Katalog

Barbara Zomer
Matematyka, Ćwiczenia

Rachunek pamięciowy

- n +

Rachunek pamięciowy

W szkole podstawowej kilka minut na początku każdej lekcji poświęcam na trenowanie sprawności rachunkowej uczniów. Wszyscy dobrze zdajemy sobie sprawę z olbrzymiego znaczenia rachunku pamięciowego. Stosujemy rachunek pamięciowy przy początkowym nauczaniu arytmetyki, ale od czasu zaznajomienia uczniów z algorytmami pisemnymi rachunek ten zanika, jakby wskutek przekonania, że zbyteczne jest stosowanie obliczeń pamięciowych wtedy, gdy posiada się już algorytmy pisemne. Zanikanie niekiedy dochodzi do takiego stopnia, że z pamięci ucznia giną nawet te sposoby liczenia pamięciowego, z których niegdyś korzystał.
Jestem przekonana, że to jedyny sposób, aby w dobie kalkulatorów zmusić niektórych uczniów do rachunków pamięciowych, a czas "zmarnowany" na takie ćwiczenia procentuje później.

Zestaw przykładowych ćwiczeń dla klasy IV:
1. Tabliczka mnożenia i dzielenia w zakresie 100
2. Dodawanie liczby jednocyfrowej, np. 9+35=, 5+69=
3. Odejmowanie liczby jednocyfrowej od liczby dwucyfrowej np. 10-2=, 88-3=
4. Ile brakuje?
Zadania typu: ile brakuje do 19 od 6?, ile brakuje do 45 od 9?
5. Suma jakich dwóch liczb jest równa 15?
6. Iloczyn jakich dwóch liczb jest równy 30?
7. Dodawanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100, np.: 11+24=, 25+26=

Zestaw przykładowych ćwiczeń dla klasy V:
1. Tabliczka mnożenia i dzielenia w zakresie 100.
2. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100.
3. Mnożenie liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową, np.: 23*2=, 37*5=
4. "Łańcuszki" matematyczne np. 7+23+15:5=
5. Mnożenie typu: 7*2=, 7*20=, 70*20=
6. Skracanie i rozszerzanie ułamków np.: każdy podany ułamek rozszerz przez 5, podane ułamki skróć przez 3.

Zestaw przykładowych ćwiczeń dla klasy VI:
1. Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 200.
2. Mnożenie liczb typu: 23*6=, 23*60=, 230*6=
3. Skracanie i rozszerzanie ułamków.
4. Zamiana ułamków na procenty.
5. Mnożenie i dzielenie liczb przez 10, 100, 1000.
6. Zamiana procentów na ułamki.
7. "Łańcuszki" matematyczne typu: 30+73-3:10*12=
8. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych
 

Opracowanie: Barbara Zomer

Wyświetleń: 9771


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.