.
III miejsce 1 pkt.
Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie przez MĄDRE GŁOWY dodatkowo 1 pkt.
Prace plastyczne ocenia Jury w skali 1 do 4 punktów.

Podsumowanie punktów, które uzyskały drużyny. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 

Opracowanie: mgr Danuta Zięba
mgr Ewa Borawska

Wyświetleń: 1799


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.