AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jarosław Kabza
Wychowanie fizyczne, Wymagania

Propozycja systemu oceniania w wychowaniu fizycznym

- n +

Propozycja systemu oceniania w wychowaniu fizycznym

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym. W zawodzie pracuję od 1988 roku.
Pragnę, w dużym zarysie przedstawić własny system oceniania, będący składową WSO szkoły, w której pracuję.

Punktem wyjścia do opracowywania własnego systemu oceniania było rozporządzenie MEN z 19 kwietnia 1999 roku, które brzmi:
"przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć"

Moim drogowskazem była koncepcja Dr Jerzego Pośpiecha (Kryteria oceny ucznia z wychowania fizycznego), która zgodnie z cytowanym rozporządzeniem wyżej od kompetencji ruchowych ceni wysiłek ucznia.

Ocenę końcową z wychowania fizycznego wystawiam posługując się wzorem:


U - umiejętności ruchowe
W - wiadomości
P - postawa wobec przedmiotu

Umiejętności ruchowe oceniam na podstawie minimum sześciu sprawdzianów w roku (po trzy w semestrze) z następujących dyscyplin:

1. Koszykówka
2. Siatkówka
3. Piłka ręczna
4. Piłka nożna,
5. Gimnastyka
6. Lekkoatletyka
7. Aerobik
8. Akrobatyka

Spośród wymienionych ośmiu sprawdzianów dla każdego rocznika uczeń może wybrać sześć.
Ocenę końcową z umiejętności stanowi średnia ocen cząstkowych

I. Wiadomości.

Ocenie podlega:
- rozumienie potrzeby aktywności ruchowej,
- rozumienie potrzeby unikania działań szkodliwych dla zdrowia,
- umiejętność dostrzegania i określania zmian zachodzących wraz z wiekiem we własnym organizmie,
- umiejętność diagnozowania własnego rozwoju fizycznego, wydolności fizycznej za pomocą dowolnie wybranego testu,
- znajomość terminologii związanej z wychowaniem fizycznym,
- znajomość przepisów gier
- umiejętność sędziowania,
- umiejętność organizowania zawodów, gier i zabaw
- umiejętność doboru przeprowadzenia ćwiczeń kształtujących przygotowujących do wysiłku i relaksacyjnych,
- znajomość ćwiczeń kształtujących poszczególne partie mięśniowe
- znajomość ćwiczeń korekcyjnych


Sprawdzian wiadomości z wychowania fizycznego składa się z dwóch części:

Część teoretyczna - test zawierający 10 pytań (raz w semestrze).

10 poprawnych odpowiedzi - ocena celująca
8-9 poprawnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra
6-7 poprawnych odpowiedzi - ocena dobra
4-5 poprawnych odpowiedzi - ocena dostateczna
2-3 poprawnych odpowiedzi - ocena dopuszczająca
0-1 poprawnych odpowiedzi - ocena niedostateczna

Część praktyczna
- przeprowadzenie rozgrzewki (raz w roku)
- sędziowanie dowolnie wybranej gry zespołowej

Ocena końcowa stanowi średnią ocen części teoretycznej i praktycznej.

Postawa wobec przedmiotu.

Ocenie podlega frekwencja:

- 91 - 100% - ocena celująca
- 81 - 90 % - ocena bardzo dobra
- 71 - 80% - ocena dobra
- 61 - 70% - ocena dostateczna
- 50 - 60% - dopuszczająca
oraz:
1. aktywny udział w zajęciach - 2 pkt.
2. właściwe przygotowanie do lekcji - 1pkt
3. stosowanie zasady "fair play" - 1pkt

4. zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu sportowych imprez szkolnych - 1pkt
5. uczęszczanie na zajęcia sportowo rekreacyjne w szkole i poza szkołą - 2 pkt
6. udział w szkolnych rozgrywkach sportowych - 1 pkt

7. reprezentowanie szkoły w międzyszkolnych zawodach sportowych - 2 pkt

9 - 10 pkt - ocena celująca
7 - 8 pkt - ocena bardzo dobra
5 - 6 pkt - ocena dobra
3 - 4 pkt - ocena dostateczna
1 - 2 pkt - ocena dopuszczająca
0 - pkt - ocena niedostateczna

Tłustym drukiem zaznaczyłem punkty, których realizacja nie wymaga wybitnych uzdolnień sportowych ani organizacyjnych, stwarzając jednocześnie możliwość osiągnięcia wysokiej oceny.

Ocena za postawę jest średnią powyższych dwóch ocen.

 

Opracowanie: Jarosław Kabza

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2766


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.