Katalog

Edward Ciągło
Informatyka, Różne

Opis zabezpieczenia dysków komputera przed zapisem przez niepożądane osoby.

- n +

Komputer staje się tak powszechny, że coraz więcej ludzi zupełnie nie obeznanych z nim jest zmuszona do rozpoczęcia poznawania środowiska graficznego Windows. Najczęściej te właśnie osoby mogą bardzo łatwo zasiać wiele zamieszania na pulpicie i w konfiguracji środowiska.

Szczególnie dotkliwie odczuwają to opiekujący się szkolnymi pracowniami komputerowymi. Po wielu zajęciach pulpit jest zazwyczaj kompletnie zdemolowany, na dysku znajduje się wiele nowych folderów, a zdarza się też, że czegoś brakuje. Czasem żartowniś zupełnie świadomie robi wiele zamieszania na naszym komputerze.

Innym problemem jest dostęp użytkowników komputera do pewnych danych lub programów na dysku twardym, dyskietce lub CD-Romie. Zazwyczaj w pracowniach szkolnych użytkownik komputera powinien mieć dostęp jedynie do wybranej grupy aplikacji.

To nie jest tylko problem zaufania. W pracowniach szkolnych bardzo często zdarza się, że słabszy uczeń - zamiast zajmować się właściwym zagadnieniem - błądzi po różnych aplikacjach.

Zastanówmy się zatem, w jaki sposób możemy zapobiec tym wszystkim kłopotom i uniknąć pracochłonnego porządkowania pulpitu lub nawet ponownej instalacji.

Możemy na przykład:

Utworzyć kopię dysku i odtwarzać w razie awarii.
Posłużyć się np. freewarowym programem Windows 98 Configurator (http://pl.freewarez.prv.pl/) aby zabezpieczyć dostęp do konfiguracji systemu
Posłużyć się programem Poledit czyli Edytorem założeń systemowych znajdującym się na płycie instalacyjnej Windows w katalogu TOOLS\RESKIT\NETADMIN\POLEDIT. W podanym powyżej miejscu znajdują się też przykładowe pliki założeń.
Pierwszy sposób wymaga dodatkowych programów np. Norton Ghost 2001, musimy też poświęcić kilka minut na odtworzenie systemu, co w przypadku 10 komputerów daje minut kilkadziesiąt oraz nie rozwiązuje problemu dostępu do wybranych aplikacji.

Drugi polecam dla mniej zaawansowanych opiekunów pracowni komputerowych - aby mieć dostęp do zabezpieczonych opcji systemu należy je wyłączyć w programie Windows 98 Configurator. Nie możemy też dać różnych uprawnień użytkownikom.

Dla ambitnych opiekunów polecam napisanie pliku założeń i użycie programu Poledit.

Sposób ten zapewni nam spełnienie wszystkich podanych wyżej warunków.

Jako przykład wyjaśnię w jaki sposób można zabezpieczyć w Moim komputerze dyski, jeżeli chcemy aby użytkownik widział tylko dyskietkę lub CD-Rom.

Na początek kilka informacji: system operacyjny teoretycznie może "zobaczyć" dyski (partycje) oznaczone następującymi literami: ABCDEFGHAJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Jeżeli zapiszemy je od końca i pod każdą literką postawimy 1 lub 0 to otrzymamy liczbę w systemie dwójkowym np.:

ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11111111111111111111111111

gdzie A i B to stacje dyskietek, w systemie binarnym 1 - oznacza dysk niewidoczny 0 - widoczny.

Teraz wystarczy powyższą liczbę (26 jedynek) zapisaną w systemie binarnym zamienić na liczbę sytemu szesnastkowego 3FFFFFF lub dziesiętnego 67108863 np. Kalkulatorem z grupy Akcesoria i wprowadzić jako wartość zmiennej NoDrives, do klucza w rejestrze:

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

aby ukryć wszystkie dyski w Moim komputerze.

Jeżeli chcemy utworzyć plik założeń systemowych to wyglądał by następująco:

CLASS USER

CATEGORY !!UIRestrictions

POLICY !!HideDrives

KEYNAME Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

PART !!HideDrivesOptions DROPDOWNLIST

VALUENAME "NoDrives"

ITEMLIST

NAME !!HideDrives_all VALUE NUMERIC 67108863

NAME !!HideDrives_AB VALUE NUMERIC 67108860

NAME !!HideDrives_ABD VALUE NUMERIC 67108852

NAME !!HideDrives_D VALUE NUMERIC 67108855

NAME !!HideDrives_CD VALUE NUMERIC 67108851

NAME !!HideDrives_H VALUE NUMERIC 67108735

NAME !!HideDrives_DH VALUE NUMERIC 67108727

END ITEMLIST

REQUIRED

END PART

END POLICY

END CATEGORY

[strings]

UIRestrictions= "Ograniczenia interfejsu użytkownika"

HideDrives= "Ukryj literki dysków"

HideDrivesOptions= "Wybierz widzialne dyski:"

HideDrives_all= "Brak dysków w Moim komputerze"

HideDrives_AB= "A:, B: (dyskietki)"

HideDrives_ABD= "A:, B:, D: (dyskietki i CD)"

HideDrives_D= "D:(tylko CD)"

HideDrives_CD= "C:, D: (dyski C: i D:)"

HideDrives_H= "H: (sieciowy H)"

HideDrives_DH= "D:, H:(CD i sieciowy H)"

Powyższy tekst zapisujemy do pliku dyski.adm i wczytujemy w programie poledit a następnie ustawiamy odpowiednie założenia. Tekst ten może być fragmentem większego pliku założeń. W sekcji [strings] znajdują się wyjaśnienia poszczególnych pozycji.

Opracowanie: Edward Ciągło
nauczyciel informatyki
w Zespole Szkół Odzieżowych Nr 1
w Krakowie

Wyświetleń: 1931


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.